středa 4. prosince 2019

NAŠEL SE „NEZVĚSTNÝ“ SVĚDEK


U zlínské pobočky Krajského soudu v Brně pokračoval ve dnech 3.-4. prosince 2019 senát Jiřího Dufka v „úklidu po soudkyni OLO“, tedy v novém projednání kauzy bratří Lebánků & spol., odebrané kárně potrestané „soudkyni OLO“ po jejím prohlášení Ústavním soudem za podjatou.

Jednou ze zátěží, kterou toto řízení zatížila, bylo přijetí svědectví Františka Ondráčka, jenž nejdříve z vězení poslal bratrům Lebánkovým vyděračský dopis s požadavkem na vyplacení vysoké částky, a když nezaplatili, oznámil státnímu zastupitelství, že zhruba před 20 lety Lebánkovi spolu s ním vyráběli v Babicích u Uherského Hradiště padělky cigaret Marlboro a z výnosu nezákonného obchodu získali prostředky na zakoupení skladového areálu v Lůžkovicích. V původním řízení podal svědeckou výpověď před soudem. V ní se  odkázal na svědky, kteří ale jeho tvrzení nepodpořili. V obnoveném řízení dosud nevypovídal, protože nebyl k nalezení.

Skutek, který František Ondráček oznámil, by byl již promlčený, i kdyby se skutečně stal. V obžalobě se neuvádí a daleko vybočuje z jejího časového rámce.

Vedlejší větví Ondráčkova vstupu do kauzy bylo trestní oznámení pro vydírání, které na něj podali Lebánkovi. Nepochodili s ním. Policisté si přibrali jako svědka  ods. Romana Šulyoka, který v době, udané Františkem Ondráčkem, ještě Lebánky neznal a ani nemohl tušit, že se s ními někdy setká. Nic nevěděl, ale přesto podezření proti nim podpořil. Policisté pak trestní oznámení odložili s tím, že je možné, že tvrzení Františka Ondráčka o pohledávce za Lebánkovými je reálné, takže nejde o vydírání.

Soudce Jiří Dufek považoval za nutné svědectví Františka Ondráčka přezkoumat. A šel na to podobně jako policisté: přizval jako svědka ods. Romana Šulyoka. Jeho výslech před soudem zřetelně ilustruje důsledky vyloučení jeho věci „soudkyní OLO“ do samostatného řízení s následným zastavením trestního stíhání. Ze spoluobžalovaného se rázem stal korunní svědek obžaloby, a to svědek nadaný výraznou fabulační schopností a nepochybně rozhněvaný na bratry Lebánkovy. O výrobě cigaret v Babicích před 20 lety sice nemohl nic vědět, ale pilně se snažil podpořit domněnku, že k ní skutečně došlo. A využil příležitosti, aby podpořil i názor, že obžaloba proti Lebánkům je opodstatněná. Jeho pozice je výhodná: nic se mu nemůže stát, i když se prokáže, že pokus o zprovoznění linky na výrobu cigaret v Lůžkovicích je výlučně jeho záležitost.

Až po něm předstoupil před soud napjatě očekávaný svědek František Ondráček. Zklamal ale očekávání: využil zákonné možnosti odmítnout výpověď. Ve výsledku tak připuštění jeho svědectví má pouze význam zbytečné ztráty času.

Zbytek dvoudenního jednání zaplnilo přehrávání odposlechů, prokládané vysvětlivkami obžalovaných, zejména Ladislava Lebánka. Podle mého laického názoru nezaznělo v nich nic, co by obžalované usvědčovalo z trestné činnosti.

Zatím nebyla zhojena významná mezera v dokazování: stále se neví, kdo nakoupil čtyři tuny tabáku, navezeného do skladu v Lůžkovicích těsně před  zahájením trestního řízení. K návozu došlo pod dohledem celníků, kteří na kamion čekali, zadokumentovali přeložení tabáku na vozidlo jednoho ze spoluobžalovaných, ale nezajímali se o totožnost řidičů a doprovodnou dokumentaci. Důvody, pro které celníci na kamion čekali, mohou být různé. Nelze ovšem vyloučit, že i věděli, kdo zásilku vypravil a kdo zaplatil zboží. Pátrací odbor Celní správy zatím soudu nesdělil, co mu bylo o zásilce známo. Z různých jednání jsem ale nabyl dojem, že orgány činné v trestním řízení z nějakého důvodu raději majitele tabáku nechtějí znát. Soudím ale, že to nejsou obžalovaní Lebánkovi: kdyby tomu bylo jinak, asi by je můj vytrvalý zájem o tuto veledůležitou informaci znervózňoval a určitě by mi dali najevo nelibost.

Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 11. a 12. prosince 2019.

  

========================================================================
Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKUDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.Žádné komentáře:

Okomentovat