neděle 11. prosince 2022

NÁKUP MEDIÁLNÍHO OBRAZU

V nejbližších dnech vyjde druhý díl knihy Zločiny beze zbraně spisovatelky Marie Formáčkové a spolupracovníků. Podílel jsem se na vzniku 1. dílu, ale účast na 2. dílu jsem z etických důvodů odmítl. Vydání knihy předcházejí různé propagační akce. Zaujal mě mimořádný video pořad RadiaXaver z 10.prosince 2022. Knihu představovali novináři Luboš Xaver Veselý a Jan Hrbáček, mezi nimiž trůnil předseda spolku Šalamoun Václav Peričevič (nástupce disidenta Johna Boka). V závěrečné části pořadu Jana Hrbáčka vystřídal podnikatel Pavel Buráň, jehož případem se zabývá spolek Šalamoun. Přišel do pořadu, aby veřejnosti předvedl svůj obraz poškozeného postupem justice. Je totiž veledlužník a zatím se mu vede špatně v trestním řízení, které vyvolal proti svému věřiteli Jaroslavu Novotnému, k němuž „přihodil“ jeho jinak nezúčastněnou manželku. Obvinil je, že jej vydíráním s pomocí „zakuklenců“ přinutili podepsat listiny, jimiž se jeho postavení dlužníka zhoršilo. Soudní řízení se táhne od r. 2017 a zatím dospělo k nepravomocnému zprošťujícímu rozsudku s tím, že se žalovaný skutek nestal. Proti rozsudku se odvolal žalobce Petr Matoušek.

Je zvláštní shodou náhod, že RadioXaver odvysílalo pořad 10. prosince, ve středu 14. prosince bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci o odvolání žalobce a 15.prosince vyjde kniha. Připustíme-li, že video Radia Xaver shlédli soudci příslušného senátu Vrchního soudu v Olomouci, může to ovlivnit jejich názory. A to je asi účel této hry. 

Pro mne je překvapením účast spolku Šalamoun a zejména Václava Peričeviče, který v kauze Petra Kramného předvádí precisní práci s důkazy a obdivuhodnou zarputilost. Spolek Chamurappi podporuje od počátku obhajobu obžalovaných manželů Novotných. Osobně jsem se zúčastnil všech soudních jednání mimo zahajovacího, mám jejich zvukové záznamy, napsal jsem sérii  článků, jež jsou stále dostupné na mém blogu a na webu spolku Chamurappi z.s. Při žádném jednání jsem nepotkal bývalého kolegu Václava Peričeviče ani jiného člena spolku Šalamoun. Není mi tedy jasné, odkud vzal Václav Peričevič důkazní podklady pro vystupování ve prospěch Pavla Buráně . Připadá mi, že si  prostě něco nechal napovídat, což mě na pozadí jeho jednání  v jiných kauzách překvapuje. 

Údaje v pořadu i knize jsou pokusem o neúplný obraz děje, nepříznivý pro zproštěné obžalované. Především je třeba vědět, že soupeřící účastníci jsou bývalí společníci. Pavel Buráň koupil od Jaroslava Novotného polovinu firmy. Část zaplatil při podpisu smlouvy, zbytek měl postupně splatit, ale nesplatil. Jistina dluhu je přibližně 340 mil. Kč. Dluh má formu pohledávky Jaroslava Novotného za firmou, jejímž je Pavel Buráň stoprocentním vlastníkem. Slyšel jsem z jeho  úst v soudní síni vyjádření, že si je závazku vědom a nesplácí jen proto, že dluh dosud není splatný. Dříve se také vymlouval, že nemá peníze, ač dělal obrovské akvizice. Poslat věřitele tak velkého dluhu do vězení je „bezva finta“. Spoléhal se, že vyjde. 

Na počátku trestního  řízení navštívil Jaroslava Novotného údajně se souhlasem Pavla Buráně zprostředkovatel, který nabízel zastavení trestního stíhání za cenu podstatného snížení pohledávky. Jaroslav Novotný nabídku odmítl. Hodnotil jsem nabídku jako pokus o podvod, ale policie usoudila, že šlo jen o pokus o narovnání obchodně právního sporu. 

Podle tvrzení Pavla Buráně skutkový děj měl spočívat v jeho únosu ze silnice do vily Novotných falešnými policisty, a v přinucení k podpisu listin ohrožením na životě a zdraví únosci. Má to vadu krásy: jediným důkazem je vyprávění Pavla Buráně. Soudce Radomír Koudela se skutečně poctivě snažil prolomit alibi údajných falešných policistů, ale nakonec na návrh žalobce zprostil obžaloby jednoho, pak 17.prosince 2019 zbývající dva ( o identifikaci čtvrtého, který se měl zdržovat pouze ve vile, se policie asi ani nepokusila). Přesto znova odsoudil manžele Novotné k sedmi a čtyřem letům vězení. Když po vyhlášení rozsudku vyšel do předsálí, oslovil mě a nakonec prohlásil, že je nešťastný, že musel vyhlásit tento rozsudek.  Nad významem slova „musel“ od té doby stále přemýšlím. 

Je asi přirozené, že Vrchní soud v Olomouci vyhověl odvolání obžalovaných, protože důkazy k jejich odsouzení se jaksi „vypařily“. Z odůvodnění odsuzujícího rozsudku nezůstal kámen na kameni. Odvolací soud vrátil věc znova do Zlína se závaznými pokyny, na což měl ze zákona právo. Soudce Radomír Koudela tentokrát obžalované zprostil s tím, že se skutek nestal. Odůvodnění ale lze vyložit tak, že se pouze podřídil vůli odvolacího soudu a sám je nadále přesvědčen o vině obžalovaných. Právní a výroková věta rozsudku přesto nadále platí. 

Poškozený se proti zprošťujícímu rozsudku nemůže odvolat. Avšak odvolal se žalobce Petr Matoušek, bez jehož přístupu ke zproštění domnělých „falešných policistů“ by asi odvolací soud neměl rozhodování o Koudelově rozsudku z prosince r. 2019 tak snadné. 

Chápu, že situace je pro Pavla Buráně velmi nepříjemná: věřitele zřejmě do vězení nedostane a jistě bude čelit tlaku, aby zaplatil. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci: Pavel Buráň tedy investoval do mediální podpory v naději, že zvrátí dosavadní průběh procesu („za peníze v Praze dům“😊). 

Vrchní soud v Olomouci rozhodne o odvolání žalobce Petra Matouška ve veřejném zasedání dne 14. prosince 2022. Je možné, že odvolání zamítne, a tím bude „vymalováno“. Také se ale může stát, že  odvolacímu soudu bude rozpor mezi výrokovou větou rozsudku a jejím odůvodněním vadit natolik, že vrátí věc do Zlína, aby soud v jiném složení senátu rozhodl znova. Znamenalo by to další prodloužení života v nejistotě manželů Novotných, týraných procesem od r. 2014, ale naplnění touhy Pavla Buráně po jejich odsouzení je krajně nepravděpodobné: jeho hororová pohádka asi není dostačujícím důkazem a jiných důkazů není. 

Obraz Pavla Buráně v podání Luboše Xavera Veselého není úplný. Jeho zákazníkovi sdělila NCOZ obvinění pro trestný čin podvodu se škodou 140 milionů Kč. Probíhá vyšetřování. Informaci lze ověřit z veřejných zdrojů.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

Žádné komentáře:

Okomentovat