středa 30. března 2022

ČAS NA IMPEACHMENT

Pravomoc prezidenta republiky omilostnit pravomocně odsouzeného provinilce je nesystémové opatření, narušující soustavu kroků k zjišťování  viny a ukládání trestů. Ladislav Jakl se kdysi trefně vyjádřil, že je nástrojem nespravedlnosti. Proto se opakovaně objevují návrhy na zrušení tohoto prezidentova privilegia.

Jsem přesvědčen, že stát, který nedokáže spolehlivě ochránit občany před účinky selhávání justice, musí mít milost prezidenta republiky jako pojistný ventil pro případy selhání justice, jež se nepodařilo napravit standardními postupy. Dále je milost prezidenta republiky jediným nástrojem pro řešení nesnesitelných životních situací odsouzených, pro jejichž nápravu nemá trestní právo přiměřený nástroj.

Je ale zcela nezbytné, aby nositel pravomoci ji užíval jen ve veřejném zájmu a nenechal se při rozhodování o žádostech vést vztahem  k osobám blízkým.

Vztah polistopadových prezidentů k institutu milosti byl rozdílný. Václav Havel byl až „marnotratný“ a jednotlivé případy jeho „podivných milostí“ vyvolávaly veřejné  pohoršení. Václav Klaus proto již před zvolením oznámil, že „milostí bude jako šafránu“. Vymyslel pak složitý a pracný způsob vyhodnocování žádostí, jehož používáním se snažil předejít opakování „podivných milostí“. Počet udělených milostí skutečně  snížil,  ale otazníky nad jím udělenými milostmi se skutečně vyskytly jen v zanedbatelném počtu. Neodmítl ale milost prezidenta úplně a přece jen pomohl střízlivému počtu nešťastníků. Miloš Zeman v trendu zpochybňování institutu prezidentské milosti pokračoval jeho zásadním odmítnutím: zpočátku tvrdil, že milosti nebude udělovat vůbec. Přesto jich pár nakonec udělil.

Když Miloš Zeman udělil milost Jiřímu Kajínkovi, vyvolalo to nesmírný rozruch. V Poslanecké sněmovně proběhl seminář o institutu milosti, vedený prof. Helenou Válkovou.  Vystoupila na něm řada právníků zářných jmen, kteří se ale v názorech nesjednotili. Nicméně rozsudek nad Jiřím Kajínkem vždy vzbuzoval pochybnosti nezpochybnitelných odborníků, o občanských aktivistech nemluvě, takže rozruch rychle utichl. Nevyjasněná zůstává podružná otázka, proč Miloš Zeman vybočil ze zajetých kolejí právě v tomto případě.

V r. 2018 se spolek Chamurappi ujal případu nespravedlivě odsouzené Michaely Schneidrové, spolupracovnice Aleny Vitáskové, kterou soudy poslaly do vězení na sedm let. Podali jsme v její prospěch podnět ke stížnosti pro porušení zákona. Sice jsme získali porozumění ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, ale stížnost nakonec podána nebyla. S jeho doporučením jsme podali žádost o milost prezidenta republiky přímo na Hrad, ač podle prezidentova rozhodnutí místem pro  přijímání žádostí bylo právě ministerstvo. Nezávisle na nás se nešťastnice souběžně ujal Jaroslav Soukup, ředitel TV Barrandov. Umožnil jí vystoupení v pořadu TV Barrandov a v pořadu Týden s prezidentem upozornil na její případ prezidenta republiky. Miloš Zeman tehdy tvrdil, že o případu nikdy neslyšel, ale obstará si informace a rozhodne. Ředitel právního odboru jeho kanceláře měl sice k disposici text našeho podnětu ke stížnosti pro porušení zákona s kritikou rozsudků, ale prezidentovi dodal kompilát z odůvodnění rozsudků, okořeněný nepravdivým tvrzením, že paní odsouzená nenastoupila do vězení ve stanovené lhůtě. Prezident pak žádost o milost zamítl. Michaela Schneidrová musela strávit sedm měsíců  ve Světlé n.Sázavou v „domě smutku“  na přiléhavé adrese „Rozkoš 990“. V prosinci r. 2018 ale Nejvyšší soud ČR zrušil její rozsudek a v dalším řízení u obecných soudů dosáhla pravomocného zproštění obžaloby. Prezident republiky v tomto případě propásl možnost ušetřit zbytečného trýznění prokazatelně nevinnou odsouzenou. A mimo jiné zpochybnil způsobilost svou a jeho právních poradců vyhodnotit objektivně rozsudek.

Přímým protikladem výše uvedeného případu je udělení milosti šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, peněžité pokutě a dočasnému zákazu činnosti. Prezident republiky smazal jeho odsouzení v plném rozsahu. Miloš Balák nevyčerpal mimořádné opravné prostředky, jimiž by možná dosáhl aspoň nějakého zmírnění, např. změny z nepodmíněného trestu na podmíněný. Nelze proto tvrdit, že mu nezbýval jiný nástroj k nápravě možná (?) nespravedlivého rozsudku než milost prezidenta republiky. Nebudu se zabývat výčtem právních pochybení, jichž se prezident republiky dopustil, neb k tomu se vyjadřují nezpochybnitelní odborníci, např. v článku na České justici Eliška Wagnerová, bývalá předsedkyně Nejvyššího  a místopředsedkyně Ústavního soudu.

 Za podstatné  považuji, že prezident použil svou pravomoc ve prospěch odsouzeného, který patří k osobám zprostředkovaně  blízkým jeho úřadu, popř. jeho osobě. Použití se tím mění ve zneužití. Kdyby prezident republiky nebyl chráněn imunitou, bylo by na místě napadnout jej trestním oznámením pro zneužití pravomoci úřední osoby. 

Je pozoruhodné, že jeho nepřístojnost vyvolala bouři téměř výlučně jen v odborných kruzích. Politici, kteří se nestyděli uvažovat o impeachmentu v době těžké nemoci prezidenta, dosud nezahájili řízení o jeho odvolání z úřadu, ač tentokrát viditelně zneužil svou pravomoc k soukromému prospěchu. Je to ovšem jen další důkaz jejich nezájmu o kvalitu právního prostředí České republiky.

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

  

7 komentářů:

 1. Je to otřesné, co se tu 30 let děje. Jsme neprávní stát, ve kterém vyšetřovatel policie a dozorující státní zástupci kryjí privatizační zločiny a k tomu jim stačí jen nic nevyšetřovat, přestože existují písemné důkazy o podvodu a tunelování bývalého státního podniku, který dnešní majitelé nezaplatili, privatizační projekt nesplnili a přesto dnes mají neoprávněné zisky.

  OdpovědětVymazat
 2. No, i když je tato prez. milost brána jako, dejme tomu "zbrklá",
  je třeba ji využít k prosazení dalších váznoucích milostí
  přes úzké hrdlo, tj. prezidentskou kancelář.
  Přimlouvám se i za to, aby tento vyjimečný krok byl nějak lépěji konstitualizován. Např. doplněním o institut kvalifikované milosti, kdyby zástupci odsouzeného a prez. kanceláře museli povinně projednat
  návrh na udělení milosti v nějakém "dohadovacím" řízení.
  tím by se na "světlo boží" dostaly argumenty, které jsou zpravidla blokovány a zatemňovány.
  Dále by bylo třeba také posílit roli obhájce vůči soudci.

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud bolševickou prokurvaturu řídí Rudá Smrtící Prdel a tzv. "ústavní soud" další bolševik, může si v česku dělat každý co chce. HLAVNĚ PREZIDENT.

  OdpovědětVymazat
 4. děs a hrůza;chudáci vnuci a pravnuci nás letitých

  OdpovědětVymazat
 5. CAPO DI TUTTI CAPI, ANEB HOVADO DĚLÁ HOVADINY.

  Tak asi si vzal pan Jemelík příklad od svého obdivovaného "vůdce" mafiánského bosse na hradě a použil jeho bonmot: Jenom blbec nemění své názory. Jeden by nevěřil, kolikrát pan Jemelík obdivně vzhlížel ke dvěma polistopadovým zmetkům, Klausovi a Zemanovi. Neopomněl jakoukoliv příležitost je obdivovat a oslavovat, typické znaky komunismu a nacismu, obdiv k vůdci.

  Když psychopat nad vší pochybnost vykazoval jasné známky vlastizrady, ale i velezrady, tak to byl právě pan Jemelík, který kopal do politiků, jaké jsou to hyeny, že chtějí impeachment spáchat na nemocném člověku. Podle pana Jemelíka je zcela legitimní, aby nejvyšší ústavní činitel byl psychopat, alkoholik a Putinova děvka. Nakonec to v posledním odstavci cituje: "Politici, kteří se nestyděli uvažovat o impeachmentu v době těžké nemoci prezidenta".
  Myslíte si pane Jemelíku, že psychopat a těžkej dement má právo být prezidentem? Podotýkám, že to není nadávka, ale bohužel diagnoza. Nejsem mluvčím masy, ale dovedu si představit, že podobně jako já, si nepřeje daňový poplatník na hradě mafiána, putinovou děvku a spolupachatele zlodějiny. Protože zloděj Balabán byl usvědčen a pravomocně odsouzen.

  No pane Jemelíku, ten zmetek Capo di tutti capi, měl být svého úřadu zbaven už dávno, ale díky takovým lidem jako jste vy, se tak nestalo. Je s podivem, že teď pan Jemelík volá po impeachmentu, když kmotr Capo di tutti capi využil svého práva, které mu dává ústava a udělil milost zlodějskému zmetkovi, kterého de facto i de iure řídil hradní zmetek Mynář. Jenže zmetek Mynář bohužel neřídí jenom zloděje v Lánské oboře, ale vodí na provázku zombie Zemana, který skáče, jak kancléř píská.
  Přitom je jednoduché řešení jednak hlavu saně useknout, tedy spáchat to, co už mělo být učiněno v rámci demokracie a to impeachment. Druhá možnost je odebrat financování hradní kanceláře a zastavit financování Lánské obory do doby, než tam přijde zákon a pořádek. Zatím tam panuje mafiánské prostředí a přitom stačí udělat referendum, zda si daňový poplatník přeje, aby byla tato mafie jak na hradě, tak v Lánech financována. Mohli by založit pouze dobrovolnou sbírku, do které by jistě fašisticko komunistická eskadra z SPD rádi přihodili nějaký ten ruský bezcenný rubl. Máme na to přísloví: "Vlk se nažral a koza zůstala celá".

  OdpovědětVymazat
 6. 2.
  Trochu tedy z ústavního pořádku. Slib prezidenta republiky zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

  Bohužel ústava už nepamatuje na případ, že prezident svědomí nemá a vědomí má v prdeli.
  Možná by se zase hodil zcestný blábol pana Jemelika, kdy je Capo di tutti capi nemocný, kdy jde o vlastizradu, kdy jde o velezradu a kdy je to velice dobrý kamarád a veselá kopa, jak ho pan poslušný obdivovatel všeho zla Jemelík obhajoval ve svých zcestných elaborátech na svém blogu.

  Jistě stojí za pozornost zopakovat, co Capo di tutti capi prohlásil po inauguraci, 8.března 2013, na Hradčanském náměstí vedle sochy T.G.Masaryka, stran prezidentské milosti Miloš Zeman prohlásil: "I v Ústavě ČR existují zbytečné monarchistické prvky, jako je například právo prezidenta ČR udělovat amnestii nebo milosti. Sám za sebe se těchto práv dobrovolně vzdávám a přál bych si, aby byla změněna Ústava takovým způsobem, aby jakýkoli můj nástupce nemohl institut amnestie nebo milosti jakýmkoli způsobem zneužít. A to je jeden z mých závazků mé prezidentské funkce".
  HEURÉKA DOMLUVIL JSEM. Fajn tak po Zemanovi potopa a možná pan Jemelík ospravedlní nehoráznou drzost Capo di tutti capi, když udělil dvojnásobnému usvědčenmu vrahovi milost. Pan Jemelík jak je jeho zvykem, to bude dávat jako odstrašující příklad zneužití tak vysoké státní funkce k udělení milosti, protože Capo di tutti capi tím chtěl poukázat, jak je vlatně institut milosti, kterou mu zaručuej ústava, zneužitelný. Další nástupce, doufám, že snad už horšího mít nemůžeme, protože předešlí dva zmetci si vrchovatě vybrali všechny prasárny, které si slušný člověk ani ve snu nedovede představit.

  Za pozoruhodné je vyjádření pana Jemelíka ve čtvrtém odstavci. Václav Havel byl "marnotratný", ale velice často slyšel i na přání spolku Šalamoun, kde působil pan Jemelík, jakožto "odborný"(spíše ale odporný) poradce, než Johna Boka zradil a byl odejit. Kolikrát využili, nebo zneužili "marnotratnost" k dosažení svých cílů, tak pan Jemelík, jako obvykle mlčí.

  OdpovědětVymazat
 7. 3.
  Zato opět obhajuje Klause, jak se snažil předejít "podivným milostem". Nějak ale opět panu Jemelíkovi vypadla při hodnocení první Putinovy děvky Klause, jeho nehorázná a zločinecká amnestie, kterou jak jsem psal v minulém příspěvku, právě pan Jemelík drze a nehorázně obhajoval, tedy přihlásil se veřejně jako spolupachatel zla.
  Vzhledem k tomu, že ani jeden prezident nesplnil slib prezidenta, ktedy dal, tak by měly být zásadním způsobem omezeny pravomoci prezidenta, případně by měl být u milosti a amnestie povinnost kontrasignace a to ještě vícenásobné, jak ministra spravedlnosti, tak premiéra a případně předsedů obou komor. Pak možná by k tak nehorázným prasárnám, jako nám předvádí Capo di tutti capi nedocházelo.
  Spíše by ale bylo dobré, aby soudcovská mafie přestala být nekontorlovanou mafií a nemuselo vůbec se diskutovat, zda někomu dát, či nedat milost. Odvolávat se na zdraví vrahů, podvodníků a zlodějů, tak je ubohá výmluva na obhajobu institutu milosti. Je na to jednoduchá odpověď. Ať zlodějská chátra nepáchá trestnou činnsot, zvláště když mu nesloží zdraví, nebo si nenaseká tolik parchantů, že Capo di tutti capi zamáčkne slzu a pustí kriminální zmetky na svobodu.

  Pokud se zamyslím(na rozdíl od Capo di tutti capi a od pana Jemelíka mám čím), tak zatím má prezident ústavní právo milost udělit. Bohužel i dvojnásobnému vrahovi, kde se dokonce skandálně při jeho propuštění s ním, nechala vyfotil první dáma. No první leda ve sračkách, kterými ji pan Capo di tutti capi obklopoval. Jinak tím dokázala, že je jednoznačně ostudnou kreaturou, hodnou mafiánského bose, kterým je bezpochyby Capo di tutti capi.

  Co je tedy horší, i když špatné je tedy obojí, udělit milost usvědčenému dvojnásobnému vrahovi, nebo zmetkovi řízeném kancléřem, který dával úlitbu "bohům" na zahraniční konto pana Mynáře.

  Proč já tu falešnou hru na otočku Capo di tutti capi od Vladimíra Agresoroviče Putina nevěřím. Zrovna tak ale nevěřím panu Jemelíkovi jeho náhlé prozření mysli a volání po Impeachmentu. Pan Jemelík hraje s falešnými kartami a to bych nerad použil zprofanované slova Julia Fučíka v motácích z Pečkárny: "Lidé bděte".
  Pokud si daňový poplatník zvolí do nejvyšší funkce hovado, musí počítat, že bude dělat hovadiny, pokud si tam zvolí prodejnou děvku, musí počítat s tím, že bude kouřit Putina, pokud si zvolí alkoholika, musí počítat s tím, že bude chlastat a nebude schopen svůj úřad řádně zastávat, pokud si zvolí blbce, musí počítat, že bude dělat blbosti, pokud si zvolí lháře, tak musí počítat s tím, že bude lhát.
  Bohužel smutná zpráva pro všechny slušné lidi, Capo di tutti capi má výčet necností z posledního odstavce všechny a zaslouží si jedine IMPEACHMENT.

  OdpovědětVymazat