čtvrtek 3. června 2021

(NE)PROMLČITELNOST PODPORY ZLOČINNÉHO REŽIMU

Podle platného zákona byl předlistopadový režim zločinný. Skutky na jeho podporu mohou být proto z dnešního pohledu považovány za nemravné s různým stupněm závažnosti, popřípadě i za zločinné. Ve Spolkové republice Německo se nacistické zločiny dosud stíhají jako nepromlčitelné. 

Nebylo možné, aby celý národ po Vítězném únoru 1948 emigroval. Museli jsme zde zůstat, přizpůsobit se poměrům a s výjimkou hrstky nepředstíraných disidentů každý svým způsobem režim podporovat. I když jsme se snažili napravovat dílčí přehmaty, ve výsledku jsme režim zlidšťovali, tedy podporovali. Ale i tak  většina veřejnosti některá  jednání a jejich nositele dnes odsuzuje, byť starší mravokárci jsou ve skutečnosti v různé míře spoluviníky. 

Nejčastějším terčem ostrakizace jsou tajní spolupracovníci StB, jejichž seznamy jsou veřejně dostupné. Mravní odsouzení se šmahem vztahuje na všechny, ač většinou není známo, čím se skutkově provinili. Oporami režimu byly i jiné společenské skupiny, jako pracovníci aparátu KSČ, milicionáři, armádní důstojníci, prokurátoři,  trestní soudci a jiní. Také oni příležitostně šlapali po lidských právech spoluobčanů. Neexistují ale jejich veřejně  dostupné seznamy a media se jimi nezabývají, takže lid obecný nezajímají. Pro většinu těch, kteří začali brát rozum až po Listopadu 1989, jsou proto předlistopadové poměry obtížně srozumitelné. 

Téma odpovědnosti za chování v době panování KSČ je stále aktuální. Vyčítá se Andreji Babišovi, že je registrovaný jako tajný spolupracovník StB s tím, že v jeho speciálním případě se jedná o nepromlčitelné provinění (není podstatné, že ostrakizovaný politik se k vědomé spolupráci s StB nehlásí),ač není známo, čím a zda vůbec  spoluobčanům škodil. V těchto dnech se vynořil problém použitelnosti bývalých  vojenských prokurátorů pro vysoké státní funkce. Mluví se o náměstkovi nejvyššího  státního zástupce Igoru Střížovi jako o možném nástupci Pavla Zemana. Je to ale bývalý člen KSČ a vojenský prokurátor, který během poměrně krátké doby působení ve funkci poslal před vojenský soud několik odpíračů služby se zbraní v ruce. Využil své moci, aby trestal spoluobčany za rozhodnutí žít v souladu s  náboženskou vírou a svědomím. Samozřejmě, jednal v souladu s tehdy platným právem (stejně se vymlouvají nacističtí zločinci). Jako právník ale mohl a měl vědět, že jako prokurátor bude sloužit protiprávnímu režimu a bude muset škodit lidem. Přitom jej ale asi nikdo nenutil s pistolí u hlavy, aby přijal nechutné zaměstnání vojenského prokurátora. Jeho jmenování do vysoké státní funkce lze za těchto okolností považovat za popření smyslu Listopadu 1989. 

Občané jsou si ve svých právech a povinnostech rovni. Ale hodnocení minulosti Andreje Babiše a Igora Stříže naopak svědčí o nerovnosti.  Zatímco hřích Andreje Babiše je nepromlčitelný, stoupenci jmenování Igora Stříže namítají, že přece jeho působení v odpuzující funkci skončilo před třiceti lety a během následujících třiceti let sloužil poctivě demokratickému režimu. Na rozdíl od Andreje Babiše jsou jeho hříchy promlčeny. 

Nepopírám, že je Igor Stříž  zkušený a odborně zdatný státní zástupce. V jeho prospěch lze připomenout čestné jednání v době „války žalobců“, kdy resignací na funkci náměstka vrchního státního zastupitelství vyslovil nesouhlas s rozhodnutím ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, capo di tuti capi justiční mafie, vyhovět návrhu nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké na  odvolání z funkce vrchního státního zástupce Ivo Ištvana.  Ale právě jeho minulost pronásledovatele odpíračů jako projev necitelnosti k lidským právům  zpochybňuje jeho právnickou způsobilost k výkonu vysoké státní funkce. 

Obvyklé argumentaci ve prospěch Igora Stříže by bylo možné přisvědčit, kdyby nebyla nedůvodným zvýhodněním jedince proti jiným provinilcům.  Jeho provinění je konkrétní, známé, prokazatelné. Odsuzování odpíračů je popřením jejich lidských práv. Naproti tomu v případě Andreje Babiše (kdybychom připustili, že skutečně byl vědomým spolupracovníkem StB) je provinění neurčité, pokud vůbec existuje. Spolupráce byla patrně nezbytnou podmínkou pro vyslání k práci v kapitalistické cizině a jeho činnost nejspíš spočívala v střežení ekonomických zájmů státu. 

Pro nerovnost v hodnocení jednotlivců není právní ani morální důvod. Dohodněme se tedy, že za předlistopadovým působením je tlustá čára, zruší se lustrační zákon, zničí se seznamy spolupracovníků StB, avšak hlavně a nadále se nikomu nebude předhazovat služba zločinnému režimu. Pak by bylo vše v pořádku a nemohly by být námitky proti působení pronásledovatele odpíračů ve funkci nejvyššího státního zástupce, zvlášť když v jeho prospěch svědčí i nesporná odborná zdatnost.    

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

3 komentáře:

 1. O těch zločinech komunistů v padesátých letech napsal knihu Zločiny komunismu a CIA anglický novinář Steven Steward. Po přečtení této knihy jsem získal úplně jiný názor na údajné zločiny komunistů. CIA nás chtěla od roku 1948 zničit a na tom pracovala až do roku 1989 a pracuje ještě dnes. Proto jsme tu měli totalitu, protože to komunisté věděli. Když chtěli vyjít v roce 1989 vstříc demokracii, prohráli. A pokud jde o StB, tak tajné služby měl a má i dnes každý stát. Jenom u nás z lidí, kteří o tom mnohdy ani nevěděli, že jsou v seznamech StB, děláme zločince a přitom nikdy nic neudělali, co by bylo proti národním zájmům a v rozporu s jeho zákony.

  OdpovědětVymazat
 2. ESKUTEČNÁ FABULACE KOMUNISTY JEMELÍKA
  Nemohu to nazvat ničím jiným, než neskutečnou drzostí komunisty Jemelíka. To, že soudruzi udělali puč v roce 1948 podle Stalinových not v čele s vrahem Klementem Gottwaldem, tak to je historický fakt. Že udělali ze svobodných občanů rukojmí, ohradili ostnatým drátem celou zemi a ještě měli tu drzost, že na některých exponovaných místech byl natažen elektrický proud o napětí 2000 - 4000 V, i pro zastavení těch občanů, kteří se "nerozvážně" rozhodli z komunistického ráje odejít  jinam, tak se podle pana Jemelíka stali tito občané podporovateli zrůdného komunistického režimu. To jsou podle psychiatrických příruček jasné znaky psychopata. 

  Kolik bylo usmrceno zvěře, pohraničních psů, ale i samotných pohraničníků, včetně těch, kterým byl tento elektrický plot určen, tedy "narušitelům" státní hranice, se asi ani nedovíme a to z důvodů, že komunistický posluhovač pan Jemelík, chce za vším udělat tlustou čáru.

  Komunisté budovali a zdokonalovali ochranu naší republiky až do roku 1989. 
  V rozporu s mezinárodním právem dokonce umístili na hranicích granátové miny. Například u Aše bylo použito na úsek 500 metrů 1440 min typu DO-Mi-N. Tyto miny účinně zabíjeli na vzdálenost 30 m. 
  Zrůdný režim, kterého byl tedy pan Jemelík podporovatelem, jak se přiznává ve druhém odstavci, se dokonce rozhodl některé úseky vybavit minami tak, aby o nich nevěděli ani samotní pohraničníci, protože se začali množit útěky jich samotných.

  Pan Jemelík má tedy tu drzost, že občany, kteří díky této ochraně státní hranice, která byla v rozporu s ženevskou dohodou a mezinárodním právem, považuje za spoluviníky komunistického zrůdného režimu.  Senilita pana Jemelíka fakt nezná hranic. Podporovatelem s rudou knížkou, kterou má pan Jemelík stále pod postelí pro případ, že by se režim otočil, tak drze sobě vlastní hází do jednoho pytle i občany, kteří se stali vězni s možností kontrolovaného pohybu od Aše po Čiernou pri Čope, kde byly na výjezdech na výpadovky větších měst umístěny stálé buzerační buňky, zelených policajtů, kteří buzerovali občany jak se jim zachtělo. Zastavili vás kdy chtěli, prohlédli vám auto kdy chtěli a běda, když jste vezl pytel cementu a neměl na něj doklad. Pokud jste k tomu náhodou neměl v občanském průkazu razítko zaměstnavatele, tak jste okamžitě byl poslán před soud a odsouzen za příživnictví. 

  OdpovědětVymazat
 3. Podporovateli nacizmu a fašizmu, tedy podle zrůdného a zcestného myšlení pana Jemelíka, byli vězni všech koncentračních táborů a holokaust je podle jeho teorie zlidštěná podpora fašismu. Můj děda by řekl, tedy většího blba jsem neviděl.
   
  Stálé ospravedlňování agenta StB pana Babiše, se už stává docela trapnou arogancí, kdy pan Jemelík překrucuje fakta. Takže pane Jemelíku, pan Babiš jako tajný spolupracovník StB, byl vědomým agentem StB a to podle nového nálezu statistické karty agenta Babiše, pod číslem 25085 z 11.11.1982, které vynesl Krajský soud na Slovensku a potvrdil Nejvyšší soud, to na základě nálezu Ústavního soudu Slovenska. Takže věřit a lhát můžete čemu chcete, ale tvrzení pana Bureše, že se k vědomé spolupráci nehlásí, je asi to samé, jako se nacističtí pohlaváři nehlásili k Hitlerovi v norimberském procesu.Poslední odstavec je pane Jemelíku, zrůdný pokus komunistického přisluhovače, udělat tlustou čáru před listopadem 89. Nikdy se pane Jemelíku nesmí podařit takovým psychopatům, kteří obdivují vědomé agenty StB, aby se zničily archivy ministerstva vnitra, protože všichni občané mají právo vědět a to nejenom z historického hlediska, kdo byl se zločineckou organizací propojen, zaháčkován a kdo škodil této zemi. Váš elaborát je od samého začátku v rozporu s tím, jaké děláte závěry. Nejdříve je podle vás komunistický režim zločinný, tedy podle platného práva, aby se čtenář na konci dověděl, že zločinná minulost, ke které jste se aktivně jako komunista připojil se má definitivně ututlat, ale nejenom to, ale zničit důkazy zrůdného režimu.
   
  Mimochodem vám podobný senilní občan sedí na hradě a stal se podporovatelem tohoto zločinného uskupení, až po roce 1968, tedy musel při prověrce a podané přihlášce do této zločinecké bandy podepsat souhlas s okupací Československa. Přesto, takováto zrůdná osoba byla zvolena právě lidmi jako jste vy do čela našeho státu, aby pak mohl podporovat ruskou politiku Putina a Čínský režim, kde lidská práva jsou sprostý výmysl západu. 

  OdpovědětVymazat