neděle 25. září 2022

RADOST Z PODPORY SPRÁVNÝCH LIDÍ

 Život „justičního prudiče“ (oficiálně: občanského aktivisty) je chudý na příjemné zážitky. Sdílíme trampoty podporovaných obětí justičních nepravostí a s nepatrnou nadějí na úspěch se potýkáme s arogancí a svévolí pokleslých justičních činitelů. 

Radostí je málo. Například mě potěšila žena, která přišla i s partnerem ukázat mi krásné miminko, které by se možná nenarodilo, kdyby ji soud na náš návrh nepropustil z vězení o několik let dříve, než se mělo stát původně. Biologické hodiny totiž tikají neúprosně. Radostný zážitek byl odměnou za  podporu správné ženy, která se po propuštění z výkonu trestu pustila správnou cestou. 

Zcela nezvyklé a  milé překvapení mi letos připravily volby. Jako nezávislý psavec jsem podpořil kandidaturu do Senátu bývalé ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové. Vydal jsem na její podporu dva „dopisy voličům na Plzeňsku“, a to 2. a 17. září 2022. Nevěřil jsem při tom, že uspěje, protože za ní nestojí žádná politická strana či jiná společenská organizace a nemá dostatečné finanční prostředky na rozvinutou reklamní kampaň. 

A včera jsem zažil příjemné překvapení, když jsem zjistil, že má favoritka postoupila do druhého kola, přičemž její protikandidát, přeštický starosta Karel Naxera (TOP 09) má proti ní náskok jen 73 hlasů. Podpora správné osobnosti se mi vyplatila: přinesla mi radost. 

Nemyslím, že mé články jí mohly být významně prospěšné, i když jsem v nich svou podporu vyjádřil důkladně. Určitě  je četlo jen pár čtenářů. Když je dnes čtu znova, vidím, že jsem mohl být stručnější. Kandidátka byla se stručností podstatně výstižnější. Na bilboard o sobě napsala: jsem normální. A v tom je skutečně její půvab pro voliče. Žije mezi normálními lidmi, sdílí jejich radosti a starosti, jsou jí cizí různé -ismy, které náš veřejný život mění v loď bláznů, nelíbí se jí rozhádanost a vulgarita v politice a určitě nebude s kapsami naditými penězi  daňových poplatníků radit občanům, aby si pořídili dva svetry. V tom se podstatně odlišuje od protikandidáta, za kterým stojí strana Top 09 s Markétou Adamovou-Pekarovou v čele. 

Radím proto upřímně voličům z Plzeňska, aby jí dali svůj hlas. Najdou u ní zastání a navíc její přítomnost v Senátu zvýší průměrnou kulturnost kolektivu senátorů, neboť je spisovatelka, píšící krásnou češtinou. S úsměvem dodávám, že možná nakazí senátory svým vědecko-milostným či milostně-vědeckým vztahem k pivu, o němž  spolu s panem Ladislavem Jaklem napsala poutavou knihu.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

pátek 23. září 2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT 

Věc:                                                                                                Praha 23.9.2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU 

Dnes, tj. v pátek 23.září 2022, opustil věznici ods. MUDr.J.B. O jeho propuštění rozhodl ve čtvrtek 22.září 2022 na návrh státního zástupce Okresní soud v Jablonci n.N. vyhověním žádosti pana odsouzeného o podmíněné propuštění. Uložil mu 7letou zkušební lhůtu, absolutní zákaz požívání alkoholu a dohled Probační a mediační služby. Nepřijal jako nadbytečnou nabídku společenské záruky spolku Chamurappi z.s. za dovršení jeho převýchovy. 

Po vyhlášení usnesení oznámil státní zástupce, že si bere lhůtu na rozmyšlenou, takže usnesení nenabylo právní moc. Propuštění proto soud nařídil až po obdržení zprávy státního zástupce, že se vzdává práva stížnosti. 

Spolek Chamurappi z.s. se vzdal práva stížnosti ihned po vyhlášení usnesení. Nevnímám rozhodnutí soudu o odmítnutí naší záruky úkorně, protože jsme tím zbaveni starostí o další osud pana odsouzeného. 

V průběhu řízení jsme dvakrát uspěli se stížností ke Krajskému soudu v Ústí n.L.proti zamítavému rozhodnutí soudu, a to poprvé samostatně, podruhé v součinnosti s obhájcem. O podmíněné propuštění požádal pan odsouzený sám, k jeho žádosti jsme se připojili dodatečně. 

Od vzniku spolku v listopadu r. 2017 to je 12. odsouzený, kterému jsme pomohli ke zkrácení výkonu trestu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.

  

 

 

 

pondělí 19. září 2022

VĚŠTÍRNA VÁCLAVA MORAVCE

Sleduji soustavně pořad České televize Otázky Václava Moravce v částech, které pojednávají o problematice justice. Po opakovaném zhlédnutí vydání ze dne 18.září 2022 mi nezbývá, než abych touto cestou navrhl generálnímu řediteli České televize, aby změnil název beztak zprofanovaného pořadu na přiléhavější Věštírna Václava Moravce. 

Již v dávné minulosti se zlobil Václav Klaus, že si Václav Moravec osobuje právo rozhodovat o tom, čím se bude veřejnost zabývat po odvysílání Otázek. Vývoj šel ale dál.

V pořadu dne 18.září 2022 se Václav Moravec projevil přímo jako věštec, když předsedovi Vrchního soudu v Praze Luboši Dörflovi v 13:54 zvěstoval, že kauza Čapí hnízdo beztak skončí u jeho soudu. Prozradil tím, že ví, že senát předsedy Jana Šotta vynese rozsudek, proti němuž se nejméně jedna ze stran odvolá. Z logiky věci vyplývá, že podle jeho informací senát Jana Šotta nejméně jednoho ze dvou obžalovaných odsoudí, neboť žalobce Jaroslav Šaroch, který v minulosti trestní stíhání obou obžalovaných zastavil, by se asi proti zprošťujícímu rozsudku neodvolal.  Ví asi více než předseda senátu, který řízení vede korektně, takže sotva může na začátku hlavního líčení vědět, k jakému rozhodnutí jej důkazní situace nakonec přivede. Václav Moravec je tedy zřejmě nadán věšteckými schopnostmi. Mimo to nezná presumpci neviny, která patří k základním zásadám trestního práva. 

Ale jinak byl tento pořad velmi zajímavý díky vysoké úrovni Moravcových hostů. Větší část prostoru zabrala brilantním výkladem vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, což ale neubralo na hodnotě skromnějšímu podílu předsedy Vrchního soudu Luboše Dörfla. 

Stoupencům hnutí Antibabiš doporučuji, aby si z archivu přehráli aspoň tu část, v které paní vrchní státní zástupkyně vysvětluje, co znamená rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství o obnovení vyšetřování „reklamní větve“ kauzy Čapí hnízdo. Z jejího vysvětlení vyplývá, že se zahajuje řízení, jehož rozjezd bude složitý. Takže nelze očekávat, že se splní naděje odpůrců Andreje Babiše, že snad ještě během právě probíhajícího řízení se na jejich neoblíbence přivalí další pohroma, která skončí jeho odesláním za mříže. V této fázi řízení nelze žádný výsledek předjímat a bleskově rychlé rozhodnutí se nedá očekávat. 

Naopak stoupencům Andreje Babiše doporučuji poslech té části pořadu, v které předseda Vrchního soudu v Praze komentuje tvrzení obž. Andreje Babiše, že jde o politický proces a připomíná při tom vyjádření ministra Pavla Blažka v Poslanecké sněmovně: jde o běžný, poměrně jednoduchý případ, řešený pod kontrolou veřejnosti, takže uplatnění politických vlivů není třeba se obávat. K tomu jako laik dodávám, že vyjadřování pana obžalovaného je nepřesné. Sám jsem přesvědčen, že trestní řízení bylo vyvoláno z politických důvodů, nikoli státním orgánem, ale dosud nezjištěným oznamovatelem. Nyní se ale „z rozbouřeného moře“ neveřejného přípravného řízení dostalo do „bezpečné zátoky“ veřejného soudního jednání, kde pro uplatnění politických vlivů není místo. Předseda senátu Jan Šott vede řízení standardním způsobem, práva obhajoby nijak nekrátí. Lze se pozastavit nad rozsahem pozornosti, věnované svědectví Andreje Babiše ml., ale to má kořeny již v usnesení bývalého nejvyššího státního zástupce, jenž při zrušení usnesení státního zástupce Jaroslava Šarocha jej zavázal k pozornosti tomuto svědectví. Ale podle mého laického názoru svědek ve skutečnosti k důvodnosti obžaloby nepřispěl. Udivuje mě ale záměr soudu zkoumat zdravotní stav svědkyně Adriany Bobekové. Jako laik si myslím, že žádné dítě by nemělo být nuceno, aby vypovídalo v procesu, v němž je obžalován jeho rodič. Projednání v přítomnosti veřejnosti bych považoval za překročení hranic obyčejné lidské slušnosti. 

Jinak každému, kdo se pozastavuje nad tím, že se vede trestní stíhání proti obv. Michalu Redlovi, jehož znalci opakovaně uznali za nesvéprávného, doporučuji poslech vysvětlení obou účinkujících, kteří se vhodně doplňovali. Zajímavý je i jejich výklad o celé problematice používání znalců a znaleckých ústavů v trestním řízení. Každý, kdo se pohybuje v trestním řízení, může narazit na skutečnost, že kvůli přibrání znalců se řízení prodlužuje o několik měsíců nebo i let, mimo jiné proto, že znalců je nedostatek. Pokles jejich počtu z někdejších 9 tis. na současných 6 tis., je děsivý. Potvrzuji, že ve všech řízeních o podmíněné propuštění odsouzených, jichž se jako navrhovatel nebo ručitel zúčastnil spolek Chamurappi z.s., přibrání znalce přineslo průtahy v trvání nejméně šesti měsíců. Při tom by nebylo vhodné vyčítat soudům, že z opatrnosti nechávají žadatele vyšetřit znalci-psychology a psychiatry. Nemyslím ale, že snížení počtu znalců je pouze výsledkem nedostatečného finančního ocenění, jak by mohlo vyplývat z výkladu pana předsedy. Po novelizaci zákona se někteří znalci rozhodli znaleckou činnost ukončit, protože by zřejmě nevyhověli kladeným nárokům. 

Václav Moravec si neodpustil zpochybnění rozhodnutí prezidenta republiky nejmenovat soudcem státního zástupce Marka Bodláka a ministra spravedlnosti nejmenovat místopředsedou soudu soudce Aleše Novotného. Pravomoc prezidenta i ministra spravedlnosti je dána zákonem. Zaráží mě, že si zaměstnanec veřejnoprávní televize dovolí kritizovat je za jejich výkon. Přál bych mu, aby se dostal jako obžalovaný před senát Aleše Novotného. Možná by leccos pochopil. 

Justice a státní zastupitelství jsou služby, zřízené státem, aby sloužily občanům. Jejich financování probíhá přes moc výkonnou, která je vybavena pravomocí kontroly, zda se vložené prostředky užívají účelně, čili zda služba funguje správně. Nezávislost justice nezakládá právo na beztrestné poškozování občanů. 

Jinak souhlasím s panem předsedou Vrchního soudu Lubošem Dörflem, že by bylo prospěšné zřídit úřad, zastřešující soudnictví, i když řada evropských států se bez něj obejde. Zatím jsem ale neviděl žádný návrh, jakou by měl mít pravomoc, strukturu a personální obsazení. Pohled do zahraničí ukazuje, že neexistuje jednotné řešení, jež by se dalo okamžitě převzít.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz 

neděle 18. září 2022

PRVNÍ TÝDEN V KAUZE NAGYOVÁ-BABIŠ

 Ve dnech 12.-16. září 2022 Městský soud v Praze jednal senátem předsedy Jana Šotta o věci obžalovaných Jany Nagyové a Andreje Babiše. Celé jednání jsem sledoval v soudní síni a doprovázel články. Při ohlédnutí zpět jsem si uvědomil některé obecné problémy tohoto řízení, jimž  jsem se v denních článcích nevěnoval dostatečně (pro případné zvědavce: všechny jsou dostupné na mém blogu nebo v sekci novinek na webu spolku Chamurappi).

Především považuji za vhodné vysvětlit čtenářům, že nepíši na objednávku. Případ mě zaujal hned v době vzniku. Popudilo mě zneužívání nástrojů trestního práva k zjevnému splnění politického cíle.

Nepochybuji o tom, že předkladatele trestního oznámení k jeho podání vedl záměr zvrátit politický úspěch Andreje Babiše v čele hnutí ANO. Svědčí o tom skutečnost, že k oznámení o údajném trestném činu z r.2008 se oznamovatel odhodlal až v r.2013, když se mu zazdálo, že se Andrej Babiš chystá vyrůst až do nebe, a chtěl mu vzestup zarazit. Musím takové jednání odmítnout, byť nejsem voličem ANO.

Je také zvláštní, že prvoliniové orgány, činné v trestním řízení, se ochotně ujaly prověřování oznámení o velmi staré záležitosti, a to od oznamovatele, který neměl postavení poškozeného, tedy jeho postavení v řízení bylo nesmírně slabé. Na pozadí mých osobních zkušenosti jejich ochota se jeví jako podezřelá. Dokonce i poškození oznamovatelé trestných činů často narážejí na odpor a někdy vůbec nedosáhnou zahájení prověřování. Například jsem ztroskotal, když jsem jako zmocněnec poškozených po předchozích neúspěšných pokusech o vyvolání kárného řízení podal trestní oznámení na státní zástupce a soudce, kteří nepovolili obnovu procesu nevinně odsouzenému, jenž se dověděl, že k jeho „zločinu“ se doznal pravý pachatel a soud jej pravomocně odsoudil. Jeho cesta k pravomocnému  zprošťujícímu rozsudku díky jejich zásahům pak trvala pět let. Jindy se mi nepodařilo vyvolat trestní řízení proti celníkům, kteří již 10 let utajují před soudem a poškozenými původ a majitele tabáku, který nechali navézt do skladu, aby měli předmět doličný pro vyvolání trestního stíhání zámožného podnikatele. Nedařilo se mi vyvolat trestní řízení ve věci, v které mohou být mezi podezřelými policisté, již se nechali najmout na vykonání brutálního násilí. Nakonec se sice řízení rozběhlo, ale dozorovým státním zástupcem je filuta, který se je pokusil znemožnit, a z pozice jej nelze vypudit. O stíhání soudců a státních zástupců, kteří se pokusili zajistit pachatelům násilného trestného činu beztrestnost, si ani nemohu nechat zdát.

Pokud se obž. Andrej Babiš domnívá, že se někdo „přimluvil“, aby příslušné orgány nezaložily trestní oznámení ad acta, není možná daleko od pravdy. Měl by ale přemýšlet, kdo se o něj takto postaral.

Ovšem sama skutečnost, že se v r. 2022 soud zabývá skutkem z r.2008, je hrůzná. Jen část průtahů jde na konto opakovaného přerušování řízení nutností žádat Poslaneckou sněmovnu o vydání obž. Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

Jako laik soudím, že za daných okolností bylo rozumné rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha zastavit trestní stíhání všech obžalovaných. Skutek se stal tak strašně dávno, že se možná pro odstup času nepodaří některé podrobnosti skutkového děje objasnit nezpochybnitelným způsobem. Svědčí o tom zmínky ve výpovědích svědků, že na to či ono si nepamatují. Dotace byla jen malým příspěvkem na miliardovou investici a nástupnická obchodní společnost ji státu nakonec vrátila. Spoluviníkem je stát, který neměl odpovídají nástroje kontroly.

Částečným zrušením rozhodnutí státního zástupce Jaroslava Šarocha vzal na sebe bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odpovědnost za vyvolání soudního řízení, které bude možná otravovat atmosféru ve veřejné sféře i několik let. Zřejmě se spolehl, že nebude za to volán k odpovědnosti stejně jako v případě puče z 13.června 2013 proti vládě Petra Nečase. Andrej Babiš má důvod přemýšlet, zda nezaspal, když jej nenechal ve vhodnou chvíli odvolat z funkce (třeba kvůli odpovědnosti za puč z 13.června 2013).

Když už se věc dostala k soudu, nedá se nic dělat, než nechat soudní řízení v klidu proběhnout. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se soudce Jan Šott chystal vést opět řízení tendenčně tak, aby se zasloužil o poškození dalšího politického hnutí. Nemám pocit, že již má v zásuvce připravený koncept rozsudku.

Po prvním týdnu procesu nelze předjímat výsledek. Nicméně jsou zde jednotlivosti, jež stojí za úvahu.

Především se domnívám, že pozornost, která se věnuje svědectví Andreje Babiše ml., je nepřiměřená. Jeho tvrzení, že si z něj otec udělal bílého koně, je nesmysl. Bílý kůň je jedinec, který propůjčil svou právní subjektivitu k zastření trestného jednání někoho jiného. Andrej Babiš ml. jako řadový akcionář nemohl nic zastírat, protože nic neřídil, žádné úkony, související s vyžádáním dotace nekonal. Ani o ničem neví. Dokonce ani není jisté, zda byl aspoň řadovým akcionářem, když tvrdí, že o převzetí akcií nic neví a za akcionáře se nepovažuje. Je možné, že podpis na listině, jehož pravost popírá, je skutečně falsum. Ale ta listina je pro usvědčování obžalovaných bezvýznamná. Výsledek případného dalšího znaleckého zkoumání na tom nic nezmění.  Svědek je zřejmě v právu, když si stěžuje na donucení k cestě na Krym. Ale z hlediska usvědčování obž. Andreje Babiše z žalované činnosti to nemá žádný význam.  Jediný smysl jeho svědectví je obecné očernění obž. Andreje Babiše a praní špinavého prádla jeho rodiny před veřejností. Celá záležitost pouze vyvolává v řízení ztráty času.

Ovšem kdyby soud odmítl přijmout svědectví Andreje Babiše ml., novináři a různé občanské iniciativy by vyvolaly poprask. Proto mu nezbylo než zájmu vyhovět bez ohledu na deklarovanou nezávislost justice. Nevíme ovšem nic o tom, kdo zaplatil za protlačení Andreje Babiše ml. jako  svědka.  Různé výlety Sabiny Slonkové do Švýcarska nebyly levné. Ale když už k svědectví došlo, je vhodné neplýtvat na ně čas a energii. Nemá smysl přetahovat se se soudem o nezpůsobilost svědka a jeho nevěrohodnost. Jeho svědectví nemá význam pro posouzení viny obž. Andreje Babiše, tím méně obž. Jany Nagyové, kterou ani nezná.

Na okraj poznamenávám, že svědek popíráním svého postavení akcionáře se zříká práv a hmotných nároků, které by mu vlastnictví akcií  přinášelo. Asi odmítá projev otcovy starosti o jeho finanční zabezpečení.

Pro případné vyvinění obžalovaných je nezbytné prokázat, že prohlášení společnosti Farma Čapí hnízdo za malý nebo střední podnik bylo oprávněné. Znalec Vítězslav Hálek tvrdí, že Farma Čapí hnízdo by ekonomicky neobstála bez výnosů z obchodování s Agrofertem, z čehož se vyvozuje, že vlastně byla součástí Agrofertu, tedy velká firma. Skutečnost, že Farma Čapí hnízdo má vlastní právní subjektivitu a odděleně vedené účetnictví asi nic neznamená. Zajímalo by mě, zda za daných poměrů trhu by si Farma Čapí hnízdo mohla zajistit přibližně stejný obrat s jinými odběrateli služeb. Také mi není jasné, podle jakých parametrů se v té době a k tomuto účelu měřila velikost firmy. Znalec o tom nic určitého nesdělil.  Závislost společnosti Farma Čapí hnízdo na Agrofertu by byla nezpochybnitelná, kdyby jí Agrofert poskytoval dotace nebo významné půjčky. 

V situaci, kdy státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání všech členů statutárních orgánů společnosti Farma Čapí hnízdo, bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušením jeho rozhodnutí pouze v případě Jany Nagyové jí přisoudil postavení jediné vinice podvodu. Není ovšem známo, zda její postavení ve společnosti jí umožňovalo rozhodovat o závažných majetkových a právních záležitostech bez souhlasu představenstva, popř. zda představenstvo o jejím kroku vědělo a schválilo jej. Neměla-li takové postavení, aby směla sama požádat o dotaci, rozhodnutí Pavla Zemana by bylo vůči ní nespravedlivé. Spravedlnost by jí pak mohl zjednat pouze Nejvyšší soud ČR, kdyby pan ministr napadl usnesení Pavla Zemana stížností pro porušení zákona.

Vedle údajně podvodného postupu Jany Nagyové či představenstva Farmy Čapí hnízdo vyšlo najevo, že stát neměl vybudované kontrolní mechanismy a rozdával desítky milionů plnými hrstmi. Nebudu daleko od pravdy vyslovením domněnky, že vznikly škody, značně převyšující údajně neoprávněně získanou dotaci společností Farma Čapí hnízdo. Kde jsou dnes lidé, kteří odpovídají za lehkovážné nakládání s obrovskými finančními prostředky? A proč nikdo z nich nesedí na lavici obžalovaných vedle obž. Jany Nagyové ?

Po celý týden se projevovalo nepřátelství většiny redakcí  vůči obžalovaným, především vůči obž. Andreji Babišovi. Obž. Jana Nagyová stojí stranou zájmu, ač jako jediná pachatelka trestného činu je v procesu v horším postavení než obž. Andrej Babiš, kterého žalobce zatím viní pouze z napomáhání. Novinářům neslouží ke cti, že uveřejnili nebo vystoupením na obrazovce sdělili veřejnosti pár nesmyslů, jako že Andreji Babišovi hrozí nová obžaloba. Je zajímavé, že všichni „hlídací  psi demokracie“ štěkají stejným směrem, včetně těch, jejichž společnost je majetkem Agrofertu nebo pana obžalovaného osobně. Asi se nikdy nedovíme, kdo tu dehonestační kampaň zaplatil.

==========================================================================Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

sobota 17. září 2022

DOPIS Č.2 VOLIČŮM NA PLZEŇSKU

Vážení voliči na Plzeňsku,

počátkem září r.2022 jsem Vás oslovil dopisem s doporučením, abyste zvolili senátorkou paní JUDr. Danielu Kovářovou. Důvodem, proč ji podporuji, jsou osobní zkušenosti. Poznal jsem ji jako ministryni spravedlnosti, kdy jsem jako občanský aktivista s ní měl často co do činění. Byla skvělá. Její právnické úkony byly bezvadné. Části ministrů by dle mého mínění patřilo označení „ministr nespravedlnosti", ale to nebyl její případ. Velmi citlivě vnímala křivdy, kterých se na občanech občas dopouštějí státní orgány. Později jsem měl možnost sledovat její výkon jako obhájkyně v složité trestní věci. Vedla si znamenitě. Jako stálý čtenář jejích internetových článků znám její názory na různé stránky života a vidím, že žije starostmi běžných lidí. Nemá sklon k elitářství.  Její vstup do Senátu by zcela jistě přispěl k zachování vysoké úrovně senátních rozhodnutí.

V dopisu z počátku září jsem ostatně o jejích kladech napsal dost. Neuvedl jsem ale vše. Nezmínil jsem se o tom, že kandidátka je spisovatelka, která píše ušlechtilou češtinou a také tak mluví. Jazyk je důležitý jednotící prvek národa. Češtině kdysi nechybělo mnoho k zániku. Její záchrana si vyžádala velké úsilí a šla souběžně se snahou o zachránění národa před zánikem a cestou k obnově státnosti. Zaslouží si proto úctu a vysoká úroveň vyjadřování v národním jazyce by měla být podmiňující pro zvolení do veřejných funkcí. Skutečnost je ale jiná. Mnoho veřejných činitelů mluví jazykem pokleslé úrovně. Proto každý, kdo přispívá k odhalování krás naší mateřštiny, zasluhuje podporu.

Protože Váš kraj je domovinou nejlepších pivních značek, paní kandidátka by Vám mohla být zvlášť sympatická pro svou lásku k pivu. Není ovšem pivařkou, která pije pivo v nezřízeném množství a jen tu jednu oblíbenou značku. Přistupuje k pivu jako k předmětu nikdy nekončícího poznávání. Chodí na ochutnávky, seznamuje se s druhy a značkami, srovnává, hodnotí. Dokonce spolu s Ladislavem Jaklem napsala o své lásce k pivu knihu Pivař a blondýna. Podle názvu by se mohlo zdát, že kniha vypráví o romantickém vztahu pivaře a blondýny, ale není to tak. Ve skutečnosti vypráví o obdivu a lásce spoluautorů k pivu. Pokud ji zvolíte, aspoň někteří z vás možná budou mít příležitost připít si s ní pečlivě vybranou pivní značkou.  

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

pátek 16. září 2022

ČTVRTÝ A PÁTÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Poslední dva dny tohoto týdne v procesu Nagyová-Babiš proběhly v poklidu, ale obsahově jsou bohaté. Trochu vzrušení přineslo páteční ráno, kdy na příchod svědka Andreje Babiše ml. čekala před budovou početná imitace „uvítacího výboru“, na které se kromě novinářů podílelo pár zvědavců. Přítomnost policejní hlídky byla samozřejmostí. Nešlo o žádnou výtržnost.

Obž. Andrej Babiš se zúčastnil pouze ve čtvrtek dopoledne, v pátek chyběli oba obžalovaní, samozřejmě se souhlasem soudu.  

Ve čtvrtek předstoupilo před soud osm svědků, z toho tři ženy. Za pozornost stojí zejména vystoupení bývalého středočeského hejtmana Petra Bendla, poslance za ODS. Uvedl, že si nepamatuje, že by s žádostí společnosti Farma Čapí hnízdo byly nějaké problémy. Od událostí ostatně uplynula dlouhá doba. Mimoděk tak upozornil, že soud řeší skutek, který se stal v roce 2008. Podtrhl tím účelovost trestního stíhání obžalovaných a nepřímo zpochybnil vhodnost stíhání tak starého skutku. Jeho vystoupení zabralo slabou čtvrthodinu.

Po něm vystoupila svědkyně Eva Filipová, úřednice, která měla žádost Farmy Čapí hnízdo ve své agendě. Uvedla, že tehdy měla podezření, že tato společnost má silnou vazbu na Agrofert a měla pochybnosti o důvodnosti vyhovění žádosti. Ale nadřízený jí řekl, aby se držela čestného prohlášení žadatele. Tím upozornila na obecnou zranitelnost rozhodování o dotacích: žádající organizace prokazovala svůj nárok pouze čestným prohlášením, že je malou nebo střední firmou. Pravdivost prohlášení nikdo nezkoumal. 

Soud se jejím svědectvím zabýval zhruba 50 min., ale tím to neskončilo. Později během jednání předseda senátu oznámil, že ji soud později obešle znova, neboť po opuštění soudní síně se před novináři vyjádřila, že   „Babiš může být rád, že toho neřekla ještě víc“.

 Toto patří ke koloritu tohoto procesu: po skončení výpovědi některých svědků je ze soudní síně následuje několik novinářů, snažících se získat více zajímavých informací. Pořádají přímo hony na svědky. Z případu je ovšem zřejmé, že není zcela bezpečné „pouštět si před novináři pusu na špacír“. 

Obž. Andrej Babiš reagoval na svědectví Evy Filipové vyjádřením, že ho svědkyně nemá ráda. Vysloužil  si napomenutí předsedou senátu.

 K vystoupení obou svědků se vyjádřila obž. Jana Nagyová. Vysvětlila, že v rozhodné době nebyl předpisy upraven pojem „malá nebo střední firma“. Snažila se získat objasnění od odborníků, navštěvovala odborné semináře. Nakonec jí nezbylo než se poradit s vlastním rozumem. Je přesvědčena, že se podpisem čestného prohlášení nedopustila věcného pochybení ani nečestného jednání. Provázanost Farmy Čapí hnízdo s Agrofertem neskrývala. Nepovažuje své jednání za podvodné.

Připomíná mi to situaci v trestním řízení se zřizovateli fotovoltaických elektráren. V době licenčního boomu v letech 2009-2010 nebyla upravena pravidla pro provádění různých procedur a soudy si je pak vytvářely zpětně až v r.2015 a trestaly pracovníky, kteří vykonávali úkony v dobré víře v souladu s dobovými zvyklosti.

Jako laikovi se mi zdá, že obž. Jana Nagyová je v podobné situaci. Její postavení je zvláštní i tím, že trestní stíhání všech ostatních statutárních představitelů společnosti Farma Čapí hnízdo kromě obž. Jany Nagyové státní zástupce Jaroslav Šaroch pravomocně zastavil. Pravomocné zastavení trestního stíhání státním zástupcem má hodnotu zprošťujícího rozsudku. Není mi jasné, zda obž. Jana Nagyová měla v této věci výlučnou osobní pravomoc a odpovědnost.

V této souvislosti se vracím k vystoupení znalce Vítězslava Hálka ze společnosti Česká znalecká, který tvrzením o nezpůsobilosti společnosti Farma Čapí hnízdo obejít se bez prostředků, které získávala obchodováním s holdingem Agrofert podepřel názor, že společnost neměla nárok na zařazení mezi malé a střední firmy. Jako laik soudím, že opomenul zkoumání, zda by v dobových poměrech na trhu měla možnost stejného obratu dosáhnout obchodováním s jinými firmami, s nimiž by nebyla propojena. A také zde vystupuje do popředí otázka, podle jakých měřítek se určuje velikost firmy, a pokud měřítka neexistovala (což tvrdí obž. Jana Nagyová a obhájci) , proč znalec Farmu Čapí hnízdo považuje za velkou firmu. Podotýkám, že podobný vztah k Agrofertu, jaký měla Farma Čapí hnízdo, má celá řada subdodavatelů koncernu Volkswagen, resp. firmy Škoda Auto CZ.

Při zběžném seznámení s internetovým zpravodajstvím jsem zjistil, že většina titulů popisuje páteční jednání pouze jako svědeckou výpověď Andreje Babiše ml. Není to ale pravda. Pan svědek předstoupil před soud až v 9:55 a skončil v 11:10.  

Na začátku jednání předseda senátu začal prověřovat zprávu o výše zmíněném výroku svědkyně Evy Filipové před novináři. „Vyzvedl“ z veřejnosti mladou ženu, která měla výrok zaslechnout a ustanovil ji  svědkyní. Po krátkém rozhovoru ji poslal zatím na chodbu a krátce ji vyslechl až v 9:45. Kromě ní se „povídavostí“ Evy Filipové zabýval krátkým výslechem novinářky Deníku N Zdislavy Pokorné. Na základě jejich výpovědi oznámil, že svědkyni Evu Filipovou později předvolá znova. Vyjádřil  se k tomu, že „pokud svědkové hodlají pořádat tiskové konference na chodbě, musí počítat s tím, že budou znovu předvoláni,“

Dvě další svědkyně byly bývalé zprostředkovatelky pojištění, zaměstnankyně zprostředkovatelské agentury, která zajišťovala uzavírání pojistných smluv mezi Českou pojišťovnou na straně jedné a holdingem Agrofert a firmami z jeho okolí a členy Babišovy rodiny na straně druhé. Pro obě to byly vzpomínky na děje dávno minulé. V tomto případě soud musel řešit problém mlčenlivosti zprostředkovatelů v pojišťovnictví.  Po přestávce rozhodl, že svědkyně nejsou mlčenlivostí vůči soudu vázány.

Andrej Babiš ml. se stal svědkem v tomto řízení proti přání obhajoby a jeho otce. Požadavek, aby jej soud nechal odborně vyšetřit za účelem prověření jeho použitelnosti jako svědka, soud zamítl, ale není vyloučeno, že vyhoví později. Sám svědek by s vyšetřením souhlasil. Zatím ale prokázal svou způsobilost potvrzením psychiatričky Džamily Stehlíkové.

Obsah výpovědi dle mého názoru nepřinesl žádné překvapení. Pan svědek se vyjadřoval pro média dlouhodobě, a to velmi často. Jeho svědectví je nesporně velmi nepříjemné pro jeho otce. Vypráví o tom,  jak musel odjet na Krym a prohlašuje to za znásilnění jeho lidských práv otcem. Popírá pravost podpisu na zápisu o převodu akcí, který zpochybnil znalec Aleš Čulík a tvrdí, že nikdy nebyl akcionářem společnosti Farma Čapí hnízdo. Nezná vůbec Janu Nagyovou. Pokud v Agrofertu, popř. ve Farmě Čapí hnízdo něco dělal, byly to jen náhodné podružné úkony, např. podpisy dokumentů, jejichž obsahu nerozuměl. Prostě před soudem se pralo špinavé prádlo rodiny Babišovy. Výsledný obrázek není pro Andreje Babiše příjemný. Není mi ale jasné, jaké závěry z tohoto vystoupení vyplývají pro posouzení otázky, zda společnost Farma Čapí hnízdo žádala o dotace oprávněně.

Hlavní líčení bude pokračovat od 26. září 2022.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

středa 14. září 2022

TŘETÍ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Zájem o kauzu Jany Nagyové a Andreje Babiše postupně slábne. Projevilo se to i na dnešním, třetím dnu jednání.

Den ozvláštnil příchod manželů Babišových, vedoucích se něžně za ruce. Pohled na ně působil jako příjemný protiklad k nepříjemným momentům v průběhu procesu. Všiml jsem si, že paní Monika Babišová a obž. Jana Nagyová si jsou typově blízké. Manžele doprovázeli další členové rodiny, předvolaní k podání svědecké výpovědi.

Na dnešní den předseda senátu naplánoval výslechy svědků a začít chtěl právě od členů Babišovy rodiny, kteří byli z počátku stíháni společně s obžalovanými, ale státní zástupce Jaroslav Šaroch jejich trestní stíhání zastavil a bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman jeho rozhodnutí nezvrátil. Předsedovi senátu ale plán nevyšel. Příslušníci rodiny přijali obligátní poučení svědků, ale pak využili svého práva odmítnout výpověď a soudní síň opustili. Určitě zklamali některé novináře, kteří by si na jejich výpovědích brousili pera ke škodě obžalovaných. Ostatně jejich výslech by byl i ztrátou času, protože vypovídali v přípravném řízení a pravomocné zastavení trestního stíhání je dokladem, že se jako akcionáři a statutární představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo ničeho nezákonného nedopustili.  Není pravděpodobné, že by z jejich výpovědí měl žalobce užitek, tedy že by zvýšili naději na „tepláky“ pro obžalované. 

Uvolněný časový prostor využil předseda senátu jednak ke čtení výpovědí z přípravného řízení, ale také k informacím a debatě o připravovaném výslechu Andreje Babiše ml., s kterým se počítá na pátek. Je to námět, který se vrací při každém jednání. Vždy se mi vybaví film Melancholia, v němž lidé s napětím sledují pohyby přibližující se planety, která se nakonec srazí se Zemí.  Není totiž  stále jisté, zda se svědek dostaví a zda bude vypovídat. Obhájci se pokusili přesvědčit předsedu senátu, aby Andreje Babiše ml. nevyslýchal, dokud nejdříve znalci nevyšetří jeho psychický stav. Předseda senátu ale na výslechu trvá. Očekává se, že svědkova výpověď by mohla posunout hodnocení písmoznaleckého zkoumání jeho podpisu na listině s potvrzením o přijetí akcií. Mám ale dojem, že pozornost, která se k tomuto výslechu stáčí, je  nadměrná. Není mi jasné, jaký význam pro objasnění podezření na spáchání dotačního podvodu by mohlo mít zjištění, že Andrej Babiš ml. si skutečně nevyzvedl přidělené akcie. Jako řadový akcionář nemohl stejně do řízení procesů zasahovat. Jediný efekt je jistý: najdou se lidé, kteří se budou těšit z otcovských trablů Andreje Babiše.

Obž. Andrej Babiš se rozhodl, že se synova výslechu nezúčastní, aby jej svou přítomností netísnil.

Překvapivým vyvrcholením dopolední  části  jednání bylo pozoruhodné vystoupení obž. Jany Nagyové v 9:40.  Paní obžalovaná se omluvila rodině Babišově za nesnáze, které  jim toto řízení přináší. Emotivní patnáctiminutové vystoupení doprovázela výraznou gestikulací. Myslím, že k omluvě neměla důvod. Původci trápení jsou přece lidé, kteří se rozhodli podáním trestního oznámení zablokovat politickou kariéru Andreje Babiše, a prvolinioví policisté a státní zástupci, kteří jejich hru přijali. Když se uvede do pohybu lavina, její pozdější zastavení je nepravděpodobné. Ne každé podané trestní oznámení policie a státní zástupci ochotně přijímají a prověřují, zvláště, když jde o velmi starý skutek.

Na vystoupení Jany Nagyové pak reagoval Andrej Babiš upozorněním na ničivé zásahy do života lidí, kteří jsou do kauzy zapleteni aspoň nepřímo.

V odpolední části jednání proběhlo poměrně dlouhé (43 min.) vystoupení bývalého předsedy Poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Obsah jeho vyprávění v podstatě známe z dřívějších mediálních zpráv. Z počátku byl rovněž stíhán, ale trestní řízení bylo rychle zastaveno, když se ukázalo, že Jaroslav Faltýnek neměl se společností Farma Čapí hnízdo nikdy nic společného. 

Kromě něj předstoupil před soud ještě Zdeněk Kubiska, bývalý ředitel ZZN Pelhřimov, z něhož později vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. O projednávané věci v podstatě nic nevěděl.

Jako poslední předstoupil před soud bývalý manažer Agrofertu Josef Nenadál, který využil práva nevypovídat.

Na závěr děkuji čtenářům, kteří projevili zájem o mé články a sděluji, že zítra je nechám odpočinout si od mých blábolů. Pokud se ještě na toto téma ozvu, bude to až v pátek za oba dny.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

úterý 13. září 2022

DRUHÝ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Druhý den procesu s Janou Nagyovou a Andrejem Babišem probíhal ve vnější atmosféře snah o mimosoudní dehonestaci Andreje Babiše. Tuží se nejen mainstreamová media, ale  i „lidová tvořivost“  Sama justice na tom nenese vinu. Na společenských sítích se vynořila „zaručená“ zpráva, že během prvního dne procesu se předseda senátu Jan Šott vyjádřil velmi nezdvořile o úrovni mluvního výkonu obž. Andreje Babiše. Mělo to pana obžalovaného zesměšnit, ale ve skutečnosti se nic takového nestalo. Předseda senátu se chová k panu obžalovanému s profesionální zdvořilostí stejně jako všichni členové senátu. Ostatně Andrej Babiš se v žádném případě neprojevil během hlavního líčení tak, aby si případně vysloužil nějakou výtku tohoto druhu.

Přes televizi, noviny a internetové zpravodajství se šíří zmatečné informace a nesmysly. Například se objevilo tvrzení, že se Babišovi obhájci domnívají, že Andrej Babiš je stále pod ochranou poslanecké imunity, neboť Poslanecká sněmovna jej vydala pro úplně jiné řízení. Obhájci si ale nic takového nemyslí. Ve skutečnosti řeč jde o tom, že státní zastupitelství požádalo o jeho vydání s popisem skutku, pro který jej chtělo stíhat. Při psaní obžaloby státní zástupce Jaroslav Šaroch se v nějakých detailech odchýlil od původního vymezení skutku. Pokud by se soud v rozsudku odchýlil od žádosti o jeho vydání, mohlo by to mít za následek zádrhel v řízení o opravných prostředcích. Nemění to nic na tom, že Poslanecká sněmovna vydala Andreje Babiše ke stíhání v řízení, jež vyústilo v tento proces a obhájci to samozřejmě vědí.

Objevily se novinové titulky, podle nichž Andreji Babišovi hrozí nová obžaloba. Ve skutečnosti se jedná o mylný výklad upozornění pana obžalovaného předsedou senátu, že na základě dokazování před soudem může dojit ke změně právní kvalifikace žalovaného skutku. Změna by samozřejmě proběhla bez podání  nové obžaloby v rámci tohoto řízení. Soud smí takovou změnu provést za předpokladu, že obžalovaného na možnost upozorní na začátku projednávání obžaloby. Změna trestní sazby by v tomto případě byla malá.  

Narazil jsem na mínění, že velká délka tohoto řízení je výsledkem jeho brzdění Andrejem Babišem. Jeho nositelé zapomněli, že při každé změně poslanecké sněmovny se řízení přerušovalo až do nového vyřízení žádosti o vydání poslance Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Také se zapomíná, že vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová v rámci dohledové činnosti několikrát vyjádřila nespokojenost s liknavým postupem řízení.

To vše má vliv na intenzitu úkorného vnímání trestního stíhání Andrejem Babišem. Odtud pramení jeho ustavičné stížnosti na zpolitizování procesu.

Do atmosféry v soudní síni výše uvedené patologické úkazy nedolehly. Druhý den procesu byl převážně nevzrušivý. V dopolední části předseda senátu přečetl zápisy z výslechů sedmi svědků v přípravném řízení, jejichž výslech před soudcem žalobce nepovažoval za potřebný. Hlasité čtení protokolů je namáhavá, otravná činnost, ale požadavkům zákona je třeba učinit zadost. Předsedu senátu nikdo v nudné činnosti nevyrušoval. Žádný z obhájců či obžalovaných nevyužil práva vyzvat soud, aby svědka předvolal k výslechu v soudní síni. Výpovědi byly obsahově nevýznamné, v žádném případě obžalovaným neškodily. Obž. Jana Nagyová využila práva vyjádřit se, aby vyslovila spokojenost s potvrzením její neviny.

Neklidnější byla odpolední část jednání, vyhrazená výslechům znalců, dodaných žalobcem. Znalci mají být nestranní.  V praxi  se ale stává, že se aspoň trochu řídí zásadou „čí chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Před soud nejdříve předstoupil Aleš Čulík, znalec v oboru písmoznalectví, který měl posoudit pravost podpisu Andreje Babiše ml. na listině s potvrzením o převzetí akcií společnosti Farma Čapí hnízdo. Víme z médií, že se opakovaně vyjádřil před novináři i v přípravném řízení, že nebyl akcionářem, akcie nepřevzal. Znalec pravost podpisu pouze zpochybnil: uvedl, že neměl dost materiálu, aby mohl rozhodnout s jistotou. Zjistil, že poněkud připomíná podpis pana obžalovaného Andreje Babiše, ale rovněž nejistě. Státní zástupce a zejména předseda senátu jej přímo grilovali otázkami. Ale jistějšího vyjádření se nedomohli. Senát, obžalovaní a obhájci se otázek zdrželi. Obhájce Andreje Babiše Michael Bartončík ve vyjádření k důkazu zdůraznil rozpačitost znalcova stanoviska. Za 30 minut bylo vyřízeno.

Následoval ekonom Vítězslav Hálek ze společnosti Česká znalecká. Jeho úkolem bylo zhodnotit, zda společnost Farma Čapí hnízdo byla v období zužitkování dotace, tedy v letech 2008-2013, způsobilá samostatné existence bez podpory holdingu Agrofert. Své vystoupení uvedl impozantně  rozdáváním různých tabulek a jiných písemností celému senátu, žalobci, obžalovaným a obhájcům. A vyjádřil se v tom smyslu, že nebýt fakturace za reklamní činnosti pro Agrofert by firma neměla prostředky pro zajištění svého provozu.

Žalobce z počátku neměl otázku, s jednou přišel až později. Několik otázek položil předseda senátu. Odpovědi byly velmi obsáhlé a stále směřující k potvrzení závislosti Farmy Čapí hnízdo na holdingu Agrofert. Čelil pak několika otázkám obhájce Michaela Bartončíka a jedné Josefa Bartončíka (obhájce obž. Jany Nagyové). Pak následovala odmítavá vyjádření obž. Jany Nagyové, Josefa Bartončíka a Michaela Bartončíka. Došlo při nich i na obecné záporné poznatky o znalci. Po nich se ujal slova rozhněvaný Andrej Babiš, který plných 12 min. haněl znalce a jeho dílo upozorněním, že se jedná o objednaný, účelový posudek, podporující obžalobu, postavený na nesmyslných argumentech. Vyjadřoval se nelichotivě o práci vyšetřovatele. Padala slova jako „skandální“, „absurdní“ aj. Vyvolal polemiku mezi předsedou senátu, žalobcem a Michaelem Bartončíkem, do které nakonec rovněž krátce zasáhl.

 

==================================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

pondělí 12. září 2022

JANA NAGYOVÁ A ANDREJ BABIŠ PŘED SOUDEM

S ohledem na různá mediální vyjádření z předchozích dnů jsem se ráno 12.září 2022 blížil k budově Městského soudu v Praze v očekávání, že u vchodu bude dlouhá fronta zájemců o vstup do soudní síně k procesu s obžalovanými Janou Nagyovou a Andrejem Babišem a kolem budovy se budou potloukat tlupy křiklounů, kteří se budou snažit vnuknout soudu názor, že Andrej Babiš patří za mříže. Nic takového se ale nedělo, až na nevkusnou „masopustní taškařici“ s klecí pro Andreje Babiše, kterou přivezli „chvilkaři“. Netrvala dlouho, policie se o ni postarala přiměřeným způsobem. 

Také vstup do soudní budovy, odbavení vstupujících v recepci a vydávání vstupenek u dveří soudní síně proběhlo v klidu. Obavy, že se dostaví mnohem více zájemců, než pojme soudní síň a dojde ke strkanicím, byly rovněž liché. 

Hlavní líčení zahájil předseda senátu Jan Šott vypuzením ze soudní síně několika desítek kameramanů a fotografů, kteří se tlačili před první řadou sedadel pro veřejnost a lovili záběry jako o závod. 

Další dění budu pouze glosovat poznámkami k zajímavým jednotlivostem, protože všechna významná média uvádějí popis dění do podrobností. 

Po úvodních formalitách  vyzval předseda senátu žalobce Jaroslava Šarocha k přednesení obžaloby. Základní prvky jejího obsahu jsou zhruba následující: Jana Nagyová jako místopředsedkyně představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo vyjednala pro ni s použitím nepravdivých údajů dotaci z fondů Evropské unie, čímž se dopustila zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Andrej Babiš svým působením a vlivem jí dopomohl k úspěchu. Je tedy zřejmé, že podle obžaloby je klíčovou postavou dramatu Jana Nagyová: pokud vyvrátí obvinění, automaticky zanikne trestný čin Andreje Babiše. Tomu je ale nepřiměřený návrh trestu: pro oba tři roky odnětí svobody s podmíněným odkladem na pět let, ale pro Andreje Babiše chce žalobce peněžitý trest ve výši  10 milionů Kč, zatímco pro Janu Nagyovou 500 tis. Kč. 

Jaroslav Šaroch se s přednesením obžaloby vypořádal za 25 min. Proti němu pak nastoupili s vyjádřením k obžalobě obhájci obžalovaných. Obhájce Jany Nagyové Josef Bartončík cupoval obžalobu proti ní 38 min. Babišův obhájce Michael Bartončík podal rétorický výkon v trvání plných 65 min., svým rázem připomínající závěrečnou řeč. Věcně probral jeden z argumentů obžaloby za druhým, takže na konci jeho vystoupení z nich  zůstala jen hrstka střepů. Vyvolal takové nadšení veřejností, že mu jeden účastník bouřlivě zatleskal. Obhájce se za něj omluvil a označil jej za „lidovou porotu“, ale předseda senátu jej nechal vyvést ze soudní síně. Další z Babišových obhájců, doc. Eduard Bruna doplnil Bartončíkovo vystoupení rozborem formálně právní problematiky kauzy v délce 20 min. 

Po polední přestávce předstoupil před soud Andrej Babiš. Po jeho pátečním vystoupení v Poslanecké sněmovně se očekávala velmi dlouhá řeč, ale spokojil se s pouhými 33 minutami. Horlil proti politickému zneužití svého trestního stíhání. Stěžoval si na mediální volání po jeho uvěznění. V té souvislosti se zmínil o „klecové“ výtržnosti „chvilkařů“. Zdůrazňoval, že nic neprovedl, takže do vězení  nepatří.  Popřel pravdivost obžaloby a označil ji za snůšku nesmyslů. Ocenil nezávislost státního zástupce Jaroslava Šarocha, zato se otřel o nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Do věcné argumentace se nepustil. Ostatně po projevech obhájců by už asi nic nového nemohl dodat. V podstatě zpíval stejnou iracionální písničku jako v různých dřívějších vystoupeních. Je zřejmé, že proces vnímá velmi úkorně, až nadměrně. 

Na závěr využil svého práva a odmítl odpovídat na otázky, aby neovlivnil nevyslechnuté svědky. 

Následovalo vystoupení Jany Nagyové, místy emotivní a doprovázené výraznou „řečí těla“ (bodyspeach), nicméně věcné. Také paní obžalovaná odmítla vinu, vyslovila podiv nad tím, že se kvůli vyřízení dotace dostala před soud. Vyloučila, že by se v řízení o získání dotace dopustila nějakého klamu. Mluvila 37 min. Rovněž odmítla odpovídat na dotazy. 

Program pak předseda senátu doplnil čtením některých výpovědí svědků v přípravném řízení. 

Media v odezvě na proces zůstala téměř nevšímavá vůči Janě Nagyové, zato spíše, nebo až silně nepřátelská vůči  Andreji Babišovi. Velkou pozornost věnovala jeho výrokům nejen před soudem, ale z poslední doby obecně, v nichž střídavě mluvil o politickém nebo zpolitizovaném procesu. Nenechali na něm nit suchou. Vzhledem ke krátkosti času jsem mohl něco přehlédnout, ale zaznamenal jsem jediné smířlivé vyjádření, a to   komentátora Miroslava Koreckého ve vysílání CNN Prima NEWS, v němž uvedl, že kdyby Andrej Babiš nebyl v politice, problém, který se řeší u soudu, by nenastal. V tom se shodl s Andrejem Babišem. Charakteristické bylo odpolední zpravodajství ČT24, v němž hlasatel nejdříve oznámil orbi et urbi, že Andreji Babišovi hrozí trest odnětí svobody v trvání 10 let, ale pak dodal, že žalobce navrhuje obžalovaným tři roky s  podmíněným odkladem. Přispěchal redaktor Jiří Hynek, který žalobcův návrh relativizoval jako celkem bezvýznamný, pro soud nezavazující. Zřejmě chtěl utěšit ty, kteří se radují z hrozby 10letým trestem a obávali by se, že žalobce je připraví o zdroj spokojenosti. 

Příznačné je, že kvůli zkoumání kolísavosti výroků pana obžalovaného mezi politickým a zpolitizovaným procesem na pitvání argumentace obhájců nezbyl čas a síly. 

Řízení je na začátku. Bylo by předčasné vytvářet si představu o vině obžalovaných na základě toho, co odeznělo v soudní síni 12.září 2022, neboť rozpory mezi obžalobou a argumentací obhajoby jsou příliš příkré. Domnívám se, že vztah veřejnosti k obžalovaným toto řízení příliš neovlivní.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

sobota 10. září 2022

PŘEDSTIŽNĚ KE KAUZE ČAPÍ HNÍZDO

Od 12. září 2022 se Městský soud v Praze bude po celý týden zabývat obžalobou proti Andreji Babišovi a Janě Nagyové kvůli údajnému dotačnímu podvodu a poškozování finančních zájmů evropské unie. Díky osobě Andreje Babiše se případ těší nezasloužené pozornosti, soustředěné pouze na něho, zatímco osud paní spoluobžalované nikoho nevzrušuje. Je možné, že příslušníci „hnutí Antibabiš“ přijdou před soudní budovu vyřvat si domnělou spravedlnost, ve skutečnosti porušení práva. Soud by ale neměl být vystaven žádnému nátlaku. 

Nemám k disposici text obžaloby ani křišťálovou kouli, ale přesto si troufám tvrdit, že fanatici z „hnutí Antibabiš“ se dožijí zklamání: odeslání nenáviděného politika „do tepláků“ se nedožijí. Z pohledu trestního zákoníku nejde o mimořádně závažnou trestnou činnost s předpokládanými vysokými tresty. Navíc domnělá trestná činnost proběhla v pravěku a údajně neoprávněně přijatou dotaci společnost Imoba státu vrátila. Vyvolávat kvůli tomuto v podstatě nevýznamnému procesu rámusení kolem soudní budovy by nedávalo smysl, zvláště když domnělý trestný čin nemá nic společného s politickou činností Andreje Babiše. 

Být obžalovaný, muset se podrobit rituálům trestního řízení, není nic příjemného. Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že Andrej Babiš prožívá postavení obžalovaného nepřiměřeně citlivě, což je v rozporu s jeho pevným přesvědčením o nevině. Projevilo se to i v jeho vystoupení v Poslanecké sněmovně dne 9. září 2022, které bylo nadbytečné již proto, že nemůže mít žádný vliv na průběh a výsledek procesu. Vše, co je důležité, se bude odehrávat pouze v soudní síni č.101 Městského soudu v Praze. 

Do jisté míry sdílím rozhořčení pana obžalovaného, protože jde o jednoznačné zneužití nástrojů trestního práva k ovlivnění vnitropolitické situace. Kdosi mu chce vzít výsledky politického úsilí jinými než politickými prostředky, když v politickém souboji ho porazit nedokázal. Zneužití nástrojů trestního práva k dosažení politického cíle je v každém případě darebáctví, bez ohledu na to, kdo je cílem akce. Větším  darebáctvím byl pouze puč z 13. června 2013 ke svržení vlády Petra Nečase. 

Ale Andrej Babiš není první obětí takových praktik od r.1989, jak se domnívá. Před ním čelil pokusu o politickou likvidaci trestním řízením Jiří Čunek, tehdy místopředseda vlády. KDU-ČSL tehdy pohrozila odchodem z vlády, pošle-li ho žalobce před soud. Došlo pak ke spornému zásahu Nejvyššího státního zastupitelství do řízení. Případ byl odebrán přerovskému žalobci a přikázán jeho jihlavskému kolegovi, který trestní stíhání zastavil. Jako laik, vybavený podrobnými informacemi, jsem přesvědčen, že Jiří Čunek by tehdy ustál obhajobu, takže pro zásah NSZ a jihlavského žalobce nenacházím omluvu. Jeho výsledkem byla „válka žalobců“, která otřásala státním zastupitelstvím zhruba dva roky a vedla k pádu nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké. 

Daleko hůře než Jiří Čunek dopadl Vít Bárta, jehož proces byl součástí soustředěné snahy ODS a KDU-ČSL o vystrnadění vetřelecké strany Věci veřejné z politických struktur. Proces, vedený předsedou senátu Janem Šottem on-line a doprovázený nenávistnou pozorností médií, sice skončil zprošťujícím rozsudkem, ale jeho vliv na veřejnost byl pro Věci veřejné smrtící. Pro úplnost uvádím, že pan soudce se zapsal do dějin českého trestního řízení napadením vlastního zprošťujícího rozsudku podnětem ke stížnosti ministra pro porušení zákona. 

Načasování zahájení hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo dva týdny před komunálními a senátními volbami může, ale nemusí být náhodné. Pro předsedu senátu by určitě nebylo nemožné se zahájením počkat až po volbách. Pochybnosti o zanedbání možného politického ohlasu procesu oslabuje skutečnost, že samozřejmě naprosto náhodně případ připadl senátu předsedy Jana Šotta,  jenž se „osvědčil“ v procesu proti Vítu Bártovi, tedy v akci, poškozující  Věci veřejné. 

Opakuji, že neznám obžalobu a závěry na základě novinových článků nečiním. Přesto si myslím, že Andrej Babiš může k řízení přistupovat s nadhledem. Neměl žádný právní vztah k údajně se provinivší společnosti, tedy nebyl vybaven rozhodovací pravomocí. Trestní stíhání statutárních představitelů státní zástupce pravomocně zastavil, což má hodnotu pravomocného zprošťujícího rozsudku. Zpochybňuje to domněnku, že v dotačním řízení mohlo dojít k trestnému jednání. Postavení obž. Jany Nagyové mi za těchto okolností připomíná proces se zesnulým soudcem Vlastimilem Matulou, který se dostal před soud za vypracování textů, které by bez podpisů odpovědných osob neměly žádné právní účinky. 

Dále má Andrej Babiš  velkou výhodu, že se nemusí nechat obhajovat advokáty ex-offo, jejichž kvalita bývá nejistá. Oba jeho obhájce  osobně znám a viděl jsem je obhajovat. Michael Bartončík má velmi dobrou pověst a pokud vím, nezapletl se nikdy do nějakého skandálního procesu. Úrovní závěrečných řečí připomíná „klasika“ Tomáše Sokola a „výtěžností“ dovolání konkuruje prof. Tomáši Gřivnovi. Doc. Eduard Bruna je rovněž velmi vyhledávaným obhájcem. Vídáme jej často na televizní obrazovce jako doprovod VIP obžalovaných. Shodou náhod jsem na něj poprvé narazil v souvislosti s procesem Jiřího Čunka. Podezíral jsem jej, že přesvědčil státního zástupce Jiřího Potoczka o nutnosti sporného zásahu NSZ do kauzy. V každém případě postavení žalobce Jaroslava Šarocha v souboji s obhájci bude velmi obtížné. 

Oceňuji, že Andrej Babiš nevyužil své ohromné politické moci k odvrácení svého trestního stíhání, tedy k porušení nezávislosti justice,  ač kauza Jiřího Čunka dokazuje, že by to šlo udělat i jinak.  Nyní nezbývá, než mu přát, aby se respekt k nezávislosti justice neobrátil proti němu, tedy, aby se mu dostalo skutečně spravedlivého procesu. Zdržuji se vyjádření názoru, jaký má být výsledek, neboť mi nepřísluší pokusit se byť jen náznakem o ovlivnění soudu.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz