pátek 30. září 2022

DEVÁTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Dne 30.září 2022  proběhlo hlavní líčení v kauze Nagyová-Babiš za účasti obž. Jany Nagyové. Z počátku byl přítomen i obž. Andrej Babiš, ale po přestávce v 10:15 se do soudní síně  nevrátil. Jeho nepřítomnost povolil senát usnesením.

Dostavilo se pět předvolaných svědků, ale hned první z nich využil svého práva k odmítnutí výpovědi a za šest minut od zahájení líčení opustil  soudní síň. Důvod měl pochopitelný: je účastníkem jiného živého trestního řízení, které se týká společnosti Farma Čapí hnízdo.

Druhý svědek důvod k odepření výpovědi neměl. Od r.2010 byl předsedou představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo. Nyní je členem představenstva společnosti Imoba. Seznámil se s obž. Janu Nagyovou někdy v období 2011-2013. Obž. Andreje Babiše vídal při příležitosti různých akcí, které se konaly v objektech farmy. Měl povinnost předkládat ROPu každý rok zprávy o plnění dotačního titulu. V jedné z nich byly nějaké vady, jejichž nápravu řešil na ROPu spolu s obž. Janou Nagyovou. Jinak s ní nepřicházel do  styku. Za úspěch svého působení považuje plnění dotačního programu.

Popisoval obchodní činnost společnosti Farma Čapí hnízdo, zejména reklamní činnost a společenské akce pro cizí firmy, školy a další. Zajišťoval dostavbu areálu.

Ve funkci předsedy představenstva skončil při fúzi společnosti s Imobou. Nevěděl, kdo jsou akcionáři. Do činnosti mu nezasahoval obž. Andrej Babiš, ani obž. Nagyová.

Na dotaz předsedy senátu vysvětlil, jakou funkci měl objekt, označovaný jako Vila. Pronajímali jej různým zájemcům a posléze si jej pronajal Agrofert. Dále vysvětlil náplň činnosti Agrofertu jako partnerské firmy. V době, kdy nastoupil, již všechny činnosti běžely a byly k nim uzavřeny smlouvy. Agrofert vedl jako službu pro Farmu Čapí hnízdo její účetnictví.

Předseda senátu svědka navedl k vyprávění o pracovních stycích s finanční ředitelkou Agrofertu Petrou Procházkovou. Když vyslovil domněnku, že finanční ředitelka Agrofertu nemohla mít zájem o finanční pomoc cizí společnosti (tj. Farmě Čapí hnízdo), povstali oba advokáti Bartončíkové s protestem, označujícím jeho výroky za spekulaci soudu.

Na dotaz  předsedy senátu svědek odpověděl, že zná i paní Moniku Babišovou, spolupracoval s ní jako s designerkou. Neví v podstatě nic o působení obž. Andreje Babiše v čele společnosti Imoba. Po jeho odchodu do politiky pan obžalovaný „zmizel z jeho světa“.

Převážně popisoval vnitřní chod firmy.  Krátkou poznámkou jej doplnila obž. Jana Nagyová.

Jeho vystoupení trvalo zhruba 50 min. Z hlediska posuzování viny obžalovaných byl tento výslech podle mého laického úsudku neutrální.

Zhruba dvacet minut do příchodu dalšího svědka vyplnil předseda senátu čtením protokolu z přípravného řízení o výslechu svědka, jehož osobní vystoupení žalobce nepožadoval.

Svědek se přihlásil k známosti s obž. Janou Nagyovou, s kterou nejdříve jednal o možnosti působení jako konzultant pro společnost Farma Čapí hnízdo ve věcech cestovního ruchu. Poskytl několik bezplatných konzultací.  Později dostal nabídku, aby nastoupil jako ředitel Čapího hnízda. Nabídku přijal. Asi po roce se stal předsedou představenstva. Za jeho působení došlo ke kolaudaci objektu. Po dosažení plného provozu v cestovním ruchu považoval svou misi za ukončenou a ze společnosti odešel. Čapí hnízdo považuje za unikátní projekt v oblasti cestovního ruchu. Setkal se několikrát s obž. Andreje Babišem, a to výlučně pracovně jako s představitelem partnerské organizace Agrofert. Partnerství spočívalo hlavně v úvěrování firmy. Bez partnerství by nebylo možné areál Čapího hnízda udržet v provozu. Nezná Andreje Babiše ml., ale Adrianu Bobekovou ano. Moniku Babišovou potkal jen ve společnosti pana obžalovaného. Hlásil se k znalosti i dalších vedoucích činitelů společnosti Farma Čapí hnízdo. Toto svědectví obsahuje řadu detailních informací o dění ve firmě, které jsou dle mého laického úsudku jako celek bezvýznamné.

Třetí svědek zná oba obžalované zejména ze sdělovacích prostředků, obž. Andreje Babiše z výstavby Čapího hnízda. Ve firmě Farma Čapí hnízdo působil v letech 2006-2007 jako stavební dozor pro investora. Zná i činitele, kteří se účastnili kontrolních dní na stavbě. Neví nic o dotacích. Osobně nezná nikoho z rodinných příslušníků obž. Andreje Babiše. Znal i tři předsedy představenstva, kteří se postupně v této funkci vystřídali. Obž. Andreje Babiše viděl na kontrolních dnech velmi zřídka, ale „více než jednou“. Stejně jako jiných svědků se jej předseda senátu ptal na objekt Vila, jímž je zřejmě posedlý. Svědek neví nic o tom, že by obž. Andrej  Babiš měl o objekt speciální zájem. Poskytl ještě několik nezajímavých odpovědí na nezajímavé otázky žalobce a advokátů a po půlhodině od začátku opustil soudní síň. Po skončení jeho výpovědi ji krátce doplnila obž. Jana Nagyová.

Vystřídal jej svědek, který je profesí ornitolog, jehož tehdejší předseda představenstva přizval, aby pomohl   se zabezpečením čapího hnízda při zbourání a nové výstavbě komína. Později ještě konzultoval výstavbu zoo koutku. V té souvislosti se seznámil s obž. Andrejem Babišem, který se velmi zajímal o budování zařízení pro zvířata. Stal se členem dozorčí rady, ale v podstatě se na její činnosti nepodílel. Když do zoo koutku přibyly lamy a lemuři, kteří nejsou součástí naší fauny, ztratil zájem. Poznal i paní Moniku a menší děti. Jeho výpověď doplnila krátkou poznámkou obž. Jana Nagyová, se kterou se rovněž znal. Poznala jej kdysi v souvislosti s jeho činnosti v oboru ochrany zvířat a doporučila jej předsedovi představenstva. Své vystoupení zvládl zhruba za 10 min.

Jako poslední předstoupil před soud  bývalý provozní ředitel Farmy Čapí hnízdo, jenž nezná obž. Janu Nagyovou a obž. Andreje Babiše zná z jeho příležitostných návštěv areálu. Později přešel do společnosti Imoba, odkud odešel v r.2018. Byl členem představenstva Farmy Čapí hnízdo do fúze s Imobou. Provozní věci nikdy neřešil s obž. Andrejem Babišem.Provozním ředitelem farmy zůstal i po fúzi. Věnoval se pouze provozu, takže o úvěrech, dotacích, vztazích k Agrofertu , struktuře akcionářů, důvodech fúze s Imobou nic neví. Zúčastnil se valných hromad, na nichž podával zprávy. Nezná starší děti obž. Andreje Babiše, ale jeho manželku Moniku a menší děti ano. Ví, že rodina Babišova bydlela v objektu Vila. Pamatuje si, že Farma Čapí hnízdo sloužila k propagaci různých zájemců. Bylo to významným zdrojem příjmů pro firmu. V době, kdy nastupoval do firmy, došlo k úpadku turistického ruchu, ale časem se situace zlepšila. Jeho vystoupení skončilo po 15 min.

Po jeho odchodu ods. Jana Nagyová oznámila přání vyjádřit  se při hlavním líčení dne 17.října 2022 k jedné čtvrteční svědecké výpovědi, v které podle jejího názoru jsou závažné nepřesnosti, týkající se řízení o poskytnutí dotace.

