neděle 3. listopadu 2019

ZNALEC NA GRILU – ZKRÁCENÁ VERZE ČLÁNKU


Ne, nejde o popis pochoutky pro kanibaly, ale o vyprávění o dalším bloku hlavního líčení ve dnech 29.-31. října 2019 ve „velké daňové kauze“, vedené senátem Aleše Novotného u Krajského soudu v Brně proti Shahramu Zadehovi (dále jen SAZ) & spol. kvůli krácení DPH při obchodování s minerálními oleji z dovozu. Nejvýznamnější událostí  z celého programu bylo vystoupení znalce Daniela Líbezného, přibraného policií,  který  vypracoval před pěti lety znalecký posudek. Měl za úkol  vyhodnotit obchody obžalovaných z hlediska daňových a finančních předpisů, posoudit úroveň vedení účetnictví společností P.P.S. GmbH a Alfa Group Services and Investments, zdokumentovat toky zboží, posoudit  správnost výpočtu škody a objasnit mechanismus jejího vzniku. Za tím účelem předložil přehled o počtu provedených přeprav minerálních olejů v rámci sledovaného období a z toho vyvodil, jak velký daňový nárok vznikl státu.

 Po standardním výslechu znalce předsedou senátu, obvyklém mlčení přísedících a jen nepatrném zájmu státního zástupce obhájci a po nich i někteří obžalovaní se pustili do vyslýchání znalce s vehemencí, jež ospravedlňuje označení výslechu za grilování.

Začalo to otázkami obhájce Romana Jelínka, který patrně vyvolal v Aleši Novotném podezření, že otázkami směřuje k zpochybnění odborné způsobilosti znalce.

Horší chvilky znalci nastaly, když se jeho výslechu ujal další z obhájců SAZ, Ondřej Lichnovský, advokát, specializující se na daňové právo. Zahrnul znalce podrobnými otázkami, na které v některých případech odpovídal jen s obtížemi. Přiměl jej k doznání, že během zpracování posudku vedl odborné debaty s policisty. Předseda senátu provázel jeho vystoupení opakovanými námitkami.

Následovaly doplňující dotazy ostatních obhájců. Tak Roman Jelínek znejistil Daniela Líbezného dotazem, zda zná trestní oznámení, které v r.2013 podal Finančně analytický útvar MF: nemohl si  na ně vzpomenout a hájil se rozsáhlostí spisu. Když se ho obhájce zeptal, zda ho nepřekvapuje, že v trestním oznámení není zmínka o společnosti P.P.S. GmbH, Aleš Novotný otázku zamítl. Provokativní otázkou zahájil výslech obhájce Daniel Telecký, jenž chtěl vědět, zda společnosti P.P.S. GmbH vznikla daňová povinnost vůči ČR, a v jaké částce neodvedla státu DPH.  Znalec neměl odpověď, protože taková otázka nestála v zadání. Obhájce Pavel Nádeníček byl rovněž velmi zvědavý. Například chtěl vědět, zda znalci pro jeho práci poskytl podklady někdo jiný než policie. Zajímala ho i řada dalších podrobností.

Po výsleších, vykonaných obhájci, nakonec dostali možnost kladení otázek i obžalovaní. Jako první vystoupil obž. Petr Moštěk, který se především dožadoval upřesnění vlivu dodatečné úpravy zadání na obsah znaleckého posudku a zjišťoval, kdo byl původcem změny zadání. Dožadoval se vyjádření, zda účetnictví společnosti P.P.S. GmbH bylo vedeno průkazně.. Pan  obžalovaný se dále snažil přimět znalce k jasnému vyjádření, kdy v rámci třístranného obchodu vzniká povinnost odvedení DPH a jak může dojít ke krácení daně. Dověděl se to, co zcela jistě věděl, ale přesto to chtěl slyšet od znalce. Další otázky se týkaly méně důležitých záležitostí.

Po něm přišel na řadu obž. SAZ, který chtěl vědět, zda z posudku vyplývá velikost způsobené škody. Předseda senátu otázku zamítl. Dále se tázal, zda mívá znalec vždy potíže s pamětí,  ale tázaný o potížích nevěděl. Pak chtěl vědět, zda znalec bere nějaké léky, ale Aleš Novotný opět otázku zamítl. Následně se  otázal, zda byl znalec někdy na kávě nebo na obědě se státním zástupcem Alešem Sosíkem. To již bylo pro soudce příliš. Využil své mocenské převahy, pana obžalovaného opět zastavil. Jeho další pokus o  polemiku, vedený zvýšeným hlasem, měl za následek, že mu odebral slovo a přikázal mu, aby se posadil. Pohrozil mu různými tresty, pokud se příště bude opět nevhodně chovat.. Taková je rovnost stran: obžalovaný může být za nevhodné chování k soudci trestán, a je to tak v pořádku. Na druhé straně obmyslné chování pana soudce při jednání o složení kauce 150 milionů Kč a její zadržování, i když přestala sloužit svému účelu, je beztrestné.

K vystoupení znalce se vyjádřili obžalovaní Daniel Rudzan, Petr Dokládal a Petr Moštěk. Nejvýznamnější vyjádření přednesl obž. Petr Moštěk. Posudek ostře zkritizoval.. Podle jeho názoru provedením změny zadání posudku došlo k poškození obžalovaných a mimo to je posudek pro účely trestního řízení nepoužitelný. Dožadoval se proto jeho přepracování podle původního zadání. 

Zvláštností tohoto řízení je malý zájem obžalovaných o účast při hlavním líčení. Nejpilnější jsou obžalovaní č.1-5, tedy obž. SAZ a majitelé a manažeři společností P.P.S. GmbH a Ecoll Invest, ale i ti často žádají o jednání v jejich nepřítomnosti. Nechávají stále v soudní síni obž. Petra Dokládala. Tak se stalo i po výslechu znalce. K jeho vystoupení se vyjádřili obž. Daniel Rudzan, Petr Dokládal a Petr Moštěk. Po jejich výstupech zůstal v soudní síni pouze Petr Dokládal. Pokračovalo pak přehrávání odposlechů, z něhož soud plynule přešel do čtení listinných důkazů. Nakonec ale odešel i obž. Petr Dokládal. To bylo pro soudce Aleše Novotného podnětem, aby v nepřítomnosti obžalovaných pronesl k obhájcům „mravokárnou“ řeč, v které je upozornil, že jejich mandanti by neměli být kráceni v právu na vyjádření k listinným důkazům. Uložil proto obhájcům, aby zjistili, ke kterým listinám se budou jejich svěřenci chtít vyjádřit, a aby zajistili jejich účast v soudní síni.

Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 4.—6. listopadu.

TOTO JE ZKRÁCENÁ VERZE ČLÁNKU. PLNÉ ZNĚNÍ JE ZAPARKOVANÉ NA MÉM BLOGGU A NA WEBU SPOLKU CHAMURAPPI Z.S.:


========================================================================
Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKŮDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.1 komentář:

  1. In an increasingly crowded market, we did a deep dive and analyzed the entire sports activities betting apps available in Illinois 카지노사이트 to give you what we predict is the most effective. There isn't any scarcity of options, including merchandise from Ceasars, DraftKings, FanDuel, Barstool, BetMGM, PointsBet and BetRivers. At this very moment, Bleacher Nation is offering seven amazing Illinois online sports activities betting promos.

    OdpovědětVymazat