středa 31. března 2021

VIDLE V PROCESU

předchozích článcích o „velké daňové kauze“ či „kauze Zadeh“ u Krajského soudu v Brně jsem popisoval obtížné plížení procesu k závěru. Zmínil jsem se, že před závěrem hlavního líčení dne 23. března státní zástupce Aleš Sosík předložením požadavku na výslech dalších svědků „hodil vidle“ do snahy předsedy senátu Aleše Novotného dovést konečně řízení k závěrečným řečem. Zdržel tím řízení o týden.

Při dalším jednání dne 29. března se ukázalo, že „hození vidlí“ nemělo jiný účinek než ztrátu času: předvolaní svědci se nedostavili. A předseda senátu začal preludovat na motiv zahájení závěrečných řeší. Než jsme se ale dověděli, co chce podniknout, nečekaně povstal obž. Shahram Zadeh a do jeho směřování k závěrečným řečem „vhodil vidle“ obnovením zájmu o dohodu o vině a trestu. Požádal o jednání se státním zástupcem na toto téma.

Předsedu senátu viditelně zaskočil. Vyhověním požadavku by zřejmě jednal proti svým původním záměrům na rychlé ukončení nekonečného procesu. Ale jednoduše žádost odmítnout nemohl, pouze se snažil žadatele od jeho záměru nenásilně odvést. Obž. Shahram Zadeh projevil zájem o dohodu již dříve, a to jako první ze všech. Ale z tohoto mračna nezapršelo, neboť žadatel nebyl ochoten se doznat, že organizoval a řídil skupinu pachatelů, kteří se dopouštěli daňových úniků. K jednání se státním zástupcem na toto téma tehdy vůbec nedošlo. Za těchto okolností byl jeho návrat k myšlence dohody velmi překvapivý.

Ale ani státní zástupce nemohl jednoduše odmítnout žádost o jednání, takže Aleši Novotnému nezbylo, než vytvořit potřebný časový prostor dalším odročením hlavního líčení.

Obžalovaný má ze zákona právo volit prostředky a taktiku obhajoby. Nelze proto nic namítat proti obnovení zájmu o dohodu o vině a trestu. Ovšem otázka po důvodech tohoto myšlenkového vývoje pana obžalovaného visí ve vzduchu. Když s návrhem na uzavření dohody o vině a trestu přišel 1.prosince 2020 poprvé, byl jsem k jeho záměru skeptický. Pochyboval jsem, že by obž. Shahram Zadeh mohl být ochoten doznat se k organizování a řízení zločinecké skupiny, popř. že by žalobce mohl upustit od vyžadování doznání právě v tomto směru. Ovšem od té doby došlo k vývoji v dokazování, který  se zdá být pro pana obžalovaného příznivý. Výpovědi žadatelů o dohodu a svědků, kteří od 1. prosince vypovídali před soudem,  oslabily důkazní situaci ve věci jeho domnělé pozice zakladatele skupiny a organizátora podvodných obchodů s pohonnými hmotami. Vyjednávání o dohodě o vině a trestu bude za těchto okolností zkouškou sebevědomí a tvrdošíjnosti státního zástupce Aleše Sosíka, který bude muset uvážit, zda uvedené obvinění obž. Shahrama Zadeha  argumentačně udrží. Vodítkem by mu mohl být vývoj v druhé kauze obž. Shahrama Zadeha: ministryně spravedlnosti Marie Benešová (kdysi obhájkyně pana obžalovaného ve vazebním řízení) napadla stížností pro porušení zákona rozsudek senátu předsedkyně Haliny Černé právě kvůli neoprávněnému přiznání skupině obžalovaných povahy zločineckého uskupení, organizovaného a řízeného obž. Shahramem Zadehem. Od vazebního řízení až dosud základní doktrinou procesu byla snaha odsoudit obž. Shahrama Zadaha za každou cenu. Za pár dní budeme vědět, zda se jí bude žalobce držet i nadále.                                                                         

V každém případě je zřejmé, že vývoj důkazní situace v závěrečné části procesu je pro žalobce nepříznivý a výsledek jednání mezi státním zástupcem a obž. Shahramem Zadehem bude důležitý nejen pro pana obžalovaného osobně, ale i pro ostatní účastníky  z vrcholu pyramidy obžalovaných. 

==========================================================================

Již vyšla  „papírová“ verze mé knihy ŠKŮDCI V TALÁRU, dosud dostupné pouze v digitální podobě. Knihu jsem zasvětil památce dobrého člověka JUDr. Pavla Kučery. Předmluvu napsala Alena Vitásková. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků, postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné. Zvlášť zajímavé „škůdce“ uvádím s plnými jmény, jejich oběti až na výjimky pouze s iniciálami. Kniha je dostupná v knihkupectvích nebo přímo u vydavatele OLYMPIA na adrese sklad@iolympia.cz   nebo  info@iolympia.cz

 

1 komentář:

  1. V režimech, které vykazují jasnou kriminalitu, zločinecký, sadistický a bestiální systém, je veškerá "justice" k prdu.

    OdpovědětVymazat