pátek 23. září 2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU

Sp.zn: L 69390 vedená u Městského soudu v Praze

CHAMURAPPI z.s.

Ing. Zdeněk Jemelík P.O.Box 53,158 80 Praha 5 ID datové schránky:vphvd5m

IČ: 065 89 138

www.chamurappi.eu

 

VŠEM, KOHO TO MŮŽE ZAJÍMAT 

Věc:                                                                                                Praha 23.9.2022

ZPRÁVA O NÁVRATU ODS. MUDr. J. B. NA SVOBODU 

Dnes, tj. v pátek 23.září 2022, opustil věznici ods. MUDr.J.B. O jeho propuštění rozhodl ve čtvrtek 22.září 2022 na návrh státního zástupce Okresní soud v Jablonci n.N. vyhověním žádosti pana odsouzeného o podmíněné propuštění. Uložil mu 7letou zkušební lhůtu, absolutní zákaz požívání alkoholu a dohled Probační a mediační služby. Nepřijal jako nadbytečnou nabídku společenské záruky spolku Chamurappi z.s. za dovršení jeho převýchovy. 

Po vyhlášení usnesení oznámil státní zástupce, že si bere lhůtu na rozmyšlenou, takže usnesení nenabylo právní moc. Propuštění proto soud nařídil až po obdržení zprávy státního zástupce, že se vzdává práva stížnosti. 

Spolek Chamurappi z.s. se vzdal práva stížnosti ihned po vyhlášení usnesení. Nevnímám rozhodnutí soudu o odmítnutí naší záruky úkorně, protože jsme tím zbaveni starostí o další osud pana odsouzeného. 

V průběhu řízení jsme dvakrát uspěli se stížností ke Krajskému soudu v Ústí n.L.proti zamítavému rozhodnutí soudu, a to poprvé samostatně, podruhé v součinnosti s obhájcem. O podmíněné propuštění požádal pan odsouzený sám, k jeho žádosti jsme se připojili dodatečně. 

Od vzniku spolku v listopadu r. 2017 to je 12. odsouzený, kterému jsme pomohli ke zkrácení výkonu trestu.

Se srdečným pozdravem

Ing. Zdeněk Jemelík

předseda CHAMURAPPI z.s.

  

 

 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat