sobota 19. června 2021

NEOBVYKLÉ ÚKAZY V ZÁVĚRU SOUDNÍHO PROCESU

Zdánlivě neukončitelná „velká daňová kauza“ či „kauza Zadeh“  se přece jen přiblížila k závěru v hlavním líčení, jež u Krajského soudu v Brně proběhlo ve dnech 15.-17. června 2021. Obsahově navazovalo na hlavní líčení z 3.-5. května 2016, během  něhož došlo k zveřejnění šokující dohody o vině a trestu, sepsané mezi obž. Shahramem Zadehem a státním zástupcem Alešem Sosíkem, a k navazujícímu ústnímu vyjádření obž. Shahrama Zadeha, jež se v detailech odchyluje od textu dohody.

Obž. Shahram Zadech v této době odpykává osmiletý trest z rozsudku Krajského soudu v Brně – senátu Haliny Černé - kvůli přípravě ovlivňování svědků. Přijme-li senát Aleše Novotného dohodu, sjednanou mezi obž. Shahramem Zadehem a státním zástupcem Alešem Sosíkem, uloží panu obžalovanému souhrnný trest devíti let odnětí svobody. Ostatní obžalovaní budou cítit a projevovat pohoršení nad tím, že za účast na žalované trestné činnosti se mu zvýší trest jen o jeden rok. Ovšem nebudou při tom přihlížet k  propadnutí vyčísleného majetku a peněžitému trestu. 

Připomínám, že obžalovaný č.1 Shahram Zadeh od vazebního a přípravného řízení z r.2015 až donedávna soustavně obhajoval svou nevinu, přičemž často nevybíravě napadal soudce Aleše Novotného a občas i státního zástupce Aleše Sosíka. Tvrdil, že  s ostatními obžalovanými neměl nic společného, než že jim prostřednictvím své společnosti Strong Strike půjčil prostředky na rozšíření obchodu a nepravidelně docházel do jejich kanceláří kontrolovat, zda firma funguje a návratnost jeho úvěru je zajištěna. Neměl z toho údajně jiný příjem než splátky a úroky. O tom, že dochází ke krácení daně z přidané hodnoty, nic nevěděl a zejména toto zločinné podnikání neorganizoval. Mimo to trestná činnost začala probíhat dávno  před jeho seznámením s vlastníky společností P.P.S. a Ecoll Invest. Usvědčující důkazy proti němu byly chatrné, pokud jej vůbec usvědčovaly.

Stejně sebevědomě si vedl i v řízení u Městského soudu v Brně, v němž čelil obžalobě pro přípravu ovlivňování svědků. Předseda senátu Michal Kabelík zakusil četné urážky z jeho strany, ale v rozsudku se přesto zachoval docela korektně.

Nakonec však Shahram Zadeh překvapivě „hodil ručník do ringu“ a  jako první z obžalovaných projevil zájem o dohodu o vině a trestu. Učinil doznání, jímž se přiznal i ke skutkům, jež mu žalobce nekladl za vinu, usvědčil sebe a poskytl „usvědčující“ svědectví proti obžalovanému č.2 Danielu Rudzanovi a částečně i proti obžalovaným č. 3-5.

O důvodech šokujícího jednání pana obžalovaného nic nevím a spekulacemi z předsálí soudní síně se nezabývám. V rukou spříseženectví Vrchního státního zastupitelství a senátu Aleše Novotného byla naděje na zprošťující rozsudek nad Shahramem Zadehem navzdory chatrné důkazní situaci jen hypotetická, ale sepsáním dohody o vině a trestu ji pan obžalovaný spolehlivě pochoval.

Je pochopitelné, že v rámci hlavního líčení dne 15. června 2021  spoluobžalovaní Shahrama Zadeha se proti jeho útoku bránili. Jejich výhrady lze shrnout do vyjádření obž. č.2 Daniela Rudzana: společnosti P.P.S. a Ecoll Invest se ve svém počínání důsledně držely zákonů. Svědčí o tom skutečnost, že vyšetřování rakouských orgánů proti společnosti P.P.S. vyústilo ve zjištění, že společnost neporušovala rakouské zákony. Nebyly zjištěny žádné daňové delikty a neprokázala se trestná činnost jejích vlastníků a manažerů. Také společnost Ecoll Invest v rukou původních vlastníků úzkostlivě dodržovala české právní předpisy. Její vedení nenese vinu na tom, že se na ni přisáli různí podvodníci, kteří legálně nakoupené zboží zneužili v řetězových obchodech ke krácení daně z přidané hodnoty. Obžalovaní č.2-5 s podvodným podnikáním neměli nic společného a neměli z něj finanční ani jiný profit. Ke krácení daně nikoho nenabádali. K osobě obžalovaného č.1 Shahrama Zadeha pak uvedl, že se jedná o profesionálního podvodníka a darebáka, jemuž ovšem přiznává šarm a charisma.

Po vypořádání obžalovaných s výroky obž. Shahrama Zadeha se cestou  mezistátní videokonference uskutečnil výslech manželů Dekanových. Použití této techniky výslechu není běžné. Svědci pracovali jako manažeři pro obž. 2-3  v počátcích jejich působení v Rakousku.  Výslech pouze potvrdil údaje obž.č.2 Daniela Rudzana o zákonnosti jeho podnikání.

Dne 16. června 2021 předstoupil před soud  obž. č.9 Radek Deutsch, který jako poslední z „malých ryb“ požádal  o uzavření dohody o vině a trestu. Jeho výpověď, doplněná odpověďmi na otázky předsedy senátu, nepřinesla nic mimořádného. Obsahovala popis běžných úkonů, jež činil v rámci podvodných obchodů.

Vznikl tak stav, v němž pouze obžalovaní vlastníci  a manažeři společností P.P.S. a Ecoll Invest a s nimi obž. č.7 Radovan Chaloupka jako jediný z „malých ryb“ se nedoznali  k žalované trestné činnosti a nevyužili možnosti požádat o uzavření dohody o vině a trestu.

Zrodila se z toho neobvyklá situace: předseda senátu rozhodl o vyloučení věcí všech žadatelů o dohodu o vině a trestu do samostatných řízení, evidovaných pod samostatnými spisovými značkami. Takový rozpad procesu na řadu dílčích jednání je velmi neobvyklý. Před 1. říjnem 2010 by k němu nemohlo dojít, protože tehdy naše legislativa institut dohody o vině a trestu neznala. Vystoupení žadatelů o dohodu o vině a trestu v podstatě hromadně anulovalo dosavadní úkony obhajoby a zásadně změnilo důkazní situaci.

Projevila se zde ovšem pochybná vlastnost řízení, v němž obžalovaní bojují o svou kůži tímto novým nástrojem: na stoprocentní pravdivost jejich doznání nelze spoléhat. Většina žadatelů o dohodu v tomto procesu má trestní minulost, nebo jsou dokonce ve výkonu trestu pro jiné trestné činy. Takovým lidem nečiní potíže občas něco přilhat, nebo popřít, ať již proto, aby zvýšili naději na přijetí dohody soudem, či aby bagatelizovali závažnost svého jednání, či aby se zavděčili orgánům činných v trestním řízení nasazením psí hlavy spoluobžalovaným. Otvírá se prostor pro uplatnění teorie zločinného prokurátora Andreje Vyšinského, podle které je doznání korunou dokazování.

Hlavní líčení pokračovalo ve dnech 15.-16. června jen pro obžalované č.2-5 a pro Radovana Chaloupku.  O tom až příště.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

Žádné komentáře:

Okomentovat