Předseda senátu pak završil program dvacetiminutovým čtením protokolu z druhého výslechu v přípravném řízení svědka, jehož první výpověď četl dopoledne. Protokol obsahoval informaci o tom, že se svědek domáhal zasláním sms zpráv na Městské státní zastupitelství v Praze dalšího výslechu, protože při prvním neřekl vše, co bylo třeba. Vysvětlil pak, že z obav o zdraví své a rodiny zamlčel při prvním výslechu některé informace, zčásti pod tlakem státních zástupců. Objasnil pak, že měl odpovědnost za včasnou dostavbu areálu, o nic dalšího se nezajímal a neměl nic společného s jednáním o poskytnutí dotace. Domníval se, že vlastníkem farmy je Agrofert, popř. osobně  obž. Andrej Babiš. Vysvětlil důvodnost obav o zdraví, danou tím, že před výslechem jej kontaktoval advokát Bartončík. Na setkání dostal pokyny, jak by měl odpovídat na pravděpodobně předložené otázky. Nečelil ale přímému vyhrožování. Následně opravil a doplnil některé údaje z prvního výslechu, zejména zdůraznil řídící úlohu obž. Andreje Babiše, jehož považoval za majitele Farmy Čapí hnízdo. Přiznal se k finančním závazkům vůči spolupracovníkům.

Po krátkých vystoupeních obž. Jany Nagyové a advokátů předseda senátu informoval o připraveném programu na hlavní líčení ve dnech 17.- 21. října 2022 a hlavní líčení odročil.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

 

čtvrtek 29. září 2022

OSMÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Dne 29.září 2022  proběhlo hlavní líčení v kauze Nagyová-Babiš za neúčasti obž. Andreje Babiše. Obž. Jana Nagyová požádala na začátku jednání o omluvení odpolední neúčasti. Nedostavily se dvě svědkyně, proto musel předseda senátu jednání krátce po zahájení přerušit do 10:15.

První svědek je jednatel společnosti, která se zabývá reklamní činností. Nezná obž. Janu Nagyovou, obž. Andreje Babiše viděl pouze jednou 1. března 2013 v restauraci při prezentaci návrhů propagačních materiálů pro středisko Čapí hnízdo. V rámci přípravy materiálů nafotografoval jednotlivé části střediska. Pak proběhla mediální kampaň. Farma měla sloužit pro individuální turistiku náročných zájemců. Jeho studio  řešilo grafickou část materiálů, kolegyně texty. Podle jeho názoru obž. Andrej Babiš měl při schvalování zakázky hlavní slovo. Jednání se zúčastnili také členové jeho rodiny. Cílem propagační kampaně bylo přilákání hotelové klientely. Předsedu senátu velmi zajímala míra aktivity obž. Andreje Babiše při diskusi o schvalování materiálů.

Obhájce Michael Bartončík upozornil, že projednávaná látka přesahuje časové vymezení skutku v obžalobě.

Obž. Jana Nagyová upozornila, že v té době již končila lhůta udržitelnosti projektu dle smlouvy o dotaci. Sama se v té době jednání neúčastnila.

 Celé  svědkovo vystoupení trvalo přibližně 20 min.

V odpolední části jako první vystoupil tvůrce projektu střediska Čapí hnízdo.                S obžalovanými má jen obchodní vztahy, uspěl ve výběrovém řízení. Obž. Andrej Babiš, resp. společnost Imoba, se pak stal jeho klientem. Na začátku bylo setkání s obž. Andrejem Babišem, s nímž jel na statek Semtín, kde ho pan obžalovaný seznámil se svým záměrem na vybudování víceúčelového střediska. Stav objektu svědek označil slovem „zoufalý“. Název odpovídá skutečnosti, že v usedlosti skutečně hnízdí čápi. Obž. Andrej Babiš jej pak vyzval, aby vypracoval návrh, co by se s objektem dalo dělat. Předložený materiál se mu pak líbil. Svědek pracoval na studii asi půl roku. Pak s ním uzavřela smlouvu společnost Imoba. Svědek se domnívá, že pan obžalovaný tehdy neměl přesnou představu, co by z objektu chtěl udělat, příp. k čemu by měl sloužit.  Měl zůstat zachovaný genius loci selské usedlosti. Obž. Andrej Babiš jeho návrhy přijímal velmi ochotně. Pro osobní užívání se mu objekt zdál příliš velký. Dnešní stav ovšem původní představy přesahuje.

Později obž. Andrej Babiš svědka seznámil se svými dalšími spolupracovníky. Smlouvu na vytvoření projektu pro územní rozhodnutí s ním uzavřela společnost Imoba. U dalších smluv pak nastoupila společnost Farma Čapí hnízdo. Do realizace projektu se pak zapojila řada dalších manažerů. Později pro společnost Imoba projektoval i Sokolovnu Průhonice.

Z rodiny zná pí. Moniku Babišovou, s kterou konzultoval interiéry Čapího hnízda, dále jejího bratra pana Herodese, který měl na starosti marketing.  Zná také Adrianu Babekovou, ale Andreje Babiše ml. nikdy neviděl.

Uspokojil zájem předsedy senátu o objekt, označovaný jako Vila. Bylo to VIP ubytovací zařízení.

Věděl, že společnost Farma Čapí hnízdo má žádat o dotaci a měl připravit nějaké podklady. V této fázi již jednal s obž. Janou Nagyovou. Tušil, že projekt je financován z úvěru.

Vysvětlil také, co byly kontrolní dny. Tvrdil, že se jich obž. Andrej Babiš nezúčastňoval. Ale vnímal ho jako investora.

Jeho výklad včetně odpovědí na otázky trval přibližně tři čtvrtě hodiny. Vystřídal jej zástupce investora , jenž současně vykonával technický dozor. Pracoval přímo pro obž. Andreje Babiše, i když smlouvu měl se společností Imoba. Pracoval pro něj na více investičních akcích. Zná obž. Andreje Babiše od r.2000 a pracoval pro něj až do cca r.2012. Po kolaudaci Čapího hnízda v r. 2010 již pouze dojížděl řešit reklamace. S obž. Janou Nagyovou se seznámil o něco později než s obž. Andrejem Babišem. Tehdy zařizovala pro Agrofert dotace, včetně dotace pro Farmu Čapí hnízdo. S oběma měl pouze „pracovní“ vztahy. Zná také pí. Moniku Babišovou, s kterou měl co do činění při stavbě jejich domu v Průhonicích i na Čapím hnízdě. Zná i obě děti. Uvedl, že Vila sloužila výlučně pro rekreaci rodiny obž. Andreje Babiše. Záměr vybudovat středisko Čapí hnízdo podle něj vznikl tak, že obž. Andrej Babiš se vrátil z návštěvy zoologické zahrady, kde stál frontu. Tehdy pojal záměr zřídit zemědělskou usedlost, kde by  choval králíky a slepice, aby děti viděly, jak zvířata vypadají, aby „věděly, že krávy nejsou fialové“. Jenže pak si přivedl projektanta (předchozího svědka), který projekt rozvinul a obž. Andrej Babiš se nadchl pro jeho představy. Protože uskutečnění záměru bylo příliš nákladné, obž. Andrej Babiš v určitém období uvažoval na prodeji objektu nebo jeho pronájmu, ale později se rozhodl rozšířit zařízení tak, aby mělo ekonomické výkony. Koupil zemědělské družstvo, aby je přiměl zajistit zemědělský provoz na farmě. Svědek upozornil obž. Andreje Babiše na ztrátovost projektu. Nápad na oddělení farmy od Agrofertu pocházel od finanční ředitelky Agrofertu kvůli nekompabilitě účetnictví. Svědek měl celých 12 let pocit, že manažeři Agrofertu projekt nechtěli, ale báli se to panu obžalovanému říci. Proti prodeji se stavěla pí. Monika Babišová, která chtěla dělat interiéry, a dcera Adriana, která chtěla zkusit podnikat. Obž. Andrej Babiš se pak rozhodl, že farmu daruje členům rodiny a umožní jim, aby se pokusili podnikat. Počítal s tím, že případné finanční ztráty sám uhradí.

Svědek se věnoval také výkladu o problémech dotačního řízení, spočívající v nutnosti předělat rozpočet a vyloučit z něho neuznatelné náklady na Vilu, která měla sloužit výlučně pro rodinu Babišových. Byly také potíže kvůli kontrolám čerpání dotace.

