pondělí 2. března 2020

SOUDCI SOUDCŮM KRYJÍ ZÁDA


Prezident republiky trpí utkvělou  představou, že hlavní nectností českého  soudnictví je zdlouhavost soudního řízení a ani jeho věrná opora, nynější ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ho nedokáže vyvést z omylu, pokud se ovšem o to někdy pokusila.

Daleko významnější jsou jiné prohřešky, a teprve jejich následky vedou k průtahům v řízení. Zkázonosné účinky má jistota beztrestnosti poklesků černých ovcí soudcovského stavu, často se snoubící s pohrdáním účastníky řízení.

Dokladem toho je například kuriozní soudní „ping pong“ mezi nalézacím soudem na straně jedné a státním zástupcem a odvolacím soudem na straně druhé, který probíhá od r.2013 a nic nenasvědčuje tomu, že vůbec někdy skončí. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že skutek z r.2008 není dosud pravomocně vyřešen, ač obžaloba napadla k souduv r. 2011, první zprošťující rozsudek pochází z r. 2013 a prvostupňové řízení jde právě do sedmého kola po zrušení šestého zprošťujícího rozsudku odvolacím soudem. V prvostupňovém řízení se postupně vystřídaly tři senáty a čtvrtý nastupuje. U odvolacího soudu se senáty nestřídají. Škoda, údajně způsobená v r.2008, činí 1.450.000 Kč. Mám obavy, že náklady na vedení nekonečného procesu ji převyšují. Důkazní situace se za dlouhou řadu let v podstatě nezměnila, takže věcný důvod k  „ping pongu“ nevidím.

Délka procesu dopadá na trojici obžalovaných jako trest svého druhu. Dva z nich jsou státní úředníci, samozřejmě postavení mimo službu s polovičním platem. Nemohou pracovat ve své profesi, čímž trpí úroveň jejich odbornosti. Je sporné, zda má dnes ještě smysl dožadovat se odsouzení za nepříliš významné skutky, které se měly stát v r.2008.

„Ping pong“ probíhá podle ustáleného vzorce: nalézací soud zprostí obžalované, státní zástupce se odvolá, odvolací soud vrátí věc soudu 1.stupně k novému projednání. Po třetím  zprošťujícím rozsudku odvolací soud nařídil změnu senátu prvního stupně. Bývá „ v kraji zvykem“, že nový senát se pokoří a vydá odsuzující rozsudek, a to i v případě vylepšení důkazní situace pro obžalované. V tomto případě však druhý senát vynesl další dva zprošťující rozsudky a jeho předsedkyně odešla do důchodu. Nastoupila třetí předsedkyně senátu, která po šestém zprošťujícím rozsudku nastoupila na mateřskou dovolenou,  a tak již čtvrtý senát dostal skvělou příležitost pokořit se před právním názorem státního zástupce, jemuž odvolací soud vychází automaticky vstříc.

O šestém odvolání rozhodl odvolací senát způsobem, jenž vyvolává podezření, že státnímu zástupci vyhovuje mechanicky, bez hlubšího zkoumání jeho námitek. Došlo ke změně ve složení senátu, z něhož zůstala jen stále stejná předsedkyně, ale na seznámení se spisem o čtyřech tisících stran přesto stačilo 13 dní včetně sobot a nedělí. To by se dalo vysvětlit a omluvit zvýšeným pracovním úsilím soudců. Nelze však schvalovat, že se senát nevypořádal s výhradami obžalovaných k odvolání státního zástupce.

Zřejmá nedbalost senátu při posuzování odvolání, prozrazující pohrdání obžalovanými, je nepřiměřená trápení, kterému jsou vystaveni mnoho let.  Popudilo mě to a podal jsem tedy podnět místně a věcně příslušnému kárnému žalobci ke kárnému řízení s členy odvolacího senátu. Výslovně jsem upozornil na projevy nedbalosti a vyloučil jsem napadení meritorního rozhodnutí. Nepochodil jsem: kárný žalobce podřadil viditelné projevy nedbalosti pod pojem „nezávislé rozhodování soudce“ a podnětu nevyhověl, neboť soudce nesmí být trestán za nezávislé rozhodování. Pokud tedy čtvrtý senát nalézacího soudu se ztotožní s právními názory předchůdců, můžeme očekávat, že odvolací senát jeho rozhodnutí opět zamítne a ping-pong bude pokračovat. Pohříchu zmíněný přístup kárného žalobce není výjimečný: zahrnutí etických poklesků pod pojem „nezávislé rozhodnutí soudce“ je často užívaným nástrojem ochrany pokleslých soudců před odpovědností. Zato oběti nepřístojností se dovolají ochrany jen zřídka.

Vnějškově vypadá „ping pong“ nalézacího a odvolacího soudu jako zápas dvou soupeřů, kteří se do sebe „zakousli“ a ani jeden z nich neustoupí. Taková situace je řešitelná jediným způsobem: odtržením zápasících od sebe vyšší autoritou. V daném případě by tuto úlohu mohl splnit pouze Nejvyšší soud ČR, pokud by mu vstup do děje umožnila ministryně spravedlnosti stížností pro porušení zákona. Ta ale názor svého guru – prezidenta republiky –  na nepřijatelnost protahování soudního řízení zřejmě nesdílí, takže se neobtěžovala. Je pravda, že by za napadení rozhodnutí odvolacího soudu, kterým řízení nekončí, patrně sklidila kritiku části odborné veřejnosti stejně jako kdysi ministr Robert Pelikán, ale zákonnost rozhodnutí a jeho soulad se zdravým selským rozumem by uhájila.

========================================================================
Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKŮDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.2 komentáře:

 1. Zdravý selský rozum.
  Kdyby dal pan Jemelík na zdravý selský rozum, tak by nikdy toho "Guru" co zaneřádil pražský hrad svojí přítomností a svými zhovadilými názory, včetně té jeho sebranky pochybných našeptávačů, nevychvaloval až do nebes. Panu Jemelíkovi trvalo opravdu hodně dlouho, než zjistil, že řiťolezectví do páně Zemanově, se fakt nevyplácí, neboť je to ztráta času, v případě pana Jemelíka ztráta cti.
  Je totiž třeba začít tam, tedy podle starého a dobrého přísloví, že ryba smrdí od hlavy a vymést ten Augiášův chlév od gruntu. Ty černé ovce v taláru, co jsou považováni a i se tak chovají, jako "Bozi" na zemi, tak pokud se nemýlím jmenuje právě pan prezident. Co asi může takový senilní "Guru" dobrého jmenovat, co může pro tuto zemi dobrého udělat, když jeho jedinou starostí je, zda mu zdravotní sestra vyměnila Pampersky. Jedinou dobrou věc může pro tuto zemi pan "Guru", včetně té jeho sebranky udělat, že zmizí konečně na smetišti dějin. 
  Nezávislost soudců je jedna věc, ale bohužel žijeme v Česku a ne v nějaké demokratické zemi s demokratickými principy. Soudcovské rozhodování by mělo podléhat zákoníku práce a když udělá pracovník zmetek, nebo vyrobí zmetek, tak mu za to nepřísluší mzda, ba právě naopak musí škodu zaplatit. Jak to, že toto u pracovníků státu, v podobě soudců neplatí. Nedovedu si představit, že vám někdo bude dělat koupelnu pět let a stále bude brát plat 100 - 200 tisíc měsíčně a stále nebude hotov. Jak je možné, že v soudnictví je to naprosto normální. Kolik páni a dámy v talárech vyčerpají ze státního rozpočtu prostředků, kolik stojí protahování procesů, kolik stojí údržba a provoz těch kanceláří, soudních síní a všeho kolem? Kolik zaplatí stát za odškodné, které napáchali soudci? Jde to do milionů a jak to, že ještě sedí na svých teplých místech a nestojí již dávno na úřadu práce ve frontě na podporu, protože to by se bohatě státu vyplatilo. No a v neposlední řadě, kolik sedí nespravedlivě odsouzených lidí v base a kolik naopak běhá zločinců všeho druhu, které soudcovská mafie za nějaký ten obolus, pardon za nezávislé rozhodování, které není trestné, pustila na svobodu.
  Co se týče "Sedmihlavé sně" v podobě ministryně nespravedlnosti, tak tu opět jmenoval na návrh koho, že to? No na návrh pana "Bureše" pan prezident. No a záhada pane Jemelíku je na světě božím. Agent státní bezpečnosti a senilní stařec, co neudrží meč a moč, tak asi těžko dají dohromady schopný aparát, co by sloužil lidu a ne mafii. Stačí k tomu napéci pár koblih, rozdat je osobně v metru a české ovce, tedy jedna třetina rozhodne, že ten Augiášův chlév zde bude dále smrdět na věčné časy. Ale pokud mně paměť neklame, tak zde podobné větné souvětí "na věčné časy" bylo. A naštěstí už je pryč. Sice tu ještě smrdí ve sněmovně a v parlamentu bolševická menšina, co drží nad tím Augiášovým chlévem ochrannou ruku, ale třeba dojdou koblihy, nebo v rámci zdravé výživy je přestanou bezcharakterní jedinci pojídat, přestože jsou v jisté předvolební době zdarma. 

  OdpovědětVymazat
 2. Ahoj všichni, jsem Vlasta Parkanová jménem České Budějovice. Jsem tak nadšená, že mé rozbité manželství bylo obnoveno a můj manžel se vrátil poté, co nás a moje dvě děti opustily pro jinou ženu. Po osmi letech manželství jsme byli s manželem v jednom nebo druhém boji, dokud mě nakonec neopustil a přestěhoval se do Kalifornie, aby tam byl s jinou ženou. Cítil jsem, že můj život skončil a mé děti si myslely, že už nikdy neuvidí svého otce. Snažil jsem se být silný jen pro děti, ale nemohl jsem ovládat bolesti, které trápí mé srdce, mé srdce bylo plné bolestí a bolestí, protože jsem byl do svého manžela opravdu zamilovaný. Každý den a každou noc na něj myslím a vždy si přeji, aby se ke mně vrátil, byl jsem opravdu naštvaný a potřeboval pomoc, tak jsem hledal pomoc online a našel web, který naznačuje, že Dr. osagiede pomohl mnoha lidem vrátit jejich vztah zpět, pak jsem cítil, že bych to měl zkusit. Kontaktoval jsem ho a řekl mi, co mám dělat, a udělal jsem to, pak pro mě udělal (kouzlo lásky). O 28 hodin později mi manžel opravdu volal a řekl, že mi a dětem moc chyběl, tak úžasné! A tak se ten samý den vrátil s velkou láskou a radostí a omluvil se za svou chybu a za bolest, která mi a dětem způsobila. Od toho dne bylo naše manželství silnější než dříve, a to vše díky Dr. osagiede. Je tak mocný a rozhodl jsem se sdílet svůj příběh online, že dr. Osagiede, je skutečný a mocný kouzelný kouzelník, pokud potřebujete svůj vztah zpět nebo se váš manžel přestěhoval s jinou ženou, už už neplakejte, kontaktujte tohoto mocného kouzla . Zde je Jeho kontakt: email doctorosagiede75@gmail.com, můžete mu také zavolat nebo ho přidat na Whatsapp a viber: +2349014523836

  OdpovědětVymazat