čtvrtek 29. července 2021

STŘET ZÁJMŮ VE ŠVEJKOLANDU

Každá vláda je svým způsobem špatná. Přesto není naděje, že bychom se někdy dožili zlatého věku, v němž bychom se bez takové instituce obešli. Platí to i o vládě v demokratickém zřízení, jež je nejpřijatelnější ze všech špatných způsobů vládnutí. Jeho předností  má být skutečnost, že všechna moc pochází z lidu a lid má takovou vládu, jakou si zaslouží. Snílci očekávají, že ti, již vzešli z vůle lidu, budou vládnout spravedlivě, účinně, bezchybně a nebudou zneužívat svěřené postavení ve svůj osobní prospěch na úkor celku.

Krásný obraz ale narušuje úkaz, nazývaný střet zájmů: jedinec, nadaný mocí, propůjčenou mu lidem, ji využívá k získávání neoprávněných výhod, jež jiní lidé nemají, a obohacuje se. V našich švejkolandských podmínkách se o střetu zájmů hovoří tím častěji a intenzivněji, čím blíže máme k parlamentním volbám. A jediným, o kom se v této souvislosti mluví jmenovitě, je trojjediný Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, předseda vlády a obviněný v jedné osobě. Vyčítá se mu, že je stále majitelem Agrofertu, i když jej svěřil do správy svěřenského fondu. Netuším, proč to jeho odpůrce popuzuje, když jinak to ani být nemůže. Dále se tvrdí, že mocný muž Agrofert dále ovládá. O tom, kdy a jakými cestami, opozice mlčí. Konečně se má za to,  že Agrofert díky vysokému postavení svého majitele získává dotace, na které nemá nárok, jichž se jiní zájemci nedomohou a bez nichž by patrně zkrachoval. Jsou také obavy, že Evropská unie zastaví finanční podporu České republiky, pokud bude předsedou vlády Andrej Babiš, nebo pokud neopustí postavení ve střetu zájmů. Občas se mu dostává knížecí rady, aby buď prodal Agrofert a opustil tak postavení ve střetu zájmů, nebo aby odešel z politiky a splnil tak sen svých odpůrců, kteří ho zatím v politickém souboji nedokázali porazit (co není, může být). Je to zajímavá myšlenka: podle jejích nositelů bohatství zbavuje občana části jeho politických práv, vylučuje ho z účasti na správě státu.  Jeho odpůrci také prosazují požadavek na zákaz poskytování Agrofertu dotací, dokud je Andrej Babiš ve významném politickém postavení. Zákaz by měl být paušální, takže Agrofert by přišel i o dotace, na které má nesporný nárok a byl by znevýhodněn proti konkurenci. 

Je nesporné, že obrovská osobní  moc v rukou Andreje Babiše mu dává možnost všechny odpudivé účinky střetu zájmů využít. Opozice má za dané, že je Andrej Babiš skutečně využívá. Nedovolím si tvrdit, že by opozice nemohla mít pravdu, ale namítám, že není správné kohokoli křižovat na základě pouhých předpokladů. Důkazy v jeho neprospěch jsem zatím neviděl, což ovšem nevylučuje, že by se mohly  najít.

Ovládání firmy lze provést pouze konkrétními řídícími úkony, které zanechávají stopy a provází je spotřeba času. Andrej Babiš je mimořádně výkonný a pracovitý jedinec, který je díky všetečnosti médií téměř stále pod veřejnou kontrolou. Kdyby se prokázalo, že přesto mu zbývá energie a čas na uplatňování vlivu na chod Agrofertu, byla by to voda na mlýn opozice. Způsoby prověření jeho aktivit s cílem obstarání důkazů, že skutečně ovládá Agrofert, jsou dostupné. Je zvláštní, že opozici neláká  možnost příslušné prověřování vyvolat. Jeho výsledky by možná skutečně učinily Babišovo postavení neudržitelným. Na druhé straně by ovšem mohly prokázat, že obvinění jsou jen prázdná slova. Ať by byl výsledek jakýkoli, dal by se použít v předvolební agitaci ve prospěch či v neprospěch jak jeho, tak jeho odpůrců. 

Podobné to je s tvrzením o neoprávněném poskytování dotací Agrofertu. Prověřování pravdivosti tvrzení by nemuselo být složité. Případů poskytnutí dotace Agrofertu je je omezený počet a jsou jistě doložitelné dokumentací. Přezkoumání každého jednotlivého případu je proveditelné. Pro opozici by bylo velkým úspěchem, pokud by se prokázalo, že část dotací dostal Agrofert neoprávněně. Nevyužít takové možnosti k ovlivnění voličů by byl přímo hřích. Zatím se ale zdá, že takové šetření nikdo nevyvolá. Proč asi ? Snad z obav, že by se nenašlo nic, co by poškodilo důvěryhodnost Andreje Babiše ? 

V obou výše uvedených případech by nalezení důkazů v neprospěch Andreje Babiše znamenalo, že požadavek jeho odpůrců na jeho resignaci by byl legitimní. Nenalezení by naopak bylo důkazem, že jeho odpůrci jsou pouze jaloví mluvkové. 

Nositelé hypotézy o střetu zájmů Andreje Babiše se snaží získat podporu orgánů Evropské unie. Neuvědomují si patrně, že podlamují suverenitu státu. O tom, kdo je předsedou vlády, mohou rozhodovat pouze voliči. Platí to i  v případě hloupého rozhodnutí, neboť jak výše uvedeno, národ má nárok na takovou vládu, jakou si zasluhuje. Je nepřípustné nabízet Evropské unii možnost k zasahování do vnitřních poměrů státu. 

Shrnuji, že postavení Andreje Babiše ve strukturách státní moci jej staví do hypotetického postavení střetu zájmu. Je to ale jen možnost, nikoli prokázané zneužití moci. Pro opozici by bylo velmi výhodné, kdyby mohla voličům předložit důkazy, že Andrej Babiš skutečně zneužívá svého postavení. Na jejich obstarání jí mnoho času nezbývá. Pokud ví, že by nezískala důkazy, a přesto o jeho střetu zájmů dále mluví, vybočuje z hranic férového politického boje.   

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

4 komentáře:

 1. Divím se, nestačím se divit a dokonce až žasnu nad odsuzováním PŘEDSEDY VLÁDY pana Andreje Babiše. Svěřenecké fondy a všechno kolem Agrofertu je snad podle zákonů a dotace schvalují orgány, lidi nezávislí na předsedovi vlády. Každý kdo uvažuje, jak pan Jemelík popisuje, měl by si uvědomit, že pan Babiš je miliardář. Klidně se může sebrat a odejít z vlády a dokonce nemusí nic dělat. Poškodit ho nemůžete a zřejmě zákony on neporušuje. Proto jen žasnu, co se u nás děje a co všechno se předsedovi vlády vyčítá. Když vláda nedělala v minulém roce opatření proti pandemii nebo omezeně, opozice jí to vyčítala. Když vláda vyměnila několik ministrů zdravotnictví a začala vyhlašovat opatření proti šíření Covidu, přišel někdo na to, že opatření vlády jako roušky a omezení setkávání občanů jsou porušováním občanské svobody , tedy protizákonné. Já stále jen žasnu a nestačím se divit. Tak, co tedy všichni chcete?

  OdpovědětVymazat
 2. PLAKAT NA CIZÍM HROBĚ, ANEB BABIŠOVI TLESKAČI.

  Tentokrát si dovolím reagovat na vsuvku pana Prince, který se v závěru svého oslavného "nekrologu" pana Babiše, ptá: "TAK CO TEDY VŠICHNI CHCETE".

  Nebudu upírat panu Princovi jeho voličské, až hysterické obdivování agenta StB pana Babiše, alias Bureše, jehož Krajský soud v Bratislavě definitivně označil za vědomého a placeného agenta státní bezpečnosti.

  To by mohla být hlavní odpověď na otázku pana Prince a nemusel by žasnout a udivovat se, jací že to jsou zde nevděční voliči. Jsou lidé slušní, méně slušní a neslušní a já považuji lidi, kteří zločinecký komunistický režim nejenom podporovali, ale oddaně a za úplatu mu sloužili, za lidi neslušné. Bylo by zde zbytečné, abych uváděl zrůdnosti, kterých se státní bezpečnost dopouštěla.

  Vrátím se ale k otázkám pana Prince. To, že je pan Princ člověk, který je neschopen pořídit si informace, protože o ničem jiném, než o informacích to není, neznamená, že drtivá část slušných lidí, která si nepřeje Andreje Babiše za premiéra a vůbec za politika, je zavržníhodná. Tak jako pan Princ má nárok na svůj názor, tak mu nějak uniká, že jsou i lidé s opačným názorem a je to jejich svaté a tedy i voličské právo, dané a zaručené ústavou.

  Nevím co pan pisatel, tedy pan Princ myslel tím, abychom si uvědomili, že je pan Bureš miliardář. Můj děda by mu řekl a to se mám po....? Pane Princi, pan Babiš je především oligarcha, jako takový se chová a jako takový i řídí stát a ovládá státní instituce.

  Pokud by se pan Princ divil, že mu třeba zkolaboval automobil, tak vězte, že to může být tím, že tam nalil naftu, nebo benzín, do které pan Babiš a jeho Agrofert, přidává "Bio složky", které ničí motory. Jenom na těchto "sr...ch" pan Babiš vydělává 11 miliard a znehodnocuje tak pohonné hmoty. Zjevně panu Princovi nevadí a je mu fuk, že tím naopak zatěžuje životní prostředí a vydělává na úkor všech.
  Takže že je pan Babiš miliardář by si měl uvědomit především pan Princ a to za jakou cenu?

  Potom, co je tedy panu Babišovi vytýkáno, je závěr auditu Evropské komice a jeho střet zájmů. Protože se pan Princ a podobní obdivovatelé pana miliardáře málo, nebo špatně, to v lepším případě, nebo vůbec neinformují, tak je třeba říci, že zveřejnění tohoto dokumentu je konečné a nelze se proti němu odvolat. Auditoři v dokumentu potvrzují, že premiér Babiš coby veřejný funkcionář porušuje článek 4 zákona o střetu zájmů.
  Dále se zde uvádí, že veškeré dotace, udělené skupině Agrofertu po 1. září 2017 jsou v rozporu s článkem 4c o střetu zájmů a byla tedy přidělena neoprávněně.
  Protože panu Princovi zjevně dělá problém co je to střet zájmů, cituji zde:
  § 4C ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ
  Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

  Na otázku předřečníka, co tedy vadí na panu Babišovi, tak by to bylo na několik stran a vydalo by to na disertační práci.
  Vzkaz pro pana Prince, stačilo by nebýt naivní a chceme, aby naší zemi neřídil agent státní bezpečnosti.

  OdpovědětVymazat
 3. Vzkaz pro p. Demokrata (apropó z jaké občanky pochází toto jméno?)
  My jako občané ČR nechceme, aby naši zemi spoluřídili agenti cizí státní bezpečnosti čili jiné mocnosti či země,
  kteří navíc mnohdy nejsou ani v cizí službě registrováni.

  OdpovědětVymazat
 4. Vzkaz pro pana Černíka. Jste tiskový mluvčí koho? MY? Takže si přejete, aby naši zemi řídíli agenti "vaší" státní bezpečnosti? Vidím, že je vám v žaludku slovo demokracie, apropó podmínkou diskuse je občanka? Nebo se domníváte, že jsem agent cizí mocnosti, no je vidět, že dávají v psychiatrických léčebnách vycházky.

  OdpovědětVymazat