Záměr darovat farmu rodině se realizoval vyčleněním z Imoby. Zřízení akciové společnosti bylo výhodné z toho hlediska, že nebylo třeba zapisovat děti jako vlastníky podílů ve společnosti s ručením omezeným. Zájem rodiny podpořila obž. Jana Nagyová, která toužila stát se ředitelkou samostatné firmy. Přišla i s nápadem na vyžádání dotace, aby se vylepšila ekonomika projektu. Svědek ji ale varoval, že podmínkou pro získání dotace je dvouleté působení žadatele v cestovním ruchu. Předpokládal, že Farma Čapí hnízdo dotaci nedostane, protože nevyhovovala podmínkám. Nabídl obž. Andreji Babišovi, aby koupil firmu, působící v cestovním ruchu. Ale neuspěl: pan obžalovaný nechtěl vyhazovat peníze. Svědek se domníval, že obž. Jana Nagyová vylobbovala pro Farmu Čapí hnízdo výjimku z požadavku na dvouleté podnikání v cestovním ruchu. Vyjádřil se o ní jako o autoritě, která pro Agrofert vyřídila řadu dotací. Podle jeho názoru byla úspěšná lobbistka. Obž. Andrej Babiš použil pro zřízení společnosti Farma Čapí hnízdo firmu ZZN Prostějov, kterou by jinak musel zrušit, protože byla prázdná. V té době byl předsedou představenstva Imoby, která vlastnila pozemky, na nichž stály objekty Farmy Čapí hnízdo. Řada změn v projektu byla podmíněna souhlasem obž. Andreje Babiše jako představitele Imoby. Jen občas jej zval na kontrolní dny.

Svědek zodpověděl různé otázky předsedy senátu, týkající se postavení různých vedoucích pracovníků Agrofertu či Farmy Čapí hnízdo.

Od obž. Andreje Babiše svědek věděl, že hodlá zajistit financování společnosti Farma Čapí hnízdo úvěrem. Počítal s jistotou s jeho získáním, pokud bude ručit holding Agrofert. A banka jej skutečně poskytla.

Svědek se dožil jistého zklamání. Během stavby prováděl výběrová řízení dodavatelů, jimiž ušetřil asi 45 mil. Kč z rozpočtových nákladů. Očekával za to provizi. Žádal o ni obž. Andreje Babiše, protože pracoval fakticky pro něho, ale ten jej poslal za předsedou představenstva Farmy Čapí hnízdo, který jeho nároky odmítl. Shodou okolností obž. Andrej Babiš se v té době vrhl do politiky a zastavil investiční projekty, na kterých s ním svědek pracoval. Jejich spolupráce tak skončila. Ale pokud obž. Andrej Babiš skončí s politikou a vrátí se k podnikání, bude s ním rád znova spolupracovat.

Tento výslech byl obsahově „šťavnatý“ a trval hodinu a půl. Obhajobě ale nestačil. Vyžádala si doplňující výslech svědka. Soud ho předvolá, pokud shledá potřebnost po posouzení otázek, které má obhajoba předložit.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

  

středa 28. září 2022

SEDMÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Zájem veřejnosti o proces s obžalovanými Janou Nagyovou a Andrejem Babišem, o němž jsme si mnozí mysleli, že bude přitahovat mimořádnou pozornost veřejnosti, se postupně snižuje. Šestého dne, tedy 26.září 2022,  sedělo v lavicích pro veřejnost jen pár zvědavců, ale novinářů, kameramanů a fotografů bylo ještě hodně. Den na to se zájem snížil dále: i počet služebníků čtvrtého sloupu státní moci se scvrkl na pár jedinců. Nedivím se: převážná část obsahu jednání je nezáživná,  a obžalovaní, jejich obhájci, senát a žalobce se již ohleděli.

Obž. Andrej Babiš se nedostavil. Zato obžalovaná uchazečka o zvolení senátorkou Jana Nagyová dále mařila čas v soudní síni, místo aby se vydala na hon  na voliče. Zjevně ji nezajímají naděje mé a pana prezidenta ( sic!)na porážku páně předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila a nehodlá bojovat o jejich naplnění.

Soud vyslechl deset svědků, mezi nimi tři ženy. Zabývali se ekonomickými, právními a procedurálními  okolnostmi uskutečnění projektu Čapí hnízdo a získání dotace, jež je příčinou trestního stíhání obžalovaných.

První vyslechnutá svědkyně se odvolala na závazek mlčenlivosti advokáta. Předseda senátu jí přece jen položil několik otázek. Zajímalo ho, zda zná obžalované. Odpověděla, že s nimi nemá žádný vztah. S ohledem na mlčenlivost se nechtěla vůbec vyjádřit ke společnostem Farma Čapí hnízdo a Agrofert. Je vázaná i mlčenlivostí k prodeji akcií akcionářů Farmy Čapí hnízdo společnosti Imoba. Nikdy nevlastnila akcie společnosti Farma Čapí hnízdo. Zhruba po sedmi minutách od zahájení jednání opustila soudní síň.

Následoval svědek, který byl rovněž advokát. Odvolal se na mlčenlivost mimo jedné drobnosti, v které byl dříve zbaven mlčenlivosti. Odmítl se vyjádřit, zda zná obžalované. Vypráví, že v únoru 2008 odpověděl na dotaz obž. Jany Nagyové, že akcionáři společnosti Farma Čapí hnízdo jsou fyzické nepodnikající osoby, takže nejsou propojené s holdingem Agrofert ani jím ovládané. Nebyl vlastníkem akcií Farma Čapí hnízdo.  Obž. Jana Nagyová doplnila jeho výpověď sdělením, že po celou dobu působení ve společnosti Farma Čapí hnízdo předpokládala, že obž. Andrej Babiš není akcionářem. Výslech tohoto svědka i s odpověďmi na několik málo dotazů a vyjádřením  obž. Jany Nagyové  trval zhruba osm minut.

Vydatnější byl výslech třetího svědka, jenž je  profesí auditor.  Přihlásil se k známosti s obž. Andrejem Babišem, s kterým se zná od vzniku Agrofertu v letech 1995-1996 . Tehdy byl ředitelem společnosti Auditoři Praha, dnes je samostatná právnická osoba. Obž. Janu Nagyovou nezná. V r.2008 jeho společnost poprvé provedla audit účetnictví společnosti Farma Čapí hnízdo. Zmínil se, že výhodou akciové společnosti oproti společnosti s ručením omezeným je povinnost podřizovat se auditorskému dohledu.  Neznal strukturu akcionářů, byli anonymní. Neznal akcionáře ani neoficiálně. Hlavně jednal s účetní Krobovou v budově Agrofertu. Účetnické práce pro Farmu Čapí hnízda zajišťovala současná finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Znal i členy představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo, z nichž pan Nenadál měl toto postavení i ve společnosti ZZN Prostějov, z které vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. Věděl, že Farma Čapí hnízdo v únoru 2008 podala žádost o dotaci a později došlo k uzavření smlouvy o úvěru. Neoficiálně navštívil středočeský ROP, protože chtěl mít jistotu, že dotace je v pořádku. Dověděl se, že ROP by dotaci nepřidělil, pokud by žádost nebyla v pořádku. Sám neměl žádné podezření, že by dotace byla přidělena neoprávněně. Ví o existenci rodiny Andreje Babiše, ale nikdy se s nimi nesetkal. Dělal také audit Nadace Agrofert, v které působila Monika Babišová. Nevěděl nic o propojení Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem. Domnívá se, že konzolidovanou uzávěrku pro Agrofert dělala některá z velkých poradenských firem, ale dokud byl malý, několik let ji dělala jeho firma. Oficiálně nikdy nenavštívil Čapí hnízdo, pouze se tam byl podívat soukromě, ale dovnitř nešel. Na dotaz, zda mu něco říká jméno Zdeněk Rabas vysvětlil, že to byl auditor v jeho firmě, ale již zemřel. Domnívá se, že společnost ZZN Pelhřimov, z které vznikla Farma Čapí hnízdo, nebyla součástí Agrofertu. Vysvětlil, že společnosti, v kterých měl Agrofert nepatrný majetkový podíl, se nezahrnovaly do konzolidované uzávěrky. Tohoto svědka předseda senátu a další účastníci řízení grilovali téměř hodinu.

Dále před soud předstoupila bývalá jediná účetní společnosti Farma Čapí hnízdo v letech 2008-2010, v době investiční výstavby. Před tím pracovala jako hlavní účetní Agrofertu. Jakmile skončila investiční výstavba, funkci ve společnosti Farma Čapí hnízdo opustila. Neví ani, komu účetnictví předala. Zná dlouho obž. Andreje Babiše, s obž. Janou Nagyovou se setkala možná třikrát v životě. O ní ví jen tolik, že byla členkou představenstva, pana Nenadála považovala za ředitele Čapího hnízda. Z doby působení v Agrofertu se zná s ředitelkou Petrou Procházkovou. Neznala vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Byla členkou statutárních orgánů několika společností Agrofertu. Farmu navštívila asi dvakrát, jednou při daňové kontrole. Neslyšela nic o propojení společnosti Farma Čapí hnízdo s obž. Andrejem Babišem a jeho rodinou. Výslech trval něco málo přes 20 min.

Jako poslední v dopolední části jednání vystoupil svědek,  který zná obž. Andreje Babiše dlouho a s obž. Janou Nagyovou má přátelský vztah. Pracuje ve Farmě Čapí hnízdo od r. 2010. Přivedla ho obž. Jana Nagyová, s kterou se znal již dříve. Začínal jako trenér koní, v současnosti je provozním manažerem. Kdysi byl v dozorčí radě společnosti Farma Čapí hnízdo, ale finanční situaci společnosti neznal. Jeho funkce zanikla, když Farma Čapí hnízdo fúzovala se společností Imoba. Nepamatuje si, jak často farmu navštěvoval obž. Andrej Babiš. Od vidění zná děti, dceru zná lépe, protože jezdila na koni. Neví nic o tom, že společnost získala dotaci. Vysvětluje, že objekt, označovaný jako Vila, je VIP ubytování, které někdy užívá obž. Andrej Babiš a jeho rodina, nebo jejich přátelé. Z jeho odpovědi na otázky je zřejmé, že byl v dozorčí radě „do počtu“. Jeho výslech trval přibližně 10 min.

Odpolední část jednání otevřel výslech svědkyně, která v době projednávání žádosti Farmy Čapí hnízdo o dotaci působila jako externí znalec pro středočeskou Radu regionálního rozvoje a mimo jiné posuzovala uvedenou žádost. Není ale soudním znalcem. Nezná osobně obžalované. Je stavební inženýr. Projekty posuzovala z pohledu své profese a ekonomiky staveb. Projekt Farmy Čapí hnízdo obsahoval podle ní řadu nesrovnalostí, které komplikovaly projednávání žádosti o dotaci. S vedoucími pracovníky společnosti neměla kontakty. Posuzovala posudky i  pro jiné orgány, odhadem asi 10/rok. Ve vztahu k žádosti Farmy Čapí hnízdo nebyla vystavena přímému tlaku, ale řešení nedostatků probíhalo nestandardně. Úředníci ROPu se snažili nedostatky zahlazovat, aby se kladné vyřízení usnadnilo. Její posudek se projednával na úrovni vedení úřadu, což nebylo obvyklé. Cílem jednání bylo posouzení závažnosti zjištěných nedostatků.  Na připomínky nedostala zpětnou vazbu a o udělení dotace se dověděla z novin. Věděla, že Farma Čapí hnízdo je propojena s Agrofertem, „na úřadě se o tom mluvilo“. Projekt byl neobvyklý výší financování.  Z tisku věděla, že obž. Andrej Babiš koupil na venkově nemovitost, z které se později vyvinulo Čapí hnízdo. Ale věděla, že existuje smlouva o pronájmu pozemků mezi Farmou Čapí hnízdo jako budovatelem víceúčelového střediska na straně jedné a společností Imoba jako jejich vlastníkem  na straně druhé. Považovala to za anomálii. O územní rozhodnutí a stavební povolení žádala Imoba, která tak vystupovala jako stavebník. To byla další vada projektu. Dvě parcely nebyly v nájemní smlouvě. Součástí projektu byla budova pro soukromé bydlení, ale náklady na její připojení k inženýrským sítím šly na účet investora, což považovala za nepřijatelné. Přínosy pro region byly podle jejího názoru neprokazatelné, neboť realizace projektu nepřinášela  rozšíření ubytovací kapacity v oblasti. V žádosti o stavební povolení se o projektu mluvilo jako o budování víceúčelového střediska. Málo byly rozvedeny vedlejší  činnosti, jako např. chov zvířat.  Projekt měl více nedostatků než projekty odmítnutých žádostí. Úředníci ROPu věděli o výtkách, jež k projektu vyslovila.

K jejímu vystoupení se vyjádřila obž. Jana Nagyová. Sdělila, že neměla možnost se k posudku vyjádřit. Viděla jej až po zahájení trestního řízení. Věděla, že žádostí o velkou dotaci bylo více, větší části úřad nevyhověl.

Vystoupení této svědkyně vrhlo nepříjemný pohled na úroveň projektu víceúčelového střediska   a bezchybnost schválení dotace. Obhájci  se proto snažili účinky jejího vyjádření tlumit kladením dotěrných otázek a přednesením celé řady výhrad k posudku a k jejímu postupu. Zpochybnili její odbornou kvalifikaci, její oprávnění vypracovat posudek, některé názory k jednotlivostem i způsob, jakým se vypořádala se zadáním. Zahrnuli svědkyni desítkami dotazů a námitek. Její výstup proto trval zhruba 75 min. a byl nejdelším výslechem dne.

Jako laik si myslím, že vystoupení svědkyně by si zasloužilo uplatnění práva obžalovaných na  vyjádření k důkazu ve formě komplexního oponentního stanoviska. Vedle toho si ale myslím, že svědectví by se nemělo přeceňovat, pokud mělo být důkazem o tom, že Farma Čapí hnízdo získala dotaci díky podvodnému jednání obžalovaných. Takový závěr z něj nevyplývá. Spíše píše otazníky nad rozhodováním úředníků, kteří vše věděli, ale přesto mimořádně vysokou dotaci udělili.

Na svědkyni navázal muž v neformálním oblečení, který nezná obžalované. Vypracoval hodnotící zprávu k stavební části projektu víceúčelového střediska se záporným stanoviskem. Podobných zpráv vypracoval devatenáct. Uvedl, že při poradách hodnotitelů pracovníci ROP žádali, aby „byli na žadatele hodní“. Ale nedal se tím ovlivnit. Až zpětně pochopil, že na straně ROP byla snaha žádosti vyhovět. Po odevzdání zprávy už s ním nikdo o ní nemluvil. Některé podrobnosti konzultoval s finančním ředitelem velkého podniku. Neměl informaci o spojení Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem nebo obž. Andrejem Babišem. Podklady pro zprávu nesměl odnést domů. Bylo jich hodně. Obsahovaly všechny informace, které potřeboval. Myslí si, že žádost o dotaci neviděl, ale není si jistý. Nežádalo se po něm, aby zkoumal pravdivost předložených údajů. Hodnotil i jiné projekty, které doporučil ke schválení. Tyto žádosti byly úspěšné a příjemci dotací dodnes prosperují. Svědkovo vystoupení trvalo cca 23 min. a ze způsobu, jakým se jej předseda senátu ptal na nároky svědka, jsem usoudil, že o prodlužování jeho vystoupení nebyl zájem. Nedivím se.

K tomuto svědectví se vyjádřila obž. Jana Nagyová. Hodnotící zprávu v době jejího vydání neviděla a nechápe, co svědek hodnotil, když neměl k disposici žádost o dotaci s přílohami.

Následující svědek nezná obžalované. Je soudní znalec. Spolupracuje s bankou HSBC a banka jej požádala, aby vyhodnotil projekt  Farmy Čapí hnízdo. Nebyl zaměstnancem banky a za práci jej asi platila společnost Farma Čapí hnízdo (!!!). Nevěděl, že Farma Čapí hnízdo dostala dotaci, neměl informace o úvěru. Jeho „styčným důstojníkem“ byl předseda představenstva p. Nenadál, který mu obstaral podklady. Šlo o posouzení výchozí ceny majetku a jeho budoucí ceny. Šlo tedy o oceňování nemovitého majetku. Nevěděl, že banka vyplatila peníze. Ale banka jej pověřila, aby kontroloval použití úvěrových peněz. Navštěvoval stavbu jednou za měsíc. Neúčastnil se kontrolních dnů. Nevěděl, kdo je investorem stavby. Nikdy se nesetkal s obž. Andrejem Babišem. Strany řízení jej otázkami dlouho netrápily: zhruba po čtvrthodině opustil jednací síň.

Vystřídal jej svědek, který se hlásil k třicetileté známosti s obž. Janou Nagyovou, ale obž. Andreje Babiše nezná. Informace o projektu Čapího hnízda má pouze z veřejných zdrojů. Věděl, že paní obžalovaná byla v představenstvu společnosti Farma Čapí hnízdo. Dříve pracovala v jeho firmě. Pozoruhodné bylo zakolísání v jeho údajích o době jejího působení. Uvedl, že u něj pracovala od r. 2000 do r. 2007 nebo 2008, ale v přípravném řízení udal ukončení v r.2014. Na dotaz pana soudce pak potvrdil správnost posledního údaje. To by ovšem znamenalo,  že po několik let působila souběžně v obou firmách. Byla poradkyní pro klienty jeho firmy v oblasti obchodní politiky Evropské unie a  hospodářské soutěže. Sám v té době neměl s projektem Čapího hnízda nic společného. Považuje ji za vynikající odbornici, charakterizuje ji německým výrazem „pünktlich“. Podle jeho názoru na dotace není ve střední Evropě lepší odborník. Nevzbudil velký zájem obhájců a po sedmi minutách opustil soudní síň.

Poslední svědek se zná s obž. Andrejem Babišem od jeho návratu z Maroka přibližně v r. 1990. Tehdy se zabýval obchodem s průmyslovými hnojivy a přicházel do styku s firmami, které měly v této komoditě monopolní postavení. Zde poznal obž. Andreje Babiše. Později se stal obchodním zástupcem Babišova Petrimexu. Po rozdělení čsl. federace vznikl Agrofert, do kterého přešel. Je stále členem představenstva Agrofertu. Jeho vztah k obž. Andreji Babišovi je kladný, ale v posledních osmi letech v důsledku pracovního vytížení obou se nevídají. Obž. Janu Nagyovou zná méně. Byl předsedou představenstva společnosti Imoba, později členem dozorčí rady společnosti ZZN Pelhřimov, jejímž prodejem rodinným příslušníkům obž. Andreje Babiše vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. Z čela Imoby odešel patrně v r. 2007 po spuštění projektu Čapí hnízdo. Přirozeně několikrát navštívil areál Čapího hnízda. Jako odměnu za své služby dostal k šedesátým narozeninám dvoudenní pobyt v Čapím hnízdě. Zakoupení Imobou usedlosti, z které vzniklo Čapí hnízdo, bylo výsledkem kolektivní úvahy. Původně tam měl vzniknout vzorový zemědělský podnik. O použití pro obž. Andreje Babiše a jeho rodinu se tehdy vůbec neuvažovalo. Ani se nepočítalo s vybudování ubytovací kapacity. Nepamatuje si, že by obž. Andrej Babiš využíval nemovitosti Imoby pro své osobní potřeby. O vývoji projektu Čapí hnízdo moc nevěděl, zajímal ho pouze obchod s hnojivy. Zná povšechně obě děti obž. Andreje Babiše, více Adrianu. Od r. 1993   zná paní Moniku Babišovou,  která v době vzniku Agrofertu byla sekretářkou ředitele Lovochemie. Dosvědčuje intenzivní otcovský vztah obž. Andreje Babiše k synovi. Zná i pana Herodese z doby jeho působení v Lovochemii. Neví nic o tom, zda obž. Andrej Babiš bydlí v areálu Čapí hnízdo, ale pokud by tam bydlel, neviděl by na tom nic špatného. Z představenstva Agrofertu měl informaci o úvěrovém zabezpečení společnosti Farma Čapí hnízdo Agrofertem. Ví o tom, že existovaly nějaké dohody mezi oběma společnosti o marketingu a reklamě. Jako předseda představenstva jedné z dceřiných firem Agrofertu podepsal smlouvu se společností Farma Čapí hnízdo na reklamu. Nepovažoval ji za významnou, s jinými firmami měli smlouvy na reklamu na větší finanční objemy. Ví, že v areálu Čapí hnízdo existuje obytná budova, ale neví nic o tom, že by ji užíval pro své potřeby obž. Andrej Babiš a jeho rodina. Svědek během půlhodinového vystoupení nevyvolal zájem obhájců. Pár otázek měl pouze žalobce.

K celku svědeckých výpovědí podotýkám, že v některých případech se projevil drobný rozpor mezi výpovědí v přípravném řízení před čtyřmi lety a výpovědí před soudem. Svědci vesměs potvrzovali platnost staršího svědectví. Někteří svědci poukazovali na slábnutí paměti o dění před čtrnácti lety.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

pondělí 26. září 2022

ŠESTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Již dříve jsem se pozastavil nad načasováním hlavního líčení v procesu Nagyová-Babiš. Řízení se týká skutku, který se stal v r.2008. Když už marně uplynulo tolik času,  asi by se nic nestalo, kdyby k zahájení došlo až po druhém kole senátních voleb. Nicméně zdá se, že první týden procesu nepoškodil volební výsledky hnutí ANO. Ale problematičnost načasování se projevila při zahájení druhého týdne. Obž. Jana Nagyová se dostala do druhého kola senátních voleb. Kandiduje proti Miloši Vystrčilovi, předsedovi Senátu, který má před ní velký bodový náskok. Vyšachovat „Tajvance“ z jeho postavení by byl heroický výkon, který si zaslouží nejvyšší možné nasazení sil. Obž. Jana Nagyová a s ní i obž. Andrej Babiš mají tedy pádný důvod trávit co nejvíce času ve volebním obvodu a získávat příznivce. Místo toho v pondělí seděli v soudní síni. Oba mají právo požádat soud o souhlas s jednáním v jejich nepřítomnosti. Uplatnili je až na konci jednání. 

Na vzniklé situaci se již nedá nic změnit. Jinak ale předseda senátu Šott vede řízení korektně. K účastníkům řízení se chová vlídně, ba dovede se i zasmát. 

Při hlavním líčení padla dvě důležitá rozhodnutí: soud přibere znalce k posouzení zdravotního stavu a důvěryhodnosti svědka Andreje Babiše ml. a proti původnímu plánu se hlavní líčení rozšíří o další blok v prosinci, na němž již asi odezní závěrečné  řeči. 

Obsahově jednání sloužilo hlavně k objasnění okolností získání úvěru od banky HSBC pro společnost Farma Čapí hnízdo. Vypovídali svědci Koutný, Švancar a Kopřiva a svědkyně Karolina Samsová. Na doplnění četl předseda senátu výpověď jednoho svědka z přípravného řízení. Podstatná byla výpověď svědka Filipa Koutného, kterou Andrej Babiš sledoval s nevolí. Za její projevy jej napomenul předseda senátu.   

Ze shrnutí svědeckých výpovědí vyplývá, že projekt Farmy Čapí hnízdo se vyvíjel od výchozí představy venkovského letního sídla Andreje Babiše a jeho rodiny k dnešnímu multifunkčnímu středisku. Pro jeho financování společnost Farma Čapí hnízdo  získala úvěr ve výši 450 milionů Kč, za jehož splacení ručil holding Agrofert. Udělení úvěru se vymykalo z obvyklé obchodní linie banky, která se zaměřovala výlučně na největší české podniky a společnost Farma Čapí hnízdo byla malou firmou. Vyhovění žadateli bylo patrně způsobeno zájmem HSBC o možnost obchodovat s holdingem Agrofert na dalších projektech. Ovšem bez ručení holdingem Agrofert by poskytnutí úvěru nebylo možné. Finanční ředitelka holdingu Agrofert Petra Procházková při jednání s pracovníky HSBC uvedla, že projekt je srdcovou záležitostí generálního ředitele Andreje Babiše. 

Okrajově došlo také na téma získání dotace pro společnost Farma Čapí hnízdo. Vypovídala svědkyně, která prováděla dílčí úkony v přípravě rozhodnutí o dotaci. Projekt jí připadal normální. Nevěděla nic o vztahu mezi Andrejem Babišem a společností Farma Čapí hnízdo. Později se uplatnila při workshopech pro zájemce o dotace. Podle jejího vyjádření v dané době se velikost podniku posuzovala hlavně podle počtu zaměstnanců a za hraniční velikost pro přiznání dotace se považovalo 50 zaměstnanců. 

K vystoupením svědků – bývalých zaměstnanců banky HSBC  -se vyjádřila obž. Jana Nagyová, která uvedla, že v počátcích příprav projektu se domnívala, že výstavbu budou financovat akcionáři a zástavou za úvěr budou nemovitosti. 

V závěru se vyjádřil také obž. Andrej Babiš. Omluvil se za vzrušenou reakci na výpověď svědka Filipa Koutného a vysvětlil, že mu činí potíž zvládnout emoce, když slyší  nepravdu. Svědkovu výpověď zpochybnil.  Mimo jiné uvedl, že Filip Koutný nepůsobil v úvěrovém oddělení a vypovídal převážně o svých představách.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

neděle 25. září 2022

RADOST Z PODPORY SPRÁVNÝCH LIDÍ

 Život „justičního prudiče“ (oficiálně: občanského aktivisty) je chudý na příjemné zážitky. Sdílíme trampoty podporovaných obětí justičních nepravostí a s nepatrnou nadějí na úspěch se potýkáme s arogancí a svévolí pokleslých justičních činitelů. 

Radostí je málo. Například mě potěšila žena, která přišla i s partnerem ukázat mi krásné miminko, které by se možná nenarodilo, kdyby ji soud na náš návrh nepropustil z vězení o několik let dříve, než se mělo stát původně. Biologické hodiny totiž tikají neúprosně. Radostný zážitek byl odměnou za  podporu správné ženy, která se po propuštění z výkonu trestu pustila správnou cestou. 

Zcela nezvyklé a  milé překvapení mi letos připravily volby. Jako nezávislý psavec jsem podpořil kandidaturu do Senátu bývalé ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové. Vydal jsem na její podporu dva „dopisy voličům na Plzeňsku“, a to 2. a 17. září 2022. Nevěřil jsem při tom, že uspěje, protože za ní nestojí žádná politická strana či jiná společenská organizace a nemá dostatečné finanční prostředky na rozvinutou reklamní kampaň. 

A včera jsem zažil příjemné překvapení, když jsem zjistil, že má favoritka postoupila do druhého kola, přičemž její protikandidát, přeštický starosta Karel Naxera (TOP 09) má proti ní náskok jen 73 hlasů. Podpora správné osobnosti se mi vyplatila: přinesla mi radost. 

Nemyslím, že mé články jí mohly být významně prospěšné, i když jsem v nich svou podporu vyjádřil důkladně. Určitě  je četlo jen pár čtenářů. Když je dnes čtu znova, vidím, že jsem mohl být stručnější. Kandidátka byla se stručností podstatně výstižnější. Na bilboard o sobě napsala: jsem normální. A v tom je skutečně její půvab pro voliče. Žije mezi normálními lidmi, sdílí jejich radosti a starosti, jsou jí cizí různé -ismy, které náš veřejný život mění v loď bláznů, nelíbí se jí rozhádanost a vulgarita v politice a určitě nebude s kapsami naditými penězi  daňových poplatníků radit občanům, aby si pořídili dva svetry. V tom se podstatně odlišuje od protikandidáta, za kterým stojí strana Top 09 s Markétou Adamovou-Pekarovou v čele. 

Radím proto upřímně voličům z Plzeňska, aby jí dali svůj hlas. Najdou u ní zastání a navíc její přítomnost v Senátu zvýší průměrnou kulturnost kolektivu senátorů, neboť je spisovatelka, píšící krásnou češtinou. S úsměvem dodávám, že možná nakazí senátory svým vědecko-milostným či milostně-vědeckým vztahem k pivu, o němž  spolu s panem Ladislavem Jaklem napsala poutavou knihu.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

pátek 23. září 2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT 

Věc:                                                                                                Praha 23.9.2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU 

Dnes, tj. v pátek 23.září 2022, opustil věznici ods. MUDr.J.B. O jeho propuštění rozhodl ve čtvrtek 22.září 2022 na návrh státního zástupce Okresní soud v Jablonci n.N. vyhověním žádosti pana odsouzeného o podmíněné propuštění. Uložil mu 7letou zkušební lhůtu, absolutní zákaz požívání alkoholu a dohled Probační a mediační služby. Nepřijal jako nadbytečnou nabídku společenské záruky spolku Chamurappi z.s. za dovršení jeho převýchovy. 

Po vyhlášení usnesení oznámil státní zástupce, že si bere lhůtu na rozmyšlenou, takže usnesení nenabylo právní moc. Propuštění proto soud nařídil až po obdržení zprávy státního zástupce, že se vzdává práva stížnosti. 

Spolek Chamurappi z.s. se vzdal práva stížnosti ihned po vyhlášení usnesení. Nevnímám rozhodnutí soudu o odmítnutí naší záruky úkorně, protože jsme tím zbaveni starostí o další osud pana odsouzeného. 

V průběhu řízení jsme dvakrát uspěli se stížností ke Krajskému soudu v Ústí n.L.proti zamítavému rozhodnutí soudu, a to poprvé samostatně, podruhé v součinnosti s obhájcem. O podmíněné propuštění požádal pan odsouzený sám, k jeho žádosti jsme se připojili dodatečně. 

Od vzniku spolku v listopadu r. 2017 to je 12. odsouzený, kterému jsme pomohli ke zkrácení výkonu trestu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.

  

 

 

 

pondělí 19. září 2022

VĚŠTÍRNA VÁCLAVA MORAVCE

Sleduji soustavně pořad České televize Otázky Václava Moravce v částech, které pojednávají o problematice justice. Po opakovaném zhlédnutí vydání ze dne 18.září 2022 mi nezbývá, než abych touto cestou navrhl generálnímu řediteli České televize, aby změnil název beztak zprofanovaného pořadu na přiléhavější Věštírna Václava Moravce. 

Již v dávné minulosti se zlobil Václav Klaus, že si Václav Moravec osobuje právo rozhodovat o tom, čím se bude veřejnost zabývat po odvysílání Otázek. Vývoj šel ale dál.

V pořadu dne 18.září 2022 se Václav Moravec projevil přímo jako věštec, když předsedovi Vrchního soudu v Praze Luboši Dörflovi v 13:54 zvěstoval, že kauza Čapí hnízdo beztak skončí u jeho soudu. Prozradil tím, že ví, že senát předsedy Jana Šotta vynese rozsudek, proti němuž se nejméně jedna ze stran odvolá. Z logiky věci vyplývá, že podle jeho informací senát Jana Šotta nejméně jednoho ze dvou obžalovaných odsoudí, neboť žalobce Jaroslav Šaroch, který v minulosti trestní stíhání obou obžalovaných zastavil, by se asi proti zprošťujícímu rozsudku neodvolal.  Ví asi více než předseda senátu, který řízení vede korektně, takže sotva může na začátku hlavního líčení vědět, k jakému rozhodnutí jej důkazní situace nakonec přivede. Václav Moravec je tedy zřejmě nadán věšteckými schopnostmi. Mimo to nezná presumpci neviny, která patří k základním zásadám trestního práva. 

Ale jinak byl tento pořad velmi zajímavý díky vysoké úrovni Moravcových hostů. Větší část prostoru zabrala brilantním výkladem vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, což ale neubralo na hodnotě skromnějšímu podílu předsedy Vrchního soudu Luboše Dörfla. 

Stoupencům hnutí Antibabiš doporučuji, aby si z archivu přehráli aspoň tu část, v které paní vrchní státní zástupkyně vysvětluje, co znamená rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství o obnovení vyšetřování „reklamní větve“ kauzy Čapí hnízdo. Z jejího vysvětlení vyplývá, že se zahajuje řízení, jehož rozjezd bude složitý. Takže nelze očekávat, že se splní naděje odpůrců Andreje Babiše, že snad ještě během právě probíhajícího řízení se na jejich neoblíbence přivalí další pohroma, která skončí jeho odesláním za mříže. V této fázi řízení nelze žádný výsledek předjímat a bleskově rychlé rozhodnutí se nedá očekávat. 

Naopak stoupencům Andreje Babiše doporučuji poslech té části pořadu, v které předseda Vrchního soudu v Praze komentuje tvrzení obž. Andreje Babiše, že jde o politický proces a připomíná při tom vyjádření ministra Pavla Blažka v Poslanecké sněmovně: jde o běžný, poměrně jednoduchý případ, řešený pod kontrolou veřejnosti, takže uplatnění politických vlivů není třeba se obávat. K tomu jako laik dodávám, že vyjadřování pana obžalovaného je nepřesné. Sám jsem přesvědčen, že trestní řízení bylo vyvoláno z politických důvodů, nikoli státním orgánem, ale dosud nezjištěným oznamovatelem. Nyní se ale „z rozbouřeného moře“ neveřejného přípravného řízení dostalo do „bezpečné zátoky“ veřejného soudního jednání, kde pro uplatnění politických vlivů není místo. Předseda senátu Jan Šott vede řízení standardním způsobem, práva obhajoby nijak nekrátí. Lze se pozastavit nad rozsahem pozornosti, věnované svědectví Andreje Babiše ml., ale to má kořeny již v usnesení bývalého nejvyššího státního zástupce, jenž při zrušení usnesení státního zástupce Jaroslava Šarocha jej zavázal k pozornosti tomuto svědectví. Ale podle mého laického názoru svědek ve skutečnosti k důvodnosti obžaloby nepřispěl. Udivuje mě ale záměr soudu zkoumat zdravotní stav svědkyně Adriany Bobekové. Jako laik si myslím, že žádné dítě by nemělo být nuceno, aby vypovídalo v procesu, v němž je obžalován jeho rodič. Projednání v přítomnosti veřejnosti bych považoval za překročení hranic obyčejné lidské slušnosti. 

Jinak každému, kdo se pozastavuje nad tím, že se vede trestní stíhání proti obv. Michalu Redlovi, jehož znalci opakovaně uznali za nesvéprávného, doporučuji poslech vysvětlení obou účinkujících, kteří se vhodně doplňovali. Zajímavý je i jejich výklad o celé problematice používání znalců a znaleckých ústavů v trestním řízení. Každý, kdo se pohybuje v trestním řízení, může narazit na skutečnost, že kvůli přibrání znalců se řízení prodlužuje o několik měsíců nebo i let, mimo jiné proto, že znalců je nedostatek. Pokles jejich počtu z někdejších 9 tis. na současných 6 tis., je děsivý. Potvrzuji, že ve všech řízeních o podmíněné propuštění odsouzených, jichž se jako navrhovatel nebo ručitel zúčastnil spolek Chamurappi z.s., přibrání znalce přineslo průtahy v trvání nejméně šesti měsíců. Při tom by nebylo vhodné vyčítat soudům, že z opatrnosti nechávají žadatele vyšetřit znalci-psychology a psychiatry. Nemyslím ale, že snížení počtu znalců je pouze výsledkem nedostatečného finančního ocenění, jak by mohlo vyplývat z výkladu pana předsedy. Po novelizaci zákona se někteří znalci rozhodli znaleckou činnost ukončit, protože by zřejmě nevyhověli kladeným nárokům. 

Václav Moravec si neodpustil zpochybnění rozhodnutí prezidenta republiky nejmenovat soudcem státního zástupce Marka Bodláka a ministra spravedlnosti nejmenovat místopředsedou soudu soudce Aleše Novotného. Pravomoc prezidenta i ministra spravedlnosti je dána zákonem. Zaráží mě, že si zaměstnanec veřejnoprávní televize dovolí kritizovat je za jejich výkon. Přál bych mu, aby se dostal jako obžalovaný před senát Aleše Novotného. Možná by leccos pochopil. 

Justice a státní zastupitelství jsou služby, zřízené státem, aby sloužily občanům. Jejich financování probíhá přes moc výkonnou, která je vybavena pravomocí kontroly, zda se vložené prostředky užívají účelně, čili zda služba funguje správně. Nezávislost justice nezakládá právo na beztrestné poškozování občanů. 

Jinak souhlasím s panem předsedou Vrchního soudu Lubošem Dörflem, že by bylo prospěšné zřídit úřad, zastřešující soudnictví, i když řada evropských států se bez něj obejde. Zatím jsem ale neviděl žádný návrh, jakou by měl mít pravomoc, strukturu a personální obsazení. Pohled do zahraničí ukazuje, že neexistuje jednotné řešení, jež by se dalo okamžitě převzít.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz 

neděle 18. září 2022

PRVNÍ TÝDEN V KAUZE NAGYOVÁ-BABIŠ

 Ve dnech 12.-16. září 2022 Městský soud v Praze jednal senátem předsedy Jana Šotta o věci obžalovaných Jany Nagyové a Andreje Babiše. Celé jednání jsem sledoval v soudní síni a doprovázel články. Při ohlédnutí zpět jsem si uvědomil některé obecné problémy tohoto řízení, jimž  jsem se v denních článcích nevěnoval dostatečně (pro případné zvědavce: všechny jsou dostupné na mém blogu nebo v sekci novinek na webu spolku Chamurappi).

Především považuji za vhodné vysvětlit čtenářům, že nepíši na objednávku. Případ mě zaujal hned v době vzniku. Popudilo mě zneužívání nástrojů trestního práva k zjevnému splnění politického cíle.

Nepochybuji o tom, že předkladatele trestního oznámení k jeho podání vedl záměr zvrátit politický úspěch Andreje Babiše v čele hnutí ANO. Svědčí o tom skutečnost, že k oznámení o údajném trestném činu z r.2008 se oznamovatel odhodlal až v r.2013, když se mu zazdálo, že se Andrej Babiš chystá vyrůst až do nebe, a chtěl mu vzestup zarazit. Musím takové jednání odmítnout, byť nejsem voličem ANO.

Je také zvláštní, že prvoliniové orgány, činné v trestním řízení, se ochotně ujaly prověřování oznámení o velmi staré záležitosti, a to od oznamovatele, který neměl postavení poškozeného, tedy jeho postavení v řízení bylo nesmírně slabé. Na pozadí mých osobních zkušenosti jejich ochota se jeví jako podezřelá. Dokonce i poškození oznamovatelé trestných činů často narážejí na odpor a někdy vůbec nedosáhnou zahájení prověřování. Například jsem ztroskotal, když jsem jako zmocněnec poškozených po předchozích neúspěšných pokusech o vyvolání kárného řízení podal trestní oznámení na státní zástupce a soudce, kteří nepovolili obnovu procesu nevinně odsouzenému, jenž se dověděl, že k jeho „zločinu“ se doznal pravý pachatel a soud jej pravomocně odsoudil. Jeho cesta k pravomocnému  zprošťujícímu rozsudku díky jejich zásahům pak trvala pět let. Jindy se mi nepodařilo vyvolat trestní řízení proti celníkům, kteří již 10 let utajují před soudem a poškozenými původ a majitele tabáku, který nechali navézt do skladu, aby měli předmět doličný pro vyvolání trestního stíhání zámožného podnikatele. Nedařilo se mi vyvolat trestní řízení ve věci, v které mohou být mezi podezřelými policisté, již se nechali najmout na vykonání brutálního násilí. Nakonec se sice řízení rozběhlo, ale dozorovým státním zástupcem je filuta, který se je pokusil znemožnit, a z pozice jej nelze vypudit. O stíhání soudců a státních zástupců, kteří se pokusili zajistit pachatelům násilného trestného činu beztrestnost, si ani nemohu nechat zdát.

Pokud se obž. Andrej Babiš domnívá, že se někdo „přimluvil“, aby příslušné orgány nezaložily trestní oznámení ad acta, není možná daleko od pravdy. Měl by ale přemýšlet, kdo se o něj takto postaral.

Ovšem sama skutečnost, že se v r. 2022 soud zabývá skutkem z r.2008, je hrůzná. Jen část průtahů jde na konto opakovaného přerušování řízení nutností žádat Poslaneckou sněmovnu o vydání obž. Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

Jako laik soudím, že za daných okolností bylo rozumné rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha zastavit trestní stíhání všech obžalovaných. Skutek se stal tak strašně dávno, že se možná pro odstup času nepodaří některé podrobnosti skutkového děje objasnit nezpochybnitelným způsobem. Svědčí o tom zmínky ve výpovědích svědků, že na to či ono si nepamatují. Dotace byla jen malým příspěvkem na miliardovou investici a nástupnická obchodní společnost ji státu nakonec vrátila. Spoluviníkem je stát, který neměl odpovídají nástroje kontroly.

Částečným zrušením rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha vzal na sebe bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odpovědnost za vyvolání soudního řízení, které bude možná otravovat atmosféru ve veřejné sféře i několik let. Zřejmě se spolehl, že nebude za to volán k odpovědnosti stejně jako v případě puče z 13.června 2013 proti vládě Petra Nečase. Andrej Babiš má důvod přemýšlet, zda nezaspal, když jej nenechal ve vhodnou chvíli odvolat z funkce (třeba kvůli odpovědnosti za puč z 13.června 2013).

Když už se věc dostala k soudu, nedá se nic dělat, než nechat soudní řízení v klidu proběhnout. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se soudce Jan Šott chystal vést opět řízení tendenčně tak, aby se zasloužil o poškození dalšího politického hnutí. Nemám pocit, že již má v zásuvce připravený koncept rozsudku.

Po prvním týdnu procesu nelze předjímat výsledek. Nicméně jsou zde jednotlivosti, jež stojí za úvahu.

Především se domnívám, že pozornost, která se věnuje svědectví Andreje Babiše ml., je nepřiměřená. Jeho tvrzení, že si z něj otec udělal bílého koně, je nesmysl. Bílý kůň je jedinec, který propůjčil svou právní subjektivitu k zastření trestného jednání někoho jiného. Andrej Babiš ml. jako řadový akcionář nemohl nic zastírat, protože nic neřídil, žádné úkony, související s vyžádáním dotace nekonal. Ani o ničem neví. Dokonce ani není jisté, zda byl aspoň řadovým akcionářem, když tvrdí, že o převzetí akcií nic neví a za akcionáře se nepovažuje. Je možné, že podpis na listině, jehož pravost popírá, je skutečně falsum. Ale ta listina je pro usvědčování obžalovaných bezvýznamná. Výsledek případného dalšího znaleckého zkoumání na tom nic nezmění.  Svědek je zřejmě v právu, když si stěžuje na donucení k cestě na Krym. Ale z hlediska usvědčování obž. Andreje Babiše z žalované činnosti to nemá žádný význam.  Jediný smysl jeho svědectví je obecné očernění obž. Andreje Babiše a praní špinavého prádla jeho rodiny před veřejností. Celá záležitost pouze vyvolává v řízení ztráty času.

Ovšem kdyby soud odmítl přijmout svědectví Andreje Babiše ml., novináři a různé občanské iniciativy by vyvolaly poprask. Proto mu nezbylo než zájmu vyhovět bez ohledu na deklarovanou nezávislost justice. Nevíme ovšem nic o tom, kdo zaplatil za protlačení Andreje Babiše ml. jako  svědka.  Různé výlety Sabiny Slonkové do Švýcarska nebyly levné. Ale když už k svědectví došlo, je vhodné neplýtvat na ně čas a energii. Nemá smysl přetahovat se se soudem o nezpůsobilost svědka a jeho nevěrohodnost. Jeho svědectví nemá význam pro posouzení viny obž. Andreje Babiše, tím méně obž. Jany Nagyové, kterou ani nezná.

Na okraj poznamenávám, že svědek popíráním svého postavení akcionáře se zříká práv a hmotných nároků, které by mu vlastnictví akcií  přinášelo. Asi odmítá projev otcovy starosti o jeho finanční zabezpečení.

Pro případné vyvinění obžalovaných je nezbytné prokázat, že prohlášení společnosti Farma Čapí hnízdo za malý nebo střední podnik bylo oprávněné. Znalec Vítězslav Hálek tvrdí, že Farma Čapí hnízdo by ekonomicky neobstála bez výnosů z obchodování s Agrofertem, z čehož se vyvozuje, že vlastně byla součástí Agrofertu, tedy velká firma. Skutečnost, že Farma Čapí hnízdo má vlastní právní subjektivitu a odděleně vedené účetnictví asi nic neznamená. Zajímalo by mě, zda za daných poměrů trhu by si Farma Čapí hnízdo mohla zajistit přibližně stejný obrat s jinými odběrateli služeb. Také mi není jasné, podle jakých parametrů se v té době a k tomuto účelu měřila velikost firmy. Znalec o tom nic určitého nesdělil.  Závislost společnosti Farma Čapí hnízdo na Agrofertu by byla nezpochybnitelná, kdyby jí Agrofert poskytoval dotace nebo významné půjčky. 

V situaci, kdy státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání všech členů statutárních orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušením jeho rozhodnutí pouze v případě Jany Nagyové jí přisoudil postavení jediné vinice podvodu. Není ovšem známo, zda její postavení ve společnosti jí umožňovalo rozhodovat o závažných majetkových a právních záležitostech bez souhlasu představenstva, popř. zda představenstvo o jejím kroku vědělo a schválilo jej. Neměla-li takové postavení, aby směla sama požádat o dotaci, rozhodnutí Pavla Zemana by bylo vůči ní nespravedlivé. Spravedlnost by jí pak mohl zjednat pouze Nejvyšší soud ČR, kdyby pan ministr napadl usnesení Pavla Zemana stížností pro porušení zákona.

Vedle údajně podvodného postupu Jany Nagyové či představenstva Farmy Čapí hnízdo vyšlo najevo, že stát neměl vybudované kontrolní mechanismy a rozdával desítky milionů plnými hrstmi. Nebudu daleko od pravdy vyslovením domněnky, že vznikly škody, značně převyšující údajně neoprávněně získanou dotaci společností Farma Čapí hnízdo. Kde jsou dnes lidé, kteří odpovídají za lehkovážné nakládání s obrovskými finančními prostředky? A proč nikdo z nich nesedí na lavici obžalovaných vedle obž. Jany Nagyové ?

Po celý týden se projevovalo nepřátelství většiny redakcí  vůči obžalovaným, především vůči obž. Andreji Babišovi. Obž. Jana Nagyová stojí stranou zájmu, ač jako jediná pachatelka trestného činu je v procesu v horším postavení než obž. Andrej Babiš, kterého žalobce zatím viní pouze z napomáhání. Novinářům neslouží ke cti, že uveřejnili nebo vystoupením na obrazovce sdělili veřejnosti pár nesmyslů, jako že Andreji Babišovi hrozí nová obžaloba. Je zajímavé, že všichni „hlídací  psi demokracie“ štěkají stejným směrem, včetně těch, jejichž společnost je majetkem Agrofertu nebo pana obžalovaného osobně. Asi se nikdy nedovíme, kdo tu dehonestační kampaň zaplatil.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

sobota 17. září 2022

DOPIS Č.2 VOLIČŮM NA PLZEŇSKU

Vážení voliči na Plzeňsku,

počátkem září r.2022 jsem Vás oslovil dopisem s doporučením, abyste zvolili senátorkou paní JUDr. Danielu Kovářovou. Důvodem, proč ji podporuji, jsou osobní zkušenosti. Poznal jsem ji jako ministryni spravedlnosti, kdy jsem jako občanský aktivista s ní měl často co do činění. Byla skvělá. Její právnické úkony byly bezvadné. Části ministrů by dle mého mínění patřilo označení „ministr nespravedlnosti", ale to nebyl její případ. Velmi citlivě vnímala křivdy, kterých se na občanech občas dopouštějí státní orgány. Později jsem měl možnost sledovat její výkon jako obhájkyně v složité trestní věci. Vedla si znamenitě. Jako stálý čtenář jejích internetových článků znám její názory na různé stránky života a vidím, že žije starostmi běžných lidí. Nemá sklon k elitářství.  Její vstup do Senátu by zcela jistě přispěl k zachování vysoké úrovně senátních rozhodnutí.

V dopisu z počátku září jsem ostatně o jejích kladech napsal dost. Neuvedl jsem ale vše. Nezmínil jsem se o tom, že kandidátka je spisovatelka, která píše ušlechtilou češtinou a také tak mluví. Jazyk je důležitý jednotící prvek národa. Češtině kdysi nechybělo mnoho k zániku. Její záchrana si vyžádala velké úsilí a šla souběžně se snahou o zachránění národa před zánikem a cestou k obnově státnosti. Zaslouží si proto úctu a vysoká úroveň vyjadřování v národním jazyce by měla být podmiňující pro zvolení do veřejných funkcí. Skutečnost je ale jiná. Mnoho veřejných činitelů mluví jazykem pokleslé úrovně. Proto každý, kdo přispívá k odhalování krás naší mateřštiny, zasluhuje podporu.

Protože Váš kraj je domovinou nejlepších pivních značek, paní kandidátka by Vám mohla být zvlášť sympatická pro svou lásku k pivu. Není ovšem pivařkou, která pije pivo v nezřízeném množství a jen tu jednu oblíbenou značku. Přistupuje k pivu jako k předmětu nikdy nekončícího poznávání. Chodí na ochutnávky, seznamuje se s druhy a značkami, srovnává, hodnotí. Dokonce spolu s Ladislavem Jaklem napsala o své lásce k pivu knihu Pivař a blondýna. Podle názvu by se mohlo zdát, že kniha vypráví o romantickém vztahu pivaře a blondýny, ale není to tak. Ve skutečnosti vypráví o obdivu a lásce spoluautorů k pivu. Pokud ji zvolíte, aspoň někteří z vás možná budou mít příležitost připít si s ní pečlivě vybranou pivní značkou.  

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz