sobota 23. února 2019

SVOBODA SLOVA ? JAK PRO KOHO.


V Listině základních práv a svobod, která je nedílnou  součástí naší Ústavy, stojí, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu“  ovšem „svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“. Jak pravil TGM, „demokracie je diskuse“, ale diskuse není možná bez svobody předkládání protikladných názorů a jejich střetů. Vědom si toho všeho, spisovatel a novinář Břetislav Olšer zhruba před rokem  převzal na své internetové noviny Rukojmí.cz z webu Aeronet článek „KZ Arbeitslager Lety a jeho pravdivá historie, která se dnes nehodí !“ Kdosi ho udal a v těchto dnech obdržel od pražské  policie sdělení obvinění pro přečin  popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Buď obvinění nebo naopak převzetí článku je v rozporu s upozorněním na stránkách Rukojmí, že „vyloučeny jsou texty rasistické, antisemitské, xenofobni, neonacisticke a a pornografie...“ Břetislav Olšer nepochybně převzetí článku za porušení zásad nepovažoval a předjímám, že o to se bude opírat obhajoba. Kauzy tohoto typu se často stávají dějištěm bitvy znalců, z nichž jedni kvůli článku posílají autora do pekla, zatímco jiní považují text za zcela neškodné zveřejnění historických skutečností.

Čestný muž, věřící katolík, který by v krámě neukradl housku, i kdyby mu hrozila smrt hladem, v jehož případě násilí, páchání ukrutností a jejich schvalování jsou v rozporu s jeho vírou a jsou mu bytostně cizí,  který nikdy nečelil policejnímu vyšetřování, natož aby stál před soudem jako obžalovaný, najednou ve věku 72 let se má vyrovnat s představou, že nebude sledovat hlavní líčení z lavic pro veřejnost a pak o něm psát článek pro Rukojmí, ale ocitne se na lavici obžalovaných a možná se dočká i odsouzení. Je to pro něj zvlášť nepříjemné právě v této době, kdy se chystá na měsíční lázeňskou léčbu následků mozkové mrtvice.

Trestní  stíhání probíhá pod dozorem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jehož činností jsem se nedávno zabýval v souvislosti s trestním stíháním vysokých úředníků ministerstva zahraničí, kteří si díky vytrvalosti obvodního státního zástupce Jana Lelka a vstřícnosti odvolacího senátu Městského soudu v Praze k němu postupně vyslechli šest zprošťujících rozsudků od tří střídajících se soudkyň a právě napjatě čekají na zprávu, zda se pan státní zástupce odvolal pošesté. Přiznám se, že místní příslušnost orgánů z Prahy 1 v případě pachatele z Ostravy mi není jasná. Ještě že má pan obviněný díky věku nárok na levné jízdné…

Případ má zajímavou pointu. Na webu Rukojmí.cz se již inkriminovaný článek nenachází, zato jej lze snadno „vygooglovat“ na webu Aeronet.cz.  Aeronet má zjevně větší právo na požívání svobody slova a projevu než Rukojmí. Jako laik nechápu, proč převzetí článku je větší nepřístojností než jeho sepsání a prvotní uveřejnění. Ale  také si myslím, že zveřejnění stejně jako převzetí problematického článku má být podnětem k diskusi odborníků, nikoli k trestnímu stíhání. Ideologizace dějin je zhoubná, vede k znemožňování diskuse a bez diskuse není demokracie, proto je ideologizace dějin cestou do pekel totality.
2 komentáře:

 1. Svoboda slova.........jakožto demokratické právo dané naší Ústavou, je pouze pro vyvolené. Občan musí držet hubu a krok. Má to tedy háček. Pokud je možné obdržet obvinění za šíření svobodného slova a je jedno zda písemnou formou, nebo ústně, pak nežijeme v demokracii, ale v totalitě.
  Pokud někdo někoho udá a jedno zda anonymně, nebo se podepíše, je na Policii, aby rozhodla, zda udání je opodstatněné. Policie zjevně pochybila už tím, že ignoruje Ústavu a takovýto policista nemá u Policie co dělat. Kdo jiný má chránit Ústavu?
  V opačném případě jde tedy o křivé obviněný a Policie má buď případ odložit, pokud nevypátrala anonyma. Pokud udavače zná, je její povinností ho poučit o případném křivém obvinění, z pomluvy a podobně. Mohu předpokládat, že pan, nebo paní udavačka je totální analfabet a Ústavu nikdy neviděl, natož četl. Od toho jsou tu ale státem placení státní úředníci, aby analfabeta poslali k šípku, tedy v tom lepším případě. Dříve byl co Čech, to muzikant, dnes se razí heslo, co Čech to udavač.

  Z mého laického pohledu se domnívám, že pan Břetislav Olšer musí tuto nepříjemnou kauzu vyhrát. Otázkou je, kolik ho to bude stát nervů a jak se to podepíše v jeho pokročilém věku, na jeho zdraví a kolik to bude stát daňového poplatníka. Vše v policejní a justiční mafii je placeno z peněz daňových poplatníků. Jestliže občan vyrobí zmetek, není mu za to podle zákoníku práce přiznána mzda a musí případnou škodu uhradit.
  Jestliže vyrobí Policie zmetek a obvinění pana Olšera zmetkem je, tak je tu dozorující státní zástupce, co má ten zmetek smést ze stolu.

  Je třeba v této zemi změnit hodně, především je třeba změnit to, že když někdo vyrobí zmetek, tak za to musí nést odpovědnost a hlavně musí škodu kterou svým jednáním způsobil zaplatit. Je třeba, aby Policie, státní zástupci a soudci, když už berou z našich daní tak nehorázné peníze, aby také plně zodpovídají za své jednání a nesli za to trestní odpovědnost. Není možné někoho bez důkazů odsoudit(bohužel se to často děje) a to jenom na základě osobních antipatií k obviněnému, bez důkazů a nebo falešně vyrobených důkazů. Pokud se to tedy prokáže, musí státní zástupce a potažmo soudce, který to připustil, způsobenou škodu uhradit a to ze svého a ne jako se to děje dnes, že pochybení(a že jich je) zaplatí za pana soudce stát, opět z našich daní.

  Pracovní tábor v Letech, nebyl podle mých informací žádný koncentrák, ale pokus Němců převychovat cikány. Jak by se dnes takový pracovní tábor hodil. Stačí se zajet podívat do mosteckého sídliště Chanov a o pravdivosti a potřebě toto nepřizpůsobivé etnikum, naučit základům hygieny a slušného chování a hlavně pracovní povinnost si na sebe vydělat, není pochyb. Nakonec bychom pak mohli současné věznice nazvat také koncentráky. Na rozdíl od pracovního tábora v Letech mají ostnaté dráty a není tam volný pohyb.

  Na cikánech se dnes hojí především neschopní politici, kteří si vzpomenou, jednou za 4 roky, že je tu také nepřizpůsobivý občan, který je na pár minut voličem a z politika je hluchý, slepý a blbý, co nic neřeší, jenom tříská body s klapkami na očích. Je třeba toto změnit. Kdo nepracuje, ať nejí, nemusím připomínat známé přísloví: "Bez práce nejsou koláče", no naši politici to malinko opravili, přeci jenom je jim bližší, že je lepší, když těm co nepracují, létají pečení holuby do huby, alespoň se na nás v Bruselu nebudou zlobit, zaplatí to daňový poplatník.

  OdpovědětVymazat
 2. SVOBODA NÁZORU? Ani náhodou!!!

  Stačí si vyhledat info o zákazu mého koncertu ze dne 26.2. - den po výročí bolševického puče. "Pepa Nos nesmí koncertovat, páč kandidoval a přes to nejede vlak!!!"

  pn, v.r.

  OdpovědětVymazat