pátek 23. února 2018

KAUZA ZADEH: KONEČNĚ SVĚDCI! – ČÁST 6


V projednávání obžaloby proti Shahramu Abdullahovi Zadehovi (dále jen SAZ) a jeho čtrnácti spoluobžalovaným u Krajského soudu v Brně vznikla po provedení hlavního líčení dne 5.prosince 2017 (nepočítám 2 hodiny z 6.prosince 2017 za účelem odročení) velmi dlouhá přestávka. Pokračování nařídil soud  až na dny 21.-23.února 2018. K „folkloru“ tohoto řízení patří neočekávané odročování, které postihlo i tento blok jednání: až na konci prvního dne oznámil předseda senátu, že další jednání odročuje na pozítří.

Na začátku jednání předseda senátu provedl nutné úkony k obnovení zapojení do  řízení obžalovaného, jehož věc dříve vyloučil k samostatnému projednání. V této souvislosti jej seznámil s průběhem hlavního líčení v době jeho nepřítomnosti. Ponechal při tom svědka Pfeifera v soudní síni, proti čemuž se ohradil SAZ. Jeho připomínku ponechal soudce Aleš Novotný bez odpovědi.

Dále došlo k významnému úkonu obhajoby: Zadehův obhájce Roman Jelínek vyzval soud, aby si vyžádal záznamy odposlechů a protokolů o sledování podezřelých, jimiž policie kdysi doplnila žádost o mezinárodní právní pomoc rakouských orgánů činných v trestním řízení. Šídlo v pytli neutajíš: jak jsem již zmínil dříve, na začátku vyšetřování policie považovala za hlavního podezřelého právě Petra Pfeifera. Pak z něj náhle udělala korunního svědka a soustředila pozornost na SAZ. Dokumentaci z vyšetřování proti Petrovi Pfeiferovi policie odstranila ze spisu. Provedla to ale pozdě, kdy již obhájci měli ověřené kopie některých listin, takže popírání existence příslušné dokumentace je neúčelné. Obhájci se k tomuto problematickému, nejspíš nezákonnému postupu stále vracejí a snaží se dosáhnout zpřístupnění zatajených poznatků.

Po vyřízení podružných záležitostí předstoupil před soud korunní svědek Petr Pfeifer a předseda senátu pokračoval v jeho výslechu. Věnoval tomu hodně času se zřejmou snahou udělat si pořádek v poznatcích ze svědkovy výpovědi z 5.prosince 2017. K stejnému cíli směřovaly nepočetné otázky žalobce.  Velkou péči výslechu věnovali obhájci SAZ Alena Kojzarová a Roman Jelínek, kteří svědka tísnili všetečným otázkami. Na Alenu Kojzarovou reagoval vzrušeněji než na její předchůdce.

Po několika málo otázkách ostatních obhájců se jako první z obžalovaných dostal ke slovu SAZ. Očekával jsem dlouhý výslech plný vzrušení, neboť po celou dobu vystupování Petra Pfeifera vzdálenost mezi ním a SAZ byla zhruba 2 m. SAZ mu bedlivě naslouchal a občas se ironicky usmíval. Z mimiky svědka bylo zřejmé, že jeho blízkost vnímá. Ale jejich výstup proběhl kupodivu nevzrušeně. SAZ byl klidný, věcný a nezačal bouřit ani v případě, že předseda Aleš Novotný zamítl jeho otázku.

Na ostatní obžalované se nedostalo. Pouze Daniela Rudzana předvolal předseda senátu za účelem zjištění, zda Petr Pfeifer již dostal zpět majetek, zabavený v jeho vídeňském bytě. Odpověď byla kladná.

V průběhu jednání jsem s potěšením konstatoval, že se okruh čtenářů mých článků rozšířil o Petra Pfeifera. Dvakrát citoval mé jméno.

Hlavní líčení bude pokračovat ve dnech 7.-9. března 2018


Žádné komentáře:

Okomentovat