sobota 28. března 2020

PREZIDENT A AMNESTIE


Žádostí o vyhlášení amnestie ctihodná advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři nastavila zrcadlo úřadům, které z povahy svých pravomocí mimo jiné nesou odpovědnost za zdraví a životy vězňů. Měly to být především ony, kdo měl upozornit na prospěšnost drastického snížení počtu vězňů a dožadovat se amnestie.

Naše věznice jsou opět přeplněné. Stovky odsouzených jsou namačkané v omezeném prostoru. Nedostává se jim plnohodnotná strava bohatá na vitaminy, pohyb na vzduchu mají omezený. Má to neblahý vliv na jejich přirozenou odolnost. Vězeňská služba se může zatím pochlubit, že se nevyskytl žádný případ nakažení vězně nebo pracovníka Vězeňské služby coronavirem. To je ale jen okamžitý stav, který určitě nebude trvalý. Musíme počítat s možností, že postupně se nákaza dostane do všech věznic.

Průnik nákazy dovnitř způsobí katastrofu. Možnosti izolování nakažených jedinců od zdravých jsou prakticky nulové. Nelze úplně zabránit setkávání vězňů mezi sebou navzájem, nebo přenosem infekce v uzavřeném prostoru jinými způsoby. Zdravotnická péče o vězně je dlouhodobě na hanebné úrovni, nedůstojné civilizační úrovně kulturní země v 21.století. Na zvládnutí hromadného onemocnění  vězňů není vězeňská lékařská služba připravena. Obecně jsou podmínky věznic daleko horší než domovů seniorů, z nichž některé oznámily, že nemohou dostát povinnostem, uloženým ministerstvem zdravotnictví.  

Posláním vězeňství není ničení zdraví či dokonce zkrácení životů odsouzených. Názor, že odsouzením se z lidí stává odpad, na jehož zdraví a životech nezáleží, je hluboce nemravný. V dané situaci ale můžeme s jistotou počítat s tím, že v případě proniknutí covid-19 do věznic se v důsledku souhry výše popsaných okolností tresty mnoha odsouzených promění na doživotní. Za  daných okolností by vyprázdnění věznic nejméně v rozsahu Klausovy amnestie předešlo hrozící katastrofě.

My všichni, kteří na svobodě reptáme na tíživost omezujících opatření, máme stonásobně větší naději než vězni, že s infekcí vůbec nepřijdeme do styku a pokud už nás postihne, přežijeme díky vyšší přirozené odolnosti a odborné lékařské péči.

Pan prezident nemá životní zkušenost Václava Havla a věznice nenavštěvuje. Zjevně si neuvědomuje, jaké následky bude mít proniknutí nákazy do věznic. Proto mu nedochází, že amnestií by některým vězňům zachránil život a naopak jejím odmítnutím některé odsoudil ke špatnému konci.

Odvolal se na svůj známý zásadní postoj k plošné amnestii. Veřejnosti jsou ale známy případy, kdy uplatňuje domnělé právo na libovůli a vlastních zásad se nedrží. Ostatně známým bonmotem zesměšňuje ty, kteří lpí na názorech, jež se pod tlakem nových okolností jeví jako neúnosné. Na sebe samotného ovšem platnost bonmotu nevztahuje. Příprava uvážlivě provedené amnestie by si vyžádala určitý čas a zatím ještě ve věznicích covid-19 neřádí. Pan prezident má proto hypoteticky ještě chvíli na to, aby svůj postoj přehodnotil.

Nemyslím ale, že se tak stane. Ne proto, že by Miloš Zeman nebyl způsobilý pochopit omyl a změnit názor, pokud dostane odpovídající impulz, ale jeho okolí se jistě postará o to, aby k němu nepronikl ani náznak nesouhlasu s jeho rozhodnutím.

========================================================================
Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKŮDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.3 komentáře:

 1. PREZIDENT A AMNESTIE - JEMELÍKOVA DEMAGOGIE
  Konečně jednou musím souhlasit s panem Zemanem, že odmítl plošnou amnestii. Čtenářům je třeba nejdříve připomenout zrůdnou amnestii prezidenta Klause. Pan Klaus coby prezitdent ČR vyhlásil částečnou amnestii 1. 1. 2013. Rozhodnutí bylo vyhlášeno 2. ledna 2013 ve Sbírce zákonů pod č. 1/2013 Sb. Tato amnestie byla krátce po vyhlášení silně kritizována, zvláště pro velmi sporný druhý článek amnestie, kvůli kterému byla ukončena řada kauz závažné hospodářské kriminality a korupce. Autory zrůdné amnestie jsou podle vyjádření prezidentské kanceláře Petr Hájek, právník Pavel Hasenkopf a Ladislav Jakl.Amnestie je přitom podle čl. 63 odst. 1 písm. k) Ústavy sice rozhodnutím prezidenta republiky, ale odstavec 3 daného článku současně stanoví, že „rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.“ Podle následujícího odstavce 4 pak „za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.“ Předsedou vlády byl Petr Nečas, který kontrasignoval tuto amnestii svým podpisem.
  Podle druhého článku bylo zastaveno stíhání například tří představitelů vytunelované společnosti H-System, což mělo za následek, že okradení a poškození věřitelé se již nikdy nedostanou ke svým penězům a nemůžou tyto tuneláře žalovat. Je zajímavé, že těchto lidí se pan Jemelík zastával, ale zároveň vehementně obhajoval zrůdnou Klausovu amnestii. To je jakoby vykřikoval, že nenávidí rasizmus, zrovna tak jako Židy a černochy.Tuneláře a podvodníky, které tímto pan Klasu ochránil od řádného soudu, bylo celá řada, třeba pan Chvalovský, který měl Komerční bance spolu s dalšími údajně způsobit škodu 1,5 miliardy.Podle informací, které od krajských a vrchních soudů, jakož i státních zastupitelství získal Nadační fond proti korupci osoby, jejichž stíhání bylo na základě této amnestie zastaveno, měly způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 18,6 miliard korun. Jak by se dnes hodily třeba na roušky a ochranné prostředky. Osoby, kterých se amnestie týkala, měly poškodit přes 90 000 fyzických a stovky právnických osob. Podle právníka Milana Hulíka, je to poprvé od bělohorských konfiskací, kdy nakradený majetek zůstane pachatelům, zlodějům, zatímco poškození se už nikdy nebudou moci domoci jeho navrácení nebo alespoň nějakého odškodnění. 
  Tuto zrůdnou amnestii vehementně na svém blogu obhajoval právě pan Jemelík. Požadovat v době vyjímečného stavu propuštění vězňů, aby se chudinky nenakazili koronavirem, tak to už opravdu silně hraničí se stařeckou demencí, jinak si to nedovedu vysvětlit. Ono totiž nejde panu Jemelíkovi o samotné vězně, ale jde mu o to, aby bylo zastaveno stíhání kauz, na kterých má sám eminentní a ekonomický prospěch. Přitom podle průzkumu, který byl dělán s Klasovou amnestií, tak přes 82 % lidí s ní vyjádřilo nesouhlas.
  Amnestie a následné propuštění vězňů si vyžaduje nasazení policie a státních úředníků, kteří teď nevědí, kde jim hlava stojí a zrůdnost návrhu na amnestii v této době je opravdu trestuhodné, ač se ho pan Jemelík snaží schovat za přeplněné věznice. Pane Jemelíku, vězení není hotel na riviéře, ale je to státem omezení svobody. Kdyby vězňové nekradli, nepodváděli, neznásilňovali, netunelovali, nevraždili, tak mohli v klidu čekat na koronavirus na svobodě. Myslím ale, že naopak mají v omezení svodoby i jistou výhodu, zatím se tam žádný koronavirus nevyskytl. 

  OdpovědětVymazat
 2. Souhlasím s omezenou amnestií za "bagatelní" tr.činny výživné,maření výk.úř.rozhodnutí,apod. jejichž trestnost je aktuálně pro společnost mimo nebezpečí. Nebo další možnost,přerušení trestu odnětí svobody pro ty vězně,kteří do vězení nastoupili dobrovolně a je předpokklad, že se i dobrovolně do vězení opět zase dostaví,Šebelík

  OdpovědětVymazat
 3. Ten kdo tam v této době není tak nevi o čem mluvi.ono 40 až 90 lidi na par metrech čtverečních je proti všem omezením co ukládá vláda.a ještě nevím o nikom kdo by byl ve veznici na testech na koronavir.

  OdpovědětVymazat