středa 12. června 2024

KAUZA ČAPÍ HNÍZDO PO VOLBÁCH

Výsledek voleb do Evropského parlamentu je dalším dokladem, že selhalo trestní stíhání jako prostředek k vypuzení Andreje Babiše z politiky. Je to dobře potud, že využívání nástrojů trestního řízení k dosažení politických cílů je nepřístojnost. Tolerance k vytlačování kohokoli z politiky jinými než politickými prostředky je cesta do  pekla diktatury. Tímto názorem se nevyjadřuji k tomu, zda je dobře, že se Andrej Babiš stal jednou z nejvýznamnějších osobností české politiky a zatím  asi nehodlá stáhnout se do ústraní.

Volební výsledek komplikuje kauzu Čapí hnízdo, v které je Andrej Babiš vedlejším obžalovaným. Hlavní obžalovaná Jana Nagyová se stala europoslankyní a od 16. července 2024 získá poslaneckou imunitu. Je to nepříjemné  pro Vrchní soud v Praze, který bude muset žádat Evropský soud o její vydání, pokud se mu do té doby nepodaří soudní řízení zastavit.

Dosud má odvolací soud prakticky tři možnosti: 1/ prostě vyhovět odvolání a vrátit věc k novému projednání senátem předsedy Jana Šotta 2/vyhovět odvolání a přikázat projednání věci v novém složení senátu 3/ zamítnout odvolání a tím proces ukončit (s výjimkou možnosti, že by nejvyšší státní zástupce podal dovolání v neprospěch obžalovaných). Zvolením postupu sub 2/ by zvětšil naději, že Městský soud v Praze přece jen obžalované odsoudí aspoň k symbolickým trestům, protože není vyloučeno, že předseda senátu Jan Šott a jeho přísedící propadli profesní slepotě. Pravděpodobně by tím otevřel cestu k dalším průtahům, protože je nepravděpodobné, že by obžalovaní přistoupili na dohodu o vině a trestu a nevyužili by práva na odvolání.

Kauza Čapí hnízdo již nyní patří k ostudně dlouhým procesům. Rozhodne-li se odvolací soud pro postup, pro který bude nutné žádat Evropský parlament o vydání obžalované europoslankyně Jany Nagyové, průtahy narostou více než za normálních okolností. Soud by mohl protahování procesu předejít, kdyby před kritickým datem 16. července 2024 rozhodl o zamítnutí odvolání. Soudci by ovšem museli pod tlakem času vyvinout mimořádné úsilí. Antibabišovská fronta by je za to nepochybně kritizovala, ale výsledek by byl nevratný.

Nabízí se otázka, zda protahování procesu by mělo smysl, tedy zda by mohlo přispět k případnému odsouzení obžalovaných. Na základě informací, jež mám k disposici, soudím, že není prokázáno, že Andrej Babiš rozhodl o vyčlenění budoucí firmy Farma Čapí hnízdo ze svazku holdingu Agrofert s vědomím, že budou vypsány dotace, použitelné pro realizaci projektu vybudování víceúčelového zařízení Čapí  hnízdo. Obž.Jana Nagyová při předložení žádosti o dotaci poskytla příslušnému úřadu všechny informace, na jejichž podkladě mohl žádosti nevyhovět. Nic nezastřela, neklamala. Jednala patrně v dobré víře, že žádá o něco, o co dle zákona žádat smí. Hájila zájem soukromé obchodní společnosti. Její odpovědnost mi připadá malá proti odpovědnosti státních úředníků, kteří měli povinnost vést si v péči o státní majetek s odpovědností dobrých hospodářů. Pokud rozhodli o přípustnosti vydání dotací, nepřímo ji vyvinili. Tvrdí-li dnes orgány činné v trestním řízení, že Farma Čapí hnízdo na dotaci neměla nárok, měly zařídit porovnání odpovědnosti žadatelky obž. Jany Nagyové a úředníků, kteří vydali zjevně nesprávné rozhodnutí. Naděje na dovedení řízení do odsuzujících rozsudků mi na základě těchto úvah připadá malá. Posuzování odpovědnosti státních úředníků již není možné, protože nečelí obžalobě. Za těchto okolností považuji  prodlužování procesu za neúčelné. 

==========================================================================

V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního knižního vydání mé knihy Škůdci v taláru. Na webu https://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1573  jsem uveřejnil druhý díl. Ten již ale vyšel  i v „papírové“ formě a je dostupný v knihkupectvích.

 

Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi www.chamurappi.eu v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.

 

1 komentář:

 1. Tuto kauzu jsem komentoval několikrát. Takže znovu:
  Trestní řízení není experimentální laboratoř. V takto důkazně problematických kauzách si totiž státní zástupce MUSÍ předem položit otázku, zda bude schopen danou kauzu u soudu spolehlivě "ustát". Pokud se mu to totiž nepodaří, škoda na právním vědomí občanů bude mnohonásobně vyšší, než jeho uspokojení nad tím, že tuto kauzu dotáhl až k soudu. Tohle se prostě stát nesmí! Býval jsem
  před mnoha léty bezpartijním prokurátorem se specializací pro vyšetřování hospodářské kriminality a k velké nelibosti soudruhů jsem poslal k soudu celou řadu jejich "vypečených" soukmenovců.
  Nikdy jsem však neměl v takových kauzách zprošťující rozsudek, neboť to by byl můj profesní konec. Dnešní lehkovážnost státních
  zástupců mne proto naprosto šokuje, protože tohle bychom si my
  v minulém režimu dovolit nemohli - jenže dnes jim za chyby nic nehrozí, takže proč by se z nich poučovali?

  OdpovědětVymazat