středa 3. dubna 2019

U SOUDU NUDA I VZRUŠENÍ


Po skončení hlavního líčení dne 11.prosince 2018  vypukly ve „velké daňové kauze“, vedené u Krajského soudu v Brně senátem předsedy Aleše Novotného proti Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol., dlouhé prázdniny, neboť až do 27. března 2019 se spisem pracoval Vrchní soud v Olomouci, který řešil různé stížnosti proti rozhodnutím krajského soudu.

K obnovení hlavního líčení po „prázdninách“ došlo až 1. dubna 2019. Pro zajímavost: hlavní líčení probíhá s různými přestávkami od 17. dubna 2015 a konec je ještě v nedohlednu.  Na průběhu třídenního bloku ve dnech 1.-3. dubna 2019 byly patrné příznaky docházení dechu, které jsem zaznamenal již dříve. Z pozvaných svědků se dostavili pouze dva, ale i ti odmítli vypovídat a po několika minutách opustili soudní síň. Naproti tomu se nečekaně dostavila jako svědkyně vdova po zesnulém odsouzeném, která se domáhá vrácení peněz, zabavených policií při domovní prohlídce. Původně se dožadovala, aby jí soud umožnil výslech prostřednictvím videokonference ze soudu v blízkosti jejího bydliště. Soud nereagoval, takže jí nezbylo než přijet. Její výslech trval přibližně hodinu. Soudce jí vysvětlil, že na jejím výslechu trval jeden z obžalovaných, ale na tomto jednání není přítomen, takže není vyloučeno, že ji bude muset pozvat ještě jednou.

Prostor, uvolněný nepřítomností předvolaných svědků, soud zaplnil přehráváním prostorových odposlechů, na nichž se odposlouchávané osoby baví o provozních a administrativních záležitostech, občas jemně protkávajíce řeč lichotkou „vole ! “. Ani s tím soud nevystačil, takže dva půldny odpadly.

Dopolední jednání ve středu 3. dubna 2019 zpestřilo vystoupení SAZ a události na ně navazující. Pan obžalovaný si všiml, že v prostoru pro veřejnost sedí bývalý policista František Kutálek, kdysi hlavní vyšetřovatel jeho případu, dnes pracovník Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Bezprostředně  po odchodu prvního svědka se SAZ přihlásil s námitkou. Vehementně se ohradil proti přítomnosti policisty m.j. i proto, že v jiném řízení je ve vztahu k němu v postavení poškozeného, stejně jako přítomný žalobce Aleš Sosík a předseda senátu Aleš Novotný. Okolnost, že tři z přítomných ochránců spravedlnosti jsou v postavení poškozených, označil za směšnou. Také jeho obhájce se ohradil proti přítomnosti bývalého policisty.

Na vystoupení pana obžalovaného reagoval předseda senátu lustrací nepočetné veřejnosti. Ačkoli mě zná již od r. 2014 a v r. 2018 v této soudní síni prohlásil, že „zná pana Boka a pana Jemelíka“, oslovil mě „pane Jemelíku, vstaňte“ a dožadoval se, abych vysvětlil důvody své přítomnosti v soudní síni a uvedl hlasitě své jméno. Upozornění, že mě zná od r. 2014, a že již v roce 2018 se pokoušel mě lustrovat, ho  nezastavilo. Trval na tom, že mé jméno  potřebuje do protokolu, tedy jsem je nakonec sdělil. Někdo z čtenářů mě možná pokárá, že jsem měl soudci odpovědět, že přítomností konzumuji své ústavní právo zúčastnit se veřejného soudního jednání a zákon o soudech a soudcích mu neumožňuje lustrovat veřejnost. Jenže u tohoto soudce bych riskoval beztrestné vykázání ze soudní síně, takže jsem se podrobil. Aleš Novotný pak přestřelku ukončil sdělením, že všichni přítomní smí zůstat v soudní síni, což se SAZ nelíbilo. Dožadoval se proto senátního rozhodnutí, čímž přiměl soudce, aby nařídil krátkou přestávku na poradu senátu. Po ní své stanovisko potvrdil s tím, že bývalý policista je pro toto řízení jako svědek nepoužitelný, takže k jeho vykázání není důvod.

Po krátké mezihře s přehráváním odposlechů se dostavil druhý svědek, který opět téměř okamžitě odešel. Obž. SAZ vyslovil domněnku, že jeho předpokládaný výslech byl příčinou přítomnosti Františka Kutálka, který jej kdysi vyslýchal a mohl mít obavy, že svědek uvede něco pro něj nepříjemného. V té souvislosti se ale začalo přetřásat zjištění, že ve spisu chybí protokoly z policejního výslechu  několika svědků a zazněl požadavek, aby předseda senátu přikázal žalobci spis doplnit o chybějící listiny. Krátce po odchodu druhého svědka tři ze čtyř přítomných obžalovaných včetně SAZ se souhlasem soudce opustili soudní síň a umožnili ostatním přítomným, aby se dále nudili při přehrávání odposlechů. Vytratil se i František Kutálek.

Popsané události obnažují problematičnost monstrprocesů. Když se spojí spousta svědků, tvrdošíjnost obhajoby a špatné vedení procesu, nutně časem dojde ke ztrátě tempa. Svědkům, vyslýchaným v přípravném  řízení před několika lety, slábnou vzpomínky, při výslechu by šli do nejistoty, a to snižuje jejich chuť vyhovět předvolání. Jejich neúčast vede k dalším časovým ztrátám, a tak to jde pořád dokola. Pochybuji, že tento proces letos dospěje k rozsudku.

Žádné komentáře:

Okomentovat