pondělí 5. prosince 2022

SOUDCOVSKÁ ZVŮLE POD ZÁŠTITOU MINISTRA

Úděl odsouzených k vysokým trestům, o jejichž osudech rozhoduje cynický soudce, jenž protahuje vydání písemného vyhotovení rozsudku, je neradostný. Jsou týráni stresem z hrůzy, že je čeká dlouholetý pobyt ve vězení a z nemožnosti bránit se proti krutému a dle jejich mínění nespravedlivého rozsudku. 

Jednoho z pachatelů týrání, brněnského soudce Aleše Novotného, odmítl ministr spravedlnosti Pavel Blažek jmenovat místopředsedou soudu. Vysloužil si  tím drsné mediální útoky ze strany stavovských organizací soudců a státních zástupců a s nimi soucítících novinářů. Vřava utichla, až se na veřejnost dostala zpráva, že pokleslého soudce potrestal v r. 2020 předseda soudu Milan Bořek za průtahy při vydání písemného vyhotovení rozsudku. 

Tehdy to bylo pro mne překvapení, protože jsem věděl, že Aleš Novotný si s dodržováním procesních lhůt hlavu nedělá a současně jsem znal Milana Bořka jako laskavého člověka, jehož asi bolelo udělení trestu více než potrestaného. O to větší význam jsem přikládal jeho zákroku. 

Shodou náhod jsem se tehdy dověděl, že skupina obžalovaných čeká od 21.října 2021 na písemné vyhotovení rozsudku, jehož vyhlášení jsem byl přítomen. Soud si s nimi před závěrem hlavního líčení nepěkně pohrál. Státní zástupce Aleš Sosík jim nabízel velkorysý přístup v případě, že požádají o dohodu o vině a trestu. Např. matce dvou malých dětí sliboval podmíněný trest ale s tím, že v případě odmítnutí nabídky jí navrhne trest odnětí svobody v trvání 9 let. Aleš Novotný ji pak obdařil osmiletým trestem a peněžitým trestem 2,5 milionu Kč. Podobně se vedlo ostatním obžalovaným. 

Viděl jsem v tom důkaz, že kázeňský trest z r.2020 neměl žádný účinek, tedy že soudce Aleš Novotný je nepolepšitelný. O případu jsem tehdy psal v článku Hledá se místopředseda z 13. listopadu 2022. Kromě toho jsem podal na pana soudce podnět ke kárnému řízení, který jsem jako kárným žalobcům zaslal předsedovi soudu Milanu Čečotkovi a ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi. 

Odpověď předsedy soudu přišla již za měsíc. Pobavila mě: žádná kárná žaloba nebude, protože pan soudce měl překročení procesní lhůty povoleno, zpracování rozsudku je obtížné, neboť jde o složitou kauzu, spis byl po dobu pěti měsíců nedostupný, a provinilec musel od 1. června 2022 plnit úkoly zastupujícího místopředsedy soudu. Kouzelný byl odkaz na nedostupnost spisu, protože se vrátil 20.dubna 2022 a byli jsme v půlce listopadu. 

Ocenil jsem ale, že pan kárný žalobce odpověděl osobně s vlastnoručním podpisem, jak se na důstojnost tak významného činitele sluší. 

Pana předsedu soudu jsem vyzval k přehodnocení stanoviska. Z opakování poklesků Aleše Novotného jsem vyvodil, že příčinou průtahů je intelektová nedostatečnost, která mu překáží v práci, a doporučil jsem, aby kárný žalobce navrhl provinilci odnětí taláru. Odpověď nepřišla. 

Způsob odmítavého vyřízení podnětu ministrem spravedlnosti odpovídal ministerským pokleslým zvyklostem. Vyjádření jakéhosi úředníka přišlo později a bylo téměř přesným opisem odpovědi  předsedy soudu. Protože vím, že úředníci nakládají s podněty ministrovi svévolně, takže některé se mu vůbec do rukou nedostanou, pokoušel jsem se polemizovat, ale neuspěl jsem. Odpověděla mi jakoby z pověření ministra  úřednice Kateřina Skalková a na nesouhlas s jejím vyjádřením reagoval dne 5.prosince 2022 ředitel odboru kontroly Dušan Homola, odchovanec předlistopadového Výboru lidové kontroly, který použil majestátního plurálu. Ověřil jsem si pak, že odsouzení písemné vyhotovení rozsudku stále ještě nedostali. 

Je z toho zřejmé, že není nic, co by Aleše Novotného přimělo, aby se k obžalovaným začal chovat slušně. Jistě se dověděl o rozruchu, který průtahy ve vyhotovení rozsudky vyvolaly, ale pohled na  pohoršení občanské chátry z výše soudcovské arogance se jej nedotkl. Proč by se ostatně namáhal, když ví, že ho za projevy arogance a cynického vztahu k odsouzeným nikdo nepotrestá. 

Je samozřejmě špatné, když předseda soudu trpí podřízenému soudci nemravné chování, zvlášť když jde o opakovaný poklesek. Ale chápu, že předseda soudu nemá chuť potkávat denně na chodbě kárně žalovaného, proto raději problém z hlavy vytěsní. 

O to významnější je dle mého laického názoru netečnost ministra (pokud o podnětu skutečně ví), který při nástupu do funkce sliboval důraz na potírání poklesků soudců a státních zástupců, ale ve skutečnosti k nim mlčí. Káže vodu, ale pije víno. Ministr spravedlnosti je odpovědný národu za pořádek v resortu a měl by zasáhnout, když kární žalobci nižšího stupně k nemravnostem mlčí. Ministr spravedlnosti má jistě mnoho jiných starostí, ale přesto by neměl zůstávat netečný k psychickému utrpení odsouzených, na které dopadají účinky nemravného chování soudce. Není správné pohlížet na ně jako na sprosté odsouzené, protože není vyloučeno, že nakonec dosáhnou zproštění. Pokud rozsudek nenabyl právní moc, presumpce neviny platí absolutně. 

Pavel Blažek by v tomto případě mohl stále ještě zasáhnout, protože v případě soudce Aleše Novotného se jedná o pokračující poklesek, čili procesní lhůty pro podání kárné žaloby dosud nevypršely.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

1 komentář:

  1. Srdečně zdravím.
    Pořád zastávám názor, že soudci a státní zástupci mají čelit režimu tzv.
    protižaloby.

    OdpovědětVymazat