sobota 30. ledna 2021

DOHODA O VINĚ A TRESTU V PRAXI

Vleklému procesu, probíhajícímu u Krajského soudu v Brně, mnou označovanému podle jména hlavního obžalovaného „kauza Zadeh“ nebo „velká daňová kauza“, jsem se naposledy věnoval 1.prosince 2020 v článku Zvrat v kauze Zadeh.

Psal jsem v něm o překvapení při hlavním líčení dne 1.prosince 2020, při kterém obž. Shahram Zadeh projevil zájem o sjednání dohody o vině a trestu. Státní zástupce projevil ochotu k jednání a předseda senátu jednání odročil, aby se strany mohly dohodnout. Tím se odsunulo dosud předpokládané zahájení závěrečných řečí.

V článku z 1. prosince 2020 jsem vyslovil pochybnost o úspěchu jednání mezi obž. Shahramem Zadehem a státním zástupcem, neboť se nedá očekávat, že pan obžalovaný ztratí zdravý rozum a přizná se, že skutečně organizoval a řídil krácení DPH při obchodech s pohonnými hmotami. Na druhé straně by bylo divné, kdyby se státní  zástupce vzdal právě tohoto doznání.

 Další překvapení přišlo při následujícím pokračování hlavního líčení ve dnech 26.-27. ledna 2021. Soud skutečně přistoupil k projednání doznání kajícníků, kteří se dožadují dohody o vině a trestu. Nebyl ale mezi nimi Shahram Zadeh, který se zatím nevzdal odporu proti obvinění, že organizoval a řídil žalovanou trestnou činnost. Jednání mezi ním a státním zástupcem nakonec vůbec neproběhlo.

Místo něj se o  dohodu o vině a trestu ucházejí obž. Vladimír Malina a Michal Šimák, oba mezitím již  odsouzení v jiných kauzách, Michal Šimák přiveden  eskortou z věznice. Od obou zájemců o dohodu o vině a trestu se očekávalo, že při výpovědi před soudem se doznají ke svému nezákonnému jednání a popř. navíc poskytnou informace k zvýšení průkaznosti obžaloby.

Vladimír Malina vypovídal o činnosti kanceláře, kterou zřídil za účelem řízení žalovaných obchodů s pohonnými hmotami. Pracoval v ní společně se svědkem Juřicou, který z jeho výpovědi vychází jako nejdůležitější člen skupiny, dále s obž. Michalem Šimákem a částečně i se svědkem Petrem Pfeiferem. Popis  úlohy obou svědků podporuje názor, že jejich opomenutí obžalobou bylo chybou. Pro obž.Daniela Rudzana bylo jistě nepříjemné, když Vladimír Malina opakovaně hovořil o výběrech z účtu velkých částek, které mu posílal prostřednictvím svědka Juřici. Daniel Rudzan měl část přijaté hotovosti vracet svědkovi Juřicovi na krytí nákladů kanceláře. Obž. Shahram Zadeh byl jistě spokojen s popřením výpovědi svědka Petra Pfeifera o jeho osobním styku s obž. Vladimírem Malinou. Ten navíc popřel tvrzení svědka Petra Pfeifera, že od něj dostával peníze.  Obraz doplnily popisy úloh  dalších, méně významných svědků a také investora Yaishe Ronena  Nadava a jeho odchodu ze hry. Hlavně přiznal, že věděl, že v obchodování společnosti dochází k daňovým únikům, čili je si vědom své viny.

Po samostatné výpovědi  čelil obž. Vladimír Malina nejdříve otázkám  státního zástupce a zejména důkladnému výslechu předsedou senátu. Jejich úsilí směřovalo k doplnění obrazu, nastíněného panem obžalovaným, vždy ve směru posílení argumentace obžaloby. V přesně opačném směru pak působily otázky obhájců, obžalovaných a jejich vyjádření k tvrzením obž. Vladimíra Maliny. Bylo zřejmé, že svým výkladem některé obžalované popudil. Proto  se vedením otázek i vyjádřením k jeho prohlášení snažili jej zpochybnit. Zda se jim to podařilo, poznáme v rozsudku. Jeho sdělení ale v každém případě vyvolává pochybnosti o přesnosti obrazu děje, který předložila obžaloba. Zejména vystupuje do popředí úloha osob, na které se při výběru obviněných nedostalo.

 Obž. Michal Šimák se odvolal na své dřívější výpovědi a zdůraznil, že žalované trestné činnosti se dopouštěl na základě vlastního rozhodnutí. Vysvětlil, jakým způsobem se dostal k tomuto „obchodu“ a do styku se svědkem Juřicou. Popsal vybavení kanceláře a svou činnost. Vyprávěl o úloze svědka Jiřího Bruštíka, obžalovanch  Vladimíra Maliny, Daniela Rudzana, Romana Kroči, Jiřího Eliáše, Vojtěcha Kudláče a svědka Petra Pfeifera, také o manipulacích s penězi,  o cenové politice  a dalších prvcích činnosti kanceláře.  Popsal i řešení některých obchodních případů. V této souvislosti se okrajově zmínil o jednání obž. Petra Moštěka. Stojí za zmínku, že se nezmínil o údajném vydírání zlínskými policisty, na které si kdysi  u soudu stěžoval. V každém případě jeho výpověď svědčí o  tom, že některé děje proběhly poněkud jinak, než se uvádí v obžalobě, a zdá se, že seznam  obžalovaných není v některých případech úplný a na druhé straně se lze divit obvinění některých z nich.

 Předseda senátu podrobil pana obžalovaného velmi důkladnému výslechu. Byl na něj dokonale připraven. Porovnal obsah jeho výkladu se záznamy jeho vystoupení v přípravném řízení a při hlavním líčení a dožadoval se vysvětlení zjištěných odchylek. Vyptával se jej na další podrobnosti o jednání osob, zmiňovaných ve výpovědi včetně obž.  Vladimíra Maliny. Chtěl znát více podrobností o postupech při provádění obchodních operací. Výběr otázek ale nepůsobil dojmem, že by předseda senátu chtěl za každou cenu podpořit správnost obrazu, vytvořeného obžalobou. Ať už si to přál či nikoli,  cílil k zjištění materiální pravdy. Byl to jeden z pověstných výslechů, při nichž soudce Novotný dokáže z vyslýchaného vytáhnout i dávno zapomenuté informace. 

 Výslechem předsedou senátu se vyčerpal časový rámec hlavního líčení, aniž by došlo na otázky a vyjádření všech dalších účastníků řízení. Zřejmě se dostanou do programu na začátku nejbližšího pokračování hlavního líčení. Ze sledování mimiky obhájců a obžalovaných, přítomných v soudní síni, vyvozuji, že jednání bude rušné.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

Žádné komentáře:

Okomentovat