úterý 24. ledna 2023

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTROVI SPRAVEDLNOSTI A PŘEDSEDOVI KS BRNO

 

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

Vážený pán

JUDr. Pavel Blažek , Ph.D.                                                         DO VLASTNÍCH RUKOU

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 00  Praha 2

 

Vážený pán

JUDr. Milan Čečotka                                                                   DO VLASTNÍCH RUKOU

předseda soudu                                                                           

Krajský soud Brno

Rooseveltova 16

601 95 Brno                                       

OTEVŘENÝ DOPIS

Věc:                         č.j.Cham004/23/Blazek13otevreny                                    Praha 24.1.2023                                       

Opakovaný podnět k podání kárné žaloby na soudce Mgr. Aleše Novotného

 

Vážení pánové, 

dne 17. září 2022 jsem Vám oběma zaslal podnět k podání kárné žaloby na soudce Mgr. Aleše Novotného pro průtahy, pokud možno s návrhem na odebrání taláru. Podnětu jste nevyhověli.  Dne 20. října 2022 jsem aktualizoval podnět, zaslaný panu předsedovi Krajského soudu v Brně, v němž jsem přímo navrhl zbavení taláru. Na toto podání jsem nedostal odpověď. 

Důvodem podání podnětů byly průtahy předsedy senátu Mgr. Aleše Novotného při zaslání odsouzeným písemného vyhotovení rozsudku ze dne 21. října 2021 ve věci Krajského soudu Brno sp.zn. 46 T 5/2015, vedené senátem Mgr. Aleše Novotného. Jako statutární představitel spolku Chamurappi z.s. podnět obnovuji, protože podle sdělení jednoho z obhájců z dnešního dne nepravomocně odsouzení dodnes rozsudek neobdrželi. 

Volím formu otevřeného dopisu, protože považuji za nutné upozornit veřejnost, že trpíte Mgr. Alešovi Novotnému beztrestné hrubé porušování práv nepravomocně odsouzených, ač víte, že nejde o první případ nezpůsobilosti tohoto soudce dodat rozsudek v zákonem stanovené lhůtě, když za podobný delikt byl již v r.2020 kázeňsky potrestán předsedou soudu JUDr. Milanem Bořkem. Považuji to za projev Vaší lhostejnosti k strádání obětí liknavosti soudce Mgr. Aleše Novotného.

 Nebudu opakovat dřívější argumentaci, protože skutkový stav se nezměnil. Pouze upozorňuji na to, že tak dlouhé odkládání doručení písemného vyhotovení rozsudku hodnotím jako psychické týrání odsouzených, kteří od 21.října 2021 žijí v hrůze z uložených drakonických trestů a nemohou se bránit odvoláním. 

Brojím také proti exemplárnímu narušení rovnosti stran řízení. Soudci Mgr. Aleši Novotnému trpíte průtahy delší jednoho roku, aniž by rozsudek ztratil účinek. Až jej dostanou odsouzení, budou mít možnost podat odvolání do 8 dnů od doručení bez ohledu na rozsah rozsudku a složitost jeho odůvodnění. Zpozdí-li se při podání odvolání o jediný den, soud odvolání neprojedná a všechna jejich práva propadnou.

Připomínám, že se jedná o stejného soudce, který na základě křivé obžaloby státního zástupce Mgr. Radka Mezlíka odsoudil k drakonickým trestům Ing. Alenu Vitáskovou, bývalou předsedkyni ERÚ a Ing. Michaelu Schneidrovou, její podřízenou, které byly po zásahu Nejvyššího soudu ČR zproštěny obžaloby.

 Přeji si být vyrozuměn o způsobu vyřízení tohoto podání. 

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.

 

  

 

 

 


____________________________________________________________________

Tel.+420-606410226,+420-776651095                                                skype: JemelikZdenek

E-mail:  jemelikzdenek@chamurappi.eu; jemelikzdenek@gmail.com

2 komentáře:

  1. Přecházíme k aktivnímu odporu, boji a odboji na všech frontách.

    OdpovědětVymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

    OdpovědětVymazat