středa 14. září 2022

TŘETÍ DEN PROCESU NAGYOVÁ-BABIŠ

Zájem o kauzu Jany Nagyové a Andreje Babiše postupně slábne. Projevilo se to i na dnešním, třetím dnu jednání.

Den ozvláštnil příchod manželů Babišových, vedoucích se něžně za ruce. Pohled na ně působil jako příjemný protiklad k nepříjemným momentům v průběhu procesu. Všiml jsem si, že paní Monika Babišová a obž. Jana Nagyová si jsou typově blízké. Manžele doprovázeli další členové rodiny, předvolaní k podání svědecké výpovědi.

Na dnešní den předseda senátu naplánoval výslechy svědků a začít chtěl právě od členů Babišovy rodiny, kteří byli z počátku stíháni společně s obžalovanými, ale státní zástupce Jaroslav Šaroch jejich trestní stíhání zastavil a bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman jeho rozhodnutí nezvrátil. Předsedovi senátu ale plán nevyšel. Příslušníci rodiny přijali obligátní poučení svědků, ale pak využili svého práva odmítnout výpověď a soudní síň opustili. Určitě zklamali některé novináře, kteří by si na jejich výpovědích brousili pera ke škodě obžalovaných. Ostatně jejich výslech by byl i ztrátou času, protože vypovídali v přípravném řízení a pravomocné zastavení trestního stíhání je dokladem, že se jako akcionáři a statutární představitelé společnosti Farma Čapí hnízdo ničeho nezákonného nedopustili.  Není pravděpodobné, že by z jejich výpovědí měl žalobce užitek, tedy že by zvýšili naději na „tepláky“ pro obžalované. 

Uvolněný časový prostor využil předseda senátu jednak ke čtení výpovědí z přípravného řízení, ale také k informacím a debatě o připravovaném výslechu Andreje Babiše ml., s kterým se počítá na pátek. Je to námět, který se vrací při každém jednání. Vždy se mi vybaví film Melancholia, v němž lidé s napětím sledují pohyby přibližující se planety, která se nakonec srazí se Zemí.  Není totiž  stále jisté, zda se svědek dostaví a zda bude vypovídat. Obhájci se pokusili přesvědčit předsedu senátu, aby Andreje Babiše ml. nevyslýchal, dokud nejdříve znalci nevyšetří jeho psychický stav. Předseda senátu ale na výslechu trvá. Očekává se, že svědkova výpověď by mohla posunout hodnocení písmoznaleckého zkoumání jeho podpisu na listině s potvrzením o přijetí akcií. Mám ale dojem, že pozornost, která se k tomuto výslechu stáčí, je  nadměrná. Není mi jasné, jaký význam pro objasnění podezření na spáchání dotačního podvodu by mohlo mít zjištění, že Andrej Babiš ml. si skutečně nevyzvedl přidělené akcie. Jako řadový akcionář nemohl stejně do řízení procesů zasahovat. Jediný efekt je jistý: najdou se lidé, kteří se budou těšit z otcovských trablů Andreje Babiše.

Obž. Andrej Babiš se rozhodl, že se synova výslechu nezúčastní, aby jej svou přítomností netísnil.

Překvapivým vyvrcholením dopolední  části  jednání bylo pozoruhodné vystoupení obž. Jany Nagyové v 9:40.  Paní obžalovaná se omluvila rodině Babišově za nesnáze, které  jim toto řízení přináší. Emotivní patnáctiminutové vystoupení doprovázela výraznou gestikulací. Myslím, že k omluvě neměla důvod. Původci trápení jsou přece lidé, kteří se rozhodli podáním trestního oznámení zablokovat politickou kariéru Andreje Babiše, a prvolinioví policisté a státní zástupci, kteří jejich hru přijali. Když se uvede do pohybu lavina, její pozdější zastavení je nepravděpodobné. Ne každé podané trestní oznámení policie a státní zástupci ochotně přijímají a prověřují, zvláště, když jde o velmi starý skutek.

Na vystoupení Jany Nagyové pak reagoval Andrej Babiš upozorněním na ničivé zásahy do života lidí, kteří jsou do kauzy zapleteni aspoň nepřímo.

V odpolední části jednání proběhlo poměrně dlouhé (43 min.) vystoupení bývalého předsedy Poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Obsah jeho vyprávění v podstatě známe z dřívějších mediálních zpráv. Z počátku byl rovněž stíhán, ale trestní řízení bylo rychle zastaveno, když se ukázalo, že Jaroslav Faltýnek neměl se společností Farma Čapí hnízdo nikdy nic společného. 

Kromě něj předstoupil před soud ještě Zdeněk Kubiska, bývalý ředitel ZZN Pelhřimov, z něhož později vznikla společnost Farma Čapí hnízdo. O projednávané věci v podstatě nic nevěděl.

Jako poslední předstoupil před soud bývalý manažer Agrofertu Josef Nenadál, který využil práva nevypovídat.

Na závěr děkuji čtenářům, kteří projevili zájem o mé články a sděluji, že zítra je nechám odpočinout si od mých blábolů. Pokud se ještě na toto téma ozvu, bude to až v pátek za oba dny.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

Žádné komentáře:

Okomentovat