středa 7. června 2023

ZPRÁVA SPOLKU CHAMURAPPI Z.S. PRO VEŘEJNOST

Zpráva výjimečně  obsahuje i obecné poučení.

Dne 6.června 2023 proběhlo v soudní síni Okresního soudu Brno – venkov veřejné řízení o žádosti ods. D.Z. o podmíněné propuštění z výkonu trestu.  Spolek Chamurappi z.s. se případem zabýval na popud Institutu Aleny Vitáskové. Nejdříve jsme žadatele podpořili v úsilí o obnovu procesu. Po neúspěchu již nezbylo nic jiného než žádat o podmíněné propuštění.

Byl to pro nás první případ, vedený podle novelizované právní úpravy z doby působení exprokurátorky Marie Benešové ve funkci ministryně spravedlnosti. Žadatel musel podat soudu žádost prostřednictvím ředitele věznice. Zájmová sdružení občanů ztratila právo podávat návrhy na podmíněné propuštění. Zůstalo nám jen právo nabídnout soudu společenskou záruku za završení převýchovy podmíněně propuštěného. Nabídku převzetí společenské záruky, adresovanou Okresnímu soudu Brno venkov, jsem poslal cestou ředitele příslušné věznice.

Jak se později ukázalo, věznice podání nepřiložila k žádosti o podmíněné propuštění, ale sdělila žadateli, že se má sám postarat o  doručení soudu. Požadavku věznice nedokázal z jakýchkoli důvodů vyhovět. Podle mého laického názoru věznice naložila s naším podnětem svévolně a vyvolala tím náklady na zbytečné další soudní jednání. Adresa podnětu byla zcela jednoznačná.

Soud naše podání nedostal a žádosti o propuštění usnesením z 12.prosince 2022 nevyhověl. Žadatel podal proti jeho rozhodnutí stížnost Krajskému soudu Brno.  Také spolek Chamurappi se ohradil. Krajskému soudu nezbylo než usnesení Okresního soudu Brno zrušit a nařídit nové projednání, neboť neprojednáním nabídky převzetí společenské záruky došlo k porušení zákona.

Soud tedy jednání v plném rozsahu opakoval a přizval mne k veřejnému zasedání. Předsedkyně senátu podrobila žadatele důkladnému výslechu, na který navázala státní zástupkyně. Také já jsem vypovídal jako svědek v dosti důkladném výslechu předsedkyní senátu. Stejně jako ve všech předcházejících jednáních o podmíněné propuštění se předsedkyně senátu hlavně zajímala, jakým způsobem bude spolek Chamurappi z.s. působit na propuštěného odsouzeného.

Pak došlo na  závěrečné návrhy. Závěrečné řeči státních zástupců jsou nejčastější příčinou zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění. Proto jsem naslouchal projevu státní zástupkyně s napětím. Ale čím déle mluvila, tím jsem byl klidnější: zřejmě netrpěla hojně rozšířenou nechutí státních zástupců k žadatelům o podmíněné propuštění. Byla si velmi dobře vědoma nezávislosti soudu, proto své stanovisko pečlivě podložila argumenty.  Probrala podrobně vývoj žadatele ve vztahu k výkonu trestu a nakonec navrhla jeho propuštění se současným uložením vhodných omezení. K jejímu kladnému návrhu jsem se pak pouze připojil.

Senát předsedkyně Lenky Jirsové po dosti dlouhé poradě žádosti pana odsouzeného vyhověl. Rozhodl o jeho propuštění z výkonu trestu za současného přijetí záruky spolku Chamurappi z.s. za dovršení nápravy odsouzeného. Ale uložil mu omezující podmínky: zkušební lhůtu pět a půl roku pod dohledem probačního úředníka. Dále povinnost zdržet se požívání alkoholických nápojů, uhradit škodu, způsobenou trestnou činností a vyrovnat dlužné výživné na děti.

Dojaté mamince, která mi děkovala za pomoc nezdárnému synovi, jsem vysvětlil, že hlavní zásluhu na úspěchu měl její syn, který na sobě pracoval a nabídl soudu obraz člověka, který po návratu na svobodu povede řádný život. 

Výše zmíněná nepříjemnost s nedoručením nabídky společenské záruky soudu dokazuje, že stát změnil  pravidla  podávání žádostí o podmíněné propuštění, ale nepostaral se o procesní podrobnosti. I dříve byl přístup soudů k iniciativám zájmových sdružení občanů nejednotný, ale v nové situaci je potřeba ujasnění jejich postavení ještě naléhavější než dříve.

Za dobré znamení do budoucna považuji skutečnost, že již dnes ráno se ozval pan D.Z. za účelem navázání kontaktu. Je to příslib dobré spolupráce.  

 

Ing. Zdeněk Jemelík,  předseda spolku Chamurappi z.s.                                                                         

V Praze dne 7.června 2023


Žádné komentáře:

Okomentovat