úterý 19. října 2021

HYENY V PASTI

Internetové Novinky přinesly pohotově již   v poledne zprávu o dnešním závěru soudního stíhání podvodníků Patrika Kalouse, Vojtěcha Nováka a Stanislava Netopila, kteří se pokusili vylákat od nepravomocně odsouzených manželů Jaroslava a Jarmily Novotných 25 milionů Kč pod záminkou zajištění zprošťujícího rozsudku. Podle Novinek měli od Novotných dostat 10 mil. Kč.

 Případ sleduji hodně zblízka  již od samého začátku. Psal jsem o něm již dříve .Mohu si proto dovolit tvrdit odlišně od Novinek, že podvodníci nezískali od Novotných vůbec nic. Patrik Kalous si sice vyzvedl v jejich vile 10 milionů Kč jako zálohu, ale byly to peníze PČR. Byl šikovný: uklidil je beze stopy, takže PČR má malér.

Až na neuhlídání peněz pracovala NCOZ bezvadně. Obžalovaným se rozplynul sen o snadném zbohatnutí na úkor obětí, které mají nakročeno do vězení a nebudou mít možnost po nich škodu vymáhat. Hyenismus se jim nevyplatil. 

Patrik Kalous se možná inspiroval v dřívějším pokusu o podvod ke škodě Novotných, při němž jistý Konstantin Erin nabízel Jaroslavu Novotnému zastavení trestního stíhání za cenu prominutí velké části dluhu veledlužníka Pavla Buráně. Konstantin Erin v této hře vystupoval jako vyjednavač dlužníka. Ale v tomto případě prý podle NCOZ k trestnému činu nedošlo. Netuším, jak NCOZ k takovému právnímu názoru dospěla. Bude to asi tím, že jsem laik, ale jako laik se navíc ptám, čí je prospěch. 

Soud nevyužil při ukládání trestů celé rozpětí trestní sazby. Zčásti to je i výsledek uplatnění institutu dohody o vině a trestu: Patrik Kalous a Stanislav Netopil učinili doznání. Proto soud uložil Patriku Kalousovi jako hlavě skupiny 5,5 roku a Stanislavovi Netopilovi 4,5 roku. K tomu Patriku Kalousovi vyměřil peněžitý trest 500 tis.Kč a propadnutí části zadrženého majetku.

Vojtěch Novák, který jako jediný trval na své nevině, si vysloužil 5 let a peněžitý trest. V tomto případě spatřuji jistou nespravedlivost v tom, že přísedící, který ho zásoboval informacemi, sice přišel o postavení přísedícího, ale orgány činné v trestním řízení ho nepronásledovaly.

 Rozsudky nejsou pravomocné. Státní zástupkyně i odsouzení si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

Žádné komentáře:

Okomentovat