neděle 3. prosince 2017

KAUZA ZADEH: KONEČNĚ SVĚDCI! – ČÁST 4.

Další blok hlavního líčení ve věci Shahrama Abdullaha Zadeha (dále jen SAZ) & spol. u Krajského soudu v Brně ve dnech 29.11.-1.12.2017 výjimečně proběhl za neúčasti hlavního obžalovaného, který požádal soud, aby jednal v jeho nepřítomnosti. Vyhodnotil výběr naplánovaných svědků tak, že jejich výpovědi se jej nebudou přímo dotýkat a je dostačující, když se zúčastní jeden z obhájců. V podstatě se nemýlil, ale z hlediska osvětlení významu jeho úlohy v rozsáhlém daňovém podvodu přece jen jednání úplně bezvýznamné nebylo: ani tito svědci neměli tušení o jeho existenci.

Svědecké výpovědi z tohoto bloku prohlubují poznání o vnitřní řídící struktuře pomyslné sítě či pyramidy pachatelů krácení či zpronevěry daně z přidané hodnoty. Protože důsledně ctím presumpci neviny, SAZ ponechávám mimo strukturu: z mého subjektivního hlediska se nad ní vznáší jako jakýsi „duch nad vodami“ a netuší, jak hluboké a zrádné ty vody jsou a necítí, čím a jak zapáchají. Neví, co se děje se zbožím, jehož pořízení pomohl financovat úvěr jeho společnosti Strong Strike a.s. Nevidím zatím žádné penězovody, jimiž by se k němu dostával podíl na výnosech z trestné činnosti. Podtrhuji ovšem slovo „zatím“:co není,může být, až se dokazování dostane do větší hloubky.

Vrcholem pyramidy jsou obžalovaní číslo 2-5, tedy spolumajitelé a vedoucí manažeři, působící ve společnostech P.P.S. GmbH, Ecoll Invest a.s. a Biodiesel Trade s.r.o. V jejich obchodování nevzniká povinnost placení DPH, proto nemohou být viditelnými přímými pachateli „odklánění“ plateb DPH od státu do soukromých kapes. Vskrytu by ovšem mohli organizovat „odklánění“ jinými subjekty a parazitování na výnosech z jejich nekalé činnosti. Zatím, na počátku dokazování, je dle mého laického názoru nic neusvědčuje. Nevíme ovšem, co bude dále.

Pod nimi se nachází vrstva nižších organizátorů, do které patří zbývajících deset obžalovaných. Obávám se, že před soudem nestojí všichni, kdo by sem patřili. Tito se domnívali nalézt výnosný způsob obživy buď v přímém obchodování se zbožím, zakoupeným od řídících firem, nebo ve vyhledávání dalších odběratelů. Někteří utvářejí řídící uskupení nižšího řádu. Pod nimi pak je vrstva  menších zprostředkovatelů a konečných prodejců zboží, z nichž někteří používají služeb lehkomyslných „bílých koní“.

Nezařaditelný je zatím Petr Pfeifer, dříve významný manažer P.P.S. GmbH, jehož jasný obraz korunního svědka obžaloby na základě některých svědectví povážlivě ztmavl.

Podle obžaloby vrcholová místa pyramidy získávala přímo nebo zprostředkovaně konečné prodejce, kteří neodvedli daň z přidané hodnoty a dělili se s ústředím o neoprávněný výnos.
Dokazování před soudem má prokázat platnost této základní téze.

K prokázání platnosti představy obžaloby samozřejmě směřovalo dokazování i v tomto bloku hlavního líčení. Pozornost si vysloužilo nižší řídící uskupení, tvořené obž. Radovanem Chaloupkou, Josefem Schmidem, Radkem Deutchem  a Jiřím Turtákem. 

Jako první jsme slyšeli otce a syna Šemíkovy, svědky-poškozené. Svědek Šemík-otec vypovídal v přípravném řízení v listopadu r.2014. Před soudem popsal dosti podrobně svou zkušenost s obchodováním s obžalovanými, které probíhalo hlavně ve firmě jeho syna. Osobně se setkal se všemi zmíněnými. Stěžoval si, že v červenci r.2013 jim zaplatili velkou částku, ale zboží nedostali. Domáhali se vrácení peněz, ale nepřišly. Jakýsi Tomáš Šimek jim pak vysvětlil, že peníze byly zaslány na jinou firmu. Ale na tu byla uvalena exekuce, takže vrácení se nedomohli. Podali trestní oznámení, které PČR  odložila, a ani stížnost k státnímu zastupitelství na tom nic nezměnila. Pokus o vyjednávání s obž. Josefem Schmidem o odškodnění mu vynesl pohovor s PČR, u které si pan obžalovaný stěžoval na obtěžování. Ani pozdější jednání s obž. Radovanem Chaloupkou nevedlo k nápravě. Vznikla škoda 16 milionů Kč; zčásti šlo o zálohy odběratelů. Svědek na popud soudce popsal dělbu úloh obžalovaných. O P.P.S.GmbH měl jen zprostředkovanou informaci od obž. Radovana Chaloupky, jemuž nevěřil, že skutečně dojíždí do Vídně. Sám se nikdy přímo na P.P.S. GmbH neobrátil. Věděl také o existenci firmy Biodiesel Trade s.r.o., ale bez podrobností. Na dotaz obhájce popsal modelový obchodní případ. Do synova obchodování v podstatě nezasahoval, dokud nenastaly problémy. Z obžalovaných zná pouze ty, s nimiž přímo jednal, tedy nikoli obž. SAZ, ani další čtyři hlavní obžalované, ani ostatní.

Svědek Šemík-syn vypovídal  v přípravném řízení v listopadu r.2014. Před soudem popsal začátky obchodování se skupinou obž. Radovana Chaloupky. Zmínil jakéhosi Františka Bauera, který Šemíkovy napojil na obž. Radovana Chaloupku. Na dotaz předsedy senátu odpověděl, že nezná SAZ ani další čtyři hlavní obžalované. Popsal dělbu úloh obžalovaných, s nimiž obchodoval. Výhodou tohoto obchodního spojení byly pro něj nižší nákupní   ceny než u jiných dodavatelů. Předseda senátu jej využil k ověření hodnoty výpovědi svědka Šemíka-otce. Požadoval po něm také, aby od sebe oddělil úlohy jich obou a určil, čí nápad bylo obchodování s pohonnými hmotami ze zahraničí. Obratným dotazováním jej přivedl k popsání dodavatelsko-odběratelských vztahů s dodavateli zboží zahraničního původu. Zvláštností bylo zasílání plateb na účty inkasní společnosti, nikoli dodavatele. Zmínil se také o zpronevěře peněz za nedodané zboží s většími podrobnostmi než jeho otec. Uvedl, že neznal nikoho,  kdo by vystupoval za P.P.S. GmbH, nic mu neříká firma Biodiesel Trade s.r.o. Předseda senátu mu nechal přehrát několik telefonních rozhovorů. Žádal jej, aby identifikoval nositele hlasů a vysvětlil smysl rozhovorů. V návaznosti požadoval upřesnění úlohy obž. Radka Deutsche. Státního zástupce pak zajímalo, zda svědek zaznamenal, že by měl obž. Josef Schmid nějaké zdravotní potíže, zvláště psychického rázu. Odpověď byla záporná. Svědek není zatížen exekucemi a nečelí trestnímu stíhání. Někteří obhájci se podivovali, že Šemíkovi vyplatili jednorázovou zálohu 16 milionů Kč bez zajištění.

Svědek Tomáš Šimek byl předveden eskortou z výkonu trestu za podplácení. O věci vypovídal v přípravném řízení v r.2015.  Před zahájením jeho výslechu na žádost jednoho z obhájců byla ověřena totožnost dvou mužů, kteří se dostavili do soudní síně. Nikdo o ně ale  neprojevil zájem jako o případné svědky.

Tomáš Šimek se odvolával na časový odstup, mnoho si nepamatoval. Předseda senátu se pokusil oživit mu paměť předestřením fotografie z nějakého jednání. Svědek vysvětloval, že se měl zúčastnit jednání o narovnání, ke kterému jej přizval neidentifikovaný doktor práv, jehož do té doby neznal, jakýsi Pepa. Proti protokolu z přípravného jednání byla jeho výpověď velmi chudá. Zúčastnil se jako nezúčastněná osoba jednání mezi svědky Šemíkovými a skupinou Radovana Chaloupky kvůli škodě, kterou Šemíkům způsobili.  Předčítání protokolu z přípravného řízení jeho paměť neoživilo. Přes nesmírné úsilí houževnatého předsedy senátu vytrval v pozici prosťáčka, který ničemu nerozumí a nic si nepamatuje. Nehlásil se k úloze, kterou mu ve svých výpovědích přiznali svědci Šemíkovi.

Svědek Marcel Marek je bratrancem Jiřího Turtáka, k němuž nevypovídal.  V přípravném řízení vypovídal v lednu r.2015. Stal se jednatelem firmy, zapletené do obchodování s pohonnými hmotami, dodávanými P.P.S. GmbH. Jako jednatel ale nevykonával žádnou činnost. Nepodpisoval žádné faktury. Nevěděl, jaké  povinnosti má jednatel. O firmě nic nevěděl. Není si jistý, zda by identifikoval obž. Radka Deutsche, s nímž se zúčastnil nějakého jednání. Znal ho jen od vidění.  Věděl, že firma má potíže kvůli zadržení kamionů a dluh u finančního úřadu, který vznikl před jeho nástupem. Neznal jména předchůdce ve funkci, ani svého nástupce. Nevěděl nic o tom, co znamená být společníkem ve firmě. Nezná obž. Jiřího Schmida, ani obž. Radovana Chaloupku.

Ani tento třídenní blok nepřinesl usvědčující důkazy proti obž. Shahramu Abdullahu Zadehovi.

Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 5.-7. prosince 2017.

Autor byl dne 4.11.2017 na návrh Johna Boka vyloučen ze Spolku na podporu nezávislé justice v ČR Šalamoun. Pokračuje v činnosti ve spolku CHAMURAPPI  z.c.
Žádné komentáře:

Okomentovat