neděle 1. září 2019

V PŘEDVEČER OSUDOVÉHO DNE


Pondělek 2. září 2019 bude osudovým dnem nejen pro prvňáčky,  kteří půjdou poprvé do školy, ale také pro všechny, kdo se vzrušují kvůli trestní kauze Čapí hnízdo. Očekává se, že státní zastupitelství oznámí, jak naložilo s návrhem na podání obžaloby. Zpráva nepochybně vyvolá velký rozruch a mnoho hněvu a radosti, a to bez ohledu na její obsah. Státní zástupce Jaroslav  Šaroch bude v každém případě pomyslně bit, jde jen o to, z které strany budou padat rány.

V tuto chvíli snad jen pár zasvěcených ví, co bude zpráva  obsahovat. Jasno máme pouze v jednom: Andrej Babiš neodstoupí z funkce předsedy vlády a bude vládnout dál třeba i jako obžalovaný. Srovnáme-li jej s jedenácti účinkujícími v pátečním pořadu Události, komentáře, musíme ocenit chlapskou jednoznačnost jeho vystupování: nelavíruje, neuhýbá, nemluví o věcech, na které není tázán, stručně a jasně oznámil své rozhodnutí.

Z lehkosti, s jakou se k věci s trochou naivity  vyjadřuje, se dá usuzovat, že má důvod se domnívat, že státní zástupce Jaroslav Šaroch jeho  trestní stíhání zastaví. Možná už dokonce ví, i když by neměl. Je to možné, protože v kritické době neměl se společností Čapí hnízdo po formálně právní stránce nic společného. Obvinění se netýká projektu vybudování Čapího  hnízda jako takového, ale údajného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, ke kterým mohlo dojít pouze uvedením nepravdivých údajů v žádosti o dotaci. Nikdo nesmí být trestán za něco, co osobně nespáchal. Dost pochybuji o tom, že policie získala důkazy, že se obviněný Andrej Babiš osobně podílel na oklamání úřadu (pokud k němu skutečně došlo)

Větší naději na obžalobu mají ostatní obvinění, kteří byli akcionáři společnosti, členy statutárních orgánů nebo manažery. Žalobce je může povolat k odpovědnosti za vylákání dotace podvodem.

Možné je tedy i současné zastavení trestního stíhání Andreje Babiše a obžaloby ostatních obviněných. Od státního zástupce by to ovšem byla tvrdá zlomyslnost, protože  pro Andreje Babiše jako manžela a otce by tato kombinace byla možná bolestivější než obžaloba jeho samého. Ale také  je možné zastavení trestního stíhání všech pro promlčení.

Zastavením trestního stíhání by ovšem Babišovy trampoty nemusely ještě skončit. Rozhodnutí podléhá přezkumu nejvyššího státního zástupce, který je může sice vzít mlčky na vědomí, ale také je může zrušit a vrátit k novému posouzení. Netroufám si předjímat, jak by se Pavel Zeman zachoval.

Zastavení trestního stíhání by nemělo pro Andreje Babiše jen kladné účinky. Především by jej připravilo o naději na obrovský politický zisk, který by mu přinesl zprošťující rozsudek. Hlavně by ale oslabilo jeho politické postavení, protože část veřejnosti by rozhodnutí státního zástupce jako neprůhledné nepřijala a nespokojenci by jistě vyšli do ulic. Dá se říci, že zastavení trestního stíhání by bylo nahrávkou na smeč „chvilkařům“. Následky by se projevily postupně v odlivu voličů od hnutí ANO.

Naproti tomu podání obžaloby nevnímám jako katastrofu síly zemětřesení. Je pravda, že Babišovi odpůrci by vydali vítězný ryk a snažili by se dosáhnout vyslovení nedůvěry vládě. Je možné, že by z vlády odešli sociální demokraté. Do ulic by vyrazili „chvilkaři“. Na první hlavní líčení  by si asi Městský soud v Praze musel   vypůjčit velkou síň Vrchního soudu v Praze a ani ta by nestačila zájmu. Andrej Babiš by se dostavil k výslechu obžalovaného. Pokud by nevyužil možnosti nevypovídat, řekl by soudu totéž, co sděluje nyní  veřejnosti a pak už by nikdy do soudní síně nevkročil. Zájem veřejnosti by postupně opadl stejně, jako se to děje v jiných medializovaných kauzách.  Zahraniční veřejnost vnímá trestní stíhání Andreje Babiše bez hysterie a obžaloba by na tom zřejmě mnoho nezměnila, takže řeči o mezinárodní ostudě jsou poněkud nadnesené.

Podání obžaloby by  umožnilo průhledné projednání obvinění pod kontrolou veřejnosti. Zatímco po neveřejném rozhodnutí o zastavení trestního stíhání část veřejnosti se k němu bude stavět s nedůvěrou, soud by měl vnést do věci nezpochybnitelné jasno.

Zastavení trestního stíhání by navíc mohlo vynést do popředí problém odpovědnosti státních zástupců za jejich rozhodování. Kauza Čapí hnízdo otravuje politické ovzduší již čtyři roky. Orgány činné v trestním řízení jsou fakticky po celou tu dobu významnými pomocníky protibabišovské fronty, staly se aktivním politickým činitelem.  Důkazní situace u velmi starého skutku se od sdělení obvinění v r.2017 nemohla změnit natolik, aby nevznikly pochybnosti o důvodnosti protahování řízení. Jde o to, zda důvody dlouhého trvání přípravného řízení byly objektivně nutné, případně zda sehrála roli neprofesionalita orgánů, ale mohlo by vzniknout i podezření, že zdlouhavost byla záměrná, politicky motivovaná.

Vše výše uvedené jsou ale podružnosti. Podstatné je pouze zjištění, že opět nevyšel podlý záměr zneužít nástrojů trestního práva k revizi volebních výsledků včetně vytlačení Andreje Babiše z politiky.Žádné komentáře:

Okomentovat