čtvrtek 20. června 2019

ZUZANINA POMSTA


Pamatuji si na řev rozvášněných davů v únoru r. 1948 na podporu politiky Klementa Gottwalda. Od té doby jsem vůči masovým vystoupením lidu zdrženlivý, neboť často následuje Krysaře, aniž by přemýšlel nad směrem, kterým jej vede. Netěší mě shromáždění, svolávaná spolkem Milion chvilek, protože patří k projevům nízké politické kultury národa: svolavatelé se pokoušejí obejít mechanismy parlamentní demokracie za účelem zvrácení výsledků voleb. Je to ovšem rub téže mince politické nekulturnosti, jejímž lícem je snaha o berlusconizaci země protlačením masami podporovaného oligarchy do čela vlády, byť viditelně usilujícího nejen o své, ale  také  o veřejné blaho.

V dané situaci nemohu jásat nad  povzbuzením demonstrantů slovenskou prezidentkou Zuzanou Čapuchovou na koncertě, pořádaném na její počest. V každém případě se jedná o neomalený zásah do vnitřních záležitostí hostitelského státu, přímo o podrývání postavení hostitelské vlády, tedy o zneužití pohostinnosti. Za normálních okolností by odezvou měl být ostrý diplomatický protest.

Všecko je ale jinak. Ve skutečnosti jde o vtipnou pomstu paní prezidentky za chování Andreje Babiše při oficiální návštěvě Slovenska, při které se nechal slyšet, že Česká republika není Slovensko, takže u nás se vláda kvůli demonstracím měnit nebude. Trojjediný politik měl asi pravdu, protože právo stojí na straně vlády a není zde žádný důvod, proč by měla spáchat politickou sebevraždu. Přesto to byla neomalenost, když – sám Slovák – svým krajanům suše sdělil, že čeští politici jsou jiní kabrňáci, než jejich slovenští kolegové, kteří uhnuli řvoucím davům.

Je smutné, že bratrský soulad dvou blízkých národů musel být narušen vzájemnou neomaleností vrcholných představitelů obou států. Oba politici by se měli potupeným národům omluvit.

3 komentáře:

 1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 2. Pane autore článku, tak slovenská prezidentka se jmenuje Zuzana Čaputová a ne Čapuchová, ale ono je to dáno tím, že máte rudo před očima, když slyšíte o spolku Milion chvilek. Kdopak je to tedy neomalený?

  Bylo by možná úsměvné, kdyby autor článku nepřetvářel zákony této země a nepovažoval právo shromažďovací, které je dáno zákonem č. 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím, za projev nízké kultury národa, které hned v úvodním ustanovení v prvním § praví:

  (1) Každý má právo pokojně se shormažďovat.

  (2) Výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též průvody, slouží-li k účelu uvedenému ve větě první.

  Je tedy toto právo zakotveno i v řadě národních a mezinárodních katalogů lidských práv, například v čl. 19 Listiny základních práv a svobod, v čl. 11 Evropské úmluvy o lidských právech, nebo v čl. 20 Všeobecné deklaraci lidských práv.

  Nad vší pochybnost je jasné, že autorovi článku leží v žaludku spolek Milion chvilek a že má neutuchající tendenci a náklonnost k lidem, hlavně politicky vysoce postaveným, kteří tuto zemi rozdělují. Je to především Miloš Zeman a slovenský oligarcha a agent bývalé státní bezpečnosti Andrej Babiš.
  Z mého pohledu je projevem nízké kultury národa zaslepenost a touha zopakovat si bolševickou hysterii a hlavně historii, od voličů těchto dvou výše jmenovaných hrobařů Českého, Moravského a Slezského národa. Ano vrána k vráně sedá a bude to dáno i tou historickou sounáležitostí, kdy autor článku mával rudou knížkou, jako oba předešlí pánové.

  Já naopak v tichu závidím Slovákům, že si do čela státu nezvolili bolševika a nebo agenta StB. Co bych za to dal, kdyby oba předešlí pánové konečně skončili na smetišti dějin, kam oba mimochodem bezpochyby patří a hlavně za katrem mírovské věznice. Pan Zeman by se tak vrátil na "hrad", ale tentokráte ne na pražský, ale na středověký Mírov. Je tam také hodně dveří, akorát by od nich neměl klíče a nemusela ho postihnout "viróza" když se snažil "sťatý" jak carský důstojník, otevřít jeden ze zámků korunovačních klenotů.

  Slovákům můžeme závidět i to, že pan Babiš "uprchl" do Česka, aby zde přesvědčil voliče s nízkou IQ a nízkou politickou kulturou, bez
  sebereflexe a neblahých dopadů z takto "svobodné" volby.

  Paní prezidentka Zuzana Čaputová má naopak právo podporovat své bývalé spoluobčany, aby šli cestou, která je správná a ne cestou zvrácené politické kultury a ztráty paměti z nedávné historie. Nakonec dělal to i pan prezident Havel, ale dělal to i pan Klaus a o Zemanovi ani nemluvě. Pan Zeman se neomaleně chová na všech zahraničních cestách jako buran z Vysočiny, ale to pan autor článku nevidí. Pan Zeman se nestydí podporovat režimy, které vraždí studenty na potlačení demonstrace a použije k tomu tanky.

  Jak už jsem psal v jiném komentáři, pan Jemelík vidí to, co jiní nevidí a nevidí to, co slušní lidé vidí.

  OdpovědětVymